Peter Dosedla se stává CEO v Manuvii, nové jedničce v personálním leasingu do výroby

Lídr trhu personálního leasingu do výroby a logistiky má nové vrcholové vedení

Praha 4. září 2018 – Peter Dosedla se stává s platností od 1.9.2018 Chief Executive Officer v mezinárodní skupině Manuvia, zaměřené na personální leasing především do výrobních firem. Předsedou představenstva byl jmenován Dušan Letošník, ve vrcholovém vedení je na pozici členky představenstva také Jana Hačundová. Skupina Manuvia s odhadovaným konsolidovaným obratem 4 mld. Kč (za rok 2018) vznikla spojením několika pracovních a personálních agentur a působí prostřednictvím 20 poboček v 6 zemích regionu CEE. Opírá se
o výkonný a propracovaný domácí i zahraniční nábor včetně 3. zemí a kvalitní zázemí v podobě dopravy, ubytování, péče i benefitů pro své zaměstnance. Proto je i v době kritického nedostatku jakýchkoliv pracovních sil schopná firmám flexibilně přidělit chybějící pracovníky od 14 dnů po spuštění náboru a přispět tak k úspěšné realizaci zakázek, které by jinak byly ohroženy právě kvůli katastrofálnímu nedostatku personálních kapacit ve firmách.

Nejvyšší řídící funkci ve skupině Manuvia, nové jedničce na trhu personálního leasingu do výroby a logistiky v ČR a SR, zastává Peter Dosedla, který jako Chief Executive Officer odpovídá za chod a business development pro region CEE. Je také členem představenstva skupiny.

Peter Dosedla se věnuje rozvoji HR a personálnímu i výrobnímu outsorcingu dlouhodobě; specializuje se přitom na optimalizaci výrobních procesů. Je spoluzakladatelem pracovní agentury EXPRESS PEOPLE, která se po právě dokončené fúzi stala součástí skupiny Manuvia.

Je činný v mnoha oborových a odborných organizacích: je prezidentem HR Aliancie SR, členem prezídia Republikové unie zaměstnavatelů SR, zástupcem Svazu elektrotechnického průmyslu SR a také Sdružení pro řízení a rozvoj lidských zdrojů – HRcomm SR; aktivně tak přispívá k formování názorů na mobilitu pracovních sil i stabilitu zaměstnanců. Je pravidelným řečníkem
a komentátorem v rámci různých workshopů, konferencí a eventů, včetně mezinárodních. Externě přednáší
a spolupracuje s Fakultou veřejné správy Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

Dušan Letošník je předsedou představenstva společnosti a současně je odpovědný za celkové směřování náboru a realizace v regionu CEE.

Dušan Letošník se pohybuje v oblasti HR, rozvoje podnikání, marketingu a vrcholového managementu již více než 20 let. V roce 1999 založil pracovní a personální agenturu EXPRESS PEOPLE. Zde působil jako Managing Partner a odpovídal za rozvoj tohoto byznysu včetně náboru a realizace v ČR, SR, Polsku a Rumunsku až do úspěšného završení fúze v srpnu 2018 a vytvoření nové jedničky na trhu personálního leasingu do výroby, skupiny Manuvia, v jejímž vrcholovém vedení nyní působí.

Členkou vrcholového řízení skupiny Manuvia je také Jana Hačundová. Je členkou představenstva a je odpovědná za finanční řízení společnosti a IT, provozně-technickou agendu, HR a právní oddělení.

Jana Hačundová se pohybuje v oboru finančního řízení, kontrolingu a informačních systémů na vysokých manažerských pozicích již přes 25 let.

Je erudovanou specialistkou na finanční analýzu, business intelligence i budování
a integraci informačních systémů. Posledních 10 let působila Jana Hačundová ve vrcholovém vedení v pracovních a personálních agenturách v oblasti finančního řízení a HR i jako členka představenstva. Své znalosti a zkušenosti nyní uplatní v nejvyšším vedení a představenstvu skupiny Manuvia.

