O projektu Polyol je rozhodnuto, Skupina MOL uzavřela se společností thyssenkrupp smlouvy o řízení, nákupu a výstavbě

 

  • Smlouvy EPC (Engineering, Procurement and Construction – řízení, nákup a výstavba) pokrývají celý technický rozsah projektu Polyol
  • Pozemní práce a základní stavební činnosti budou zahájeny již ve čtvrtém čtvrtletí 2018
  • Projekt Polyol je v současnosti největší investicí Skupiny MOL, která se tak stane jediným integrovaným producentem polyolů ve střední a východní Evropě
  • Rozšíření petrochemického hodnotového řetězce na polokomodity a speciální chemické produkty představuje součást transformační Strategie 2030 Skupiny MOL

 

Praha / Budapešť, 12. září 2018 – Skupina MOL dosáhla dalšího zásadního kroku ve strategickém petrochemickém projektu, když uzavřela smlouvy o řízení, nákupu a výstavbě (EPC) se společností thyssenkrupp Industrial Solutions na realizaci výrobního komplexu polyetherpolyolů.

Smlouvy EPC zahrnují celý technický rozsah Projektu Polyol s výjimkou určitých prvků, které se týkají zejména projektového řízení, integrace areálu a nákladů infrastruktury a nákupu aktiv.

Nový chemický závod bude mít výrobní kapacitu poyletherpolyolů 200 tun ročně, což je více, než se původně předpokládalo. Bude take schopen produkovat širší nabídku produktů, než bylo v plánu v době, kdy společnost MOL tuto dlouhodobou strategii oznámila. Závod bude také zahrnovat výrobní jednotku propylenglykolů s cílem maximalizovat provozní a komerční flexibilitu. Celkové kapitálové náklady Projektu Polyol jsou 1,2 mld. EUR, a to včetně již vzniklých nákladů.

Nový výrobní komplex bude vybudován v maďarském Tiszaújváros a měl by být v provozu od druhé poloviny roku 2021. Pozemní práce a základní stavební činnosti budou zahájeny již ve čtvrtém čtvrtletí 2018.

Zsolt Hernádi, generální ředitel a předseda představenstva MOL Group k tomu uvedl:Konečné investiční rozhodnutí o Projektu Polyol a podepsání smluv EPC s naším strategickým partnerem, společností thyssenkrupp, představuje další významný milník v naší transformační strategii MOL 2030. Vstupujeme na trh chemikálií s vysokou přidanou hodnotou a inovativní technologií šetrnou k životnímu prostředí, což nám umožňí využívat rostoucí regionální poptávku a další příležitosti růstu ve střední a východní Evropě. Odborné znalosti a know-how společnosti thyssenkrupp budou během fáze realizace nedocenitelné.“

Marcel Fasswald, provozní ředitel thyssenkrupp Industrial Solutions AG dodal: „Nový polyolový komplex je klíčovým projektem jak pro nás, tak pro našeho zákazníka MOL a Maďarsko. Společně dokážeme zkombinovat osvědčené technologie s inovativními řešeními a nastavíme standardy, pokud jde o výkonnost, ekologičnost a automatizaci. Těšíme se na naši další spolupráci a jsme hrdí, že můžeme své dlouhodobé zkušenosti využít při výstavbě chemického závodu v takto zásadním projektu. Současně také posílíme odvětví budování závodů naší společnosti.“

Skupina MOL se v souladu se svou strategií 2030 dále posouvá po petrochemickém hodnotovém řetězci směrem k polokomoditním a speciálním chemickým produktům, a transformuje se tak na předního výrobce chemických produktů ve střední a východní Evropě. Polyetherpolyoly, které slouží jako výchozí surovina pro výrobu polyuretanové pěny, jsou hlavním směrem petrochemické expanze Skupiny MOL, a to díky jejich širokému použití v automobilovém, stavebním, obalovém a nábytkářském průmyslu. Prostřednictvím této klíčové investice se MOL stane strategickým partnerem výrobců polyuretanů ve střední a východní Evropě, a rozšíří tak svůj hodnotový řetězec postavený na nejmodernějších technologiích a kvalitních službách.

O skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Aktivně působí ve více než 30 zemích, kde disponuje dynamickou mezinárodní pracovní silou 26 000 lidí a zkušenostmi a výsledky, které v odvětví získala za více než 100 let své historie. Průzkumné a výrobní aktivity společnosti MOL vycházejí z více než 80 let získávání zkušeností v oblasti uhlovodíků. V současné době se výrobní činnosti realizují v 8 zemích a aktiva sloužící k vyhledávání přírodních zdrojů jsou k dispozici ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinérie a dvě petrochemická zařízení v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť téměř 2 000 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy.

O thyssenkrupp

Thyssenkrupp je diverzifikovaná průmyslová skupina s rostoucím podílem kapitálu a služeb s tradičním materiálním zázemím. Více než 158 tisíc zaměstnanců v 79 zemích nabízí vysokou odbornost a technologické znalosti pro vývoj špičkových produktů a inteligentních průmyslových procesů a služeb pro udržitelný rozvoj. Náš úspěch je postaven na jejich schopnostech a odhodlání. Tržby thyssenkrupp za finanční rok 2016/2017 byly ve výši 41,5 mld. EUR.