Tomáš Lenárt zastává ve skupině Manuvia pozici Marketing and Staffing Director a je odpovědný za řízení marketingu a aktivit spojených s náborem pracovníků. Tomáš Lenárt se pohybuje v oblasti marketingu již více než 16 let. Svoje zkušenosti získal v několika významných společnostech zaměřených na mobilní služby, hry,
i mobilní obsahové služby kde postupně působil na vedoucích marketingových
i obchodních funkcích a zaměřoval se i na řízení prodejních kanálů, inbound i outbound call center a pobočkové sítě pro širokou řadu telekomunikačních produktů.

Poslední čtyři roky působil Tomáš Lenárt jako Marketing & Staffing Director v personální agentuře, kde měl na starosti řízení marketingových a PR aktivit a eventů, i řízení náborových týmů s více než stovkou náborářů v 6 zemích regionu CEE. Tuto funkci zastává i ve skupině Manuvia. Tomáš Lenárt je specialistou na výkonnostní marketing, který využívá pro mimořádně efektivní a cílený nábor v regionu CEE.

Manuvia s 20 pobočkami v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině vznikla postupným spojením čtyř významných, konkurenčních pracovních a personálních agentur. Zaměřuje se na přidělování pracovníků na dělnických pozicích asi třem stovkám výrobních firem a je lídrem v oblasti náboru – tuzemského, ze zemí EU i ze 3. zemí.

„To, že jsem se posunuli do čela poskytovatelů personálního leasingu, vnímáme jako obrovskou příležitost
i závazek. Závazek nejen vůči firmám, jimž nyní můžeme zajišťovat ještě flexibilněji a se špičkovým servisem chybějící pracovníky, ale také směrem k našim zaměstnancům, pro které máme ještě více nabídek, kvalitní ubytování, dopravu, péči i systém benefitů. Záleží nám i na tom aktivně spoluutvářet prostředí, v němž podnikáme, a spoluovlivňovat to, co nás svazuje. Jako např. usnadnit mobilitu pracovníků nebo zjednodušit nábor z nám blízkých 3. zemí. Angažujeme se i v celoživotním vzdělávání pracovníků v dělnických profesích,“ uvádí k plánům společnosti Manuvia Peter Dosedla, CEO a člen představenstva.

Manuvia bude i do budoucna dále posilovat, a to organickým růstem i dalšími akvizicemi. „Náš byznys plán je postaven tak, abychom se v poměrně krátké době – do konce roku 2022 – zařadili do TOP pětky pracovních
a personálních agentur v regionu CEE,“ uzavírá Peter Dosedla.

www.manuvia.com

O společnosti

Manuvia je mezinárodní skupina poskytující firmám flexibilní řešení v oblasti lidských zdrojů. Zaměřuje se na vyhledávání a výběr zaměstnanců především dělnických profesí – kvalifikovaných i nekvalifikovaných – a jejich dočasné přidělování zejména do firem v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu, logistiky, potravinářství, maloobchodu a strojírenství. Poskytuje kompletní služby od náboru vhodných pracovníků, přes jejich školení, nastavení motivačního systému, dopravu a ubytování, až po zajištění personální a mzdové agendy včetně administrativních úkonů vůči státním orgánům.

Je specialistou na zahraniční nábor a adaptaci zahraničních pracovníků ze Slovenska, Rumunska, Polska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Opírá se přitom o rozsáhlou databázi vlastních kontaktů, call centra na Slovensku a v Čechách, pobočkovou síť v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině, propracovaný výkonnostní on-line a off-line marketing, terénní nábor, e-mailing, SMS marketing a vlastní CRM.  Společnost s předpokládaným konsolidovaným ročním obratem 4 mld. Kč (za rok 2018) poskytuje služby několika stovkám klientů v České a Slovenské republice a zaměstnává více než 12 000 lidí.

 

Reklamy