Samsung uvádí, že mobilní technologie vytvářejí „neviditelné“ vzorce práce mimo kancelář

Praha, 12. září 2018 – Podle nejnovějších údajů zveřejněných společností Samsung mění mobilní technologie vzorce chování v pracovním a osobním životě zaměstnanců, pracovní dobu, místa, ze kterých pracujeme, i zvyklosti, které považujeme na evropském pracovišti za „obvyklé“.

Stejně tak, jako po nástupu e-mailů nahradil tradiční pracovní dobu od 9 do 17 tichý trend vyřizování pracovních záležitostí i v době pracovního volna, otevírají také pokročilé mobilní technologie nové možnosti pro čas i místo, kde pracujeme, a vstupujeme tak do nového věku „neviditelné“ práce, kdy zaměstnanci pracují na dálku mimo kancelář a mimo pracovní dobu.

Z výzkumu provedeného na 10 trzích vyplynulo, že se stírá rozdíl mezi „pracovní“ dobou a dobou „volna“ a pojetí pracovního dne je mnohem flexibilnější. Německo se může pochlubit největším počtem pracovníků začínajících pracovat brzo ráno, 21 % lidí zde začíná vyřizovat své pracovní záležitosti (prostřednictvím e-mailu nebo telefonu) mezi 6. a 7. hod. ráno – což jim dává velký náskok oproti 36 % pracovníků v dalších evropských zemích, kteří zahajují svůj pracovní den mezi 8. a 9. hodinou. Naopak nejpozději začínají pracovat zaměstnanci ve Španělsku a Itálii, mezi 9. a 10. hodinou ranní, zůstávají však v práci nejdéle, 41 až 47 procent z nich končí po 18. hod.

Flexibilita, kterou přinášejí mobilní technologie, umožňuje také lidem pracovat mimo kancelář a zkoušet nová prostředí. Například během dojíždění do práce pracují lidé nejvíce ve Švýcarsku, stráví průměrně 1,9 hodiny týdně kontrolou e-mailů a vyřizováním po telefonu. Velká Británie a Francie zase hlásí nejvíce lidí pracujících z domova, v obou zemích lidé takto pracují přes 8 hodin týdně, což je o více než 2 hodiny déle, než kolik činí evropský průměr.

Zaměstnanci přizpůsobují svůj život novému mobilnímu způsobu práce, ale názory na to, do jaké míry je tento způsob účinný a efektivní, se liší. I když 58 % evropských respondentů uvádí, že flexibilní a mobilní práce umožňuje lidem dosáhnout vyšší produktivity, téměř tři čtvrtiny (73 %) zároveň prohlašují, že jsou nejproduktivnější, když jsou na pracovišti fyzicky přítomni. Největšími zastánci mobilní práce jsou Francie, Švýcarsko a Velká Británie, kde 67–68 % lidí nesouhlasí s tvrzením, že k produktivitě je třeba fyzická přítomnost na pracovišti.

Firmám po celé Evropě může flexibilnější pracovní síla pracující na dálku pomoci zvyšovat míru inovací a efektivity a otevřít novou éru růstu. Podniky a jejich zaměstnanci si osvojují nové vzorce mobilního chování, je však třeba se zamyslet nad dopadem, jaký to může mít na používání dat, bezpečnost a ochranu soukromí – a zavést náležitou infrastrukturu, abychom zajistili jejich ochranu. V souvislosti s nařízením GDPR, které v rámci EU vstoupilo v platnost, potřebují mít podniky jistotu, že dokáží ochránit osobní údaje pracovníků a zajistit jejich bezpečnost, bez ohledu na to, kde a kdy zaměstnanci mobilní telefony používají.

Phil Lander, vedoucí skupiny ETO-Mobile B2B ve společnosti Samsung Electronics Europe, k tomu dodává: „Mobilní technologie mění způsob, jakým pracujeme a jak se chováme, ať už v kanceláři nebo mimo ni. Říkám tomu „Blurred World“, kdy se všechno počínaje pracovní dobou a konče podobou kanceláře neustále vyvíjí, protože mobilní telefony stírají hranice mezi tím, jak se chováme v pracovním a osobním životě, a prolínají se místa a okamžiky, kdy pracujeme a kdy trávíme volný čas.“

Lander pokračuje: „V Samsungu touto novou mobilní ekonomikou doslova žijeme a vnímáme ji jako obrovskou příležitost pro spotřebitele a firmy dovolující dosáhnout větší inovativnosti a pružnosti. Umožňujeme této rychle se rozvíjející mobilní pracovní síle, aby si vyzkoušela nové způsoby práce a podporujeme ji poskytováním příslušných mobilních a digitálních ekosystémů. Klasickým příkladem je naše platforma pro zabezpečení dat Samsung Knox, která zajišťuje otevřenost a flexibilitu, což jsou nezbytné předpoklady pro úspěšné fungování v Blurred World, a zároveň minimalizuje rizika úniku dat a porušení jejich důvěrnosti. Jedná se o technologické řešení, které podporuje kulturní proměnu, kterou lidstvo prochází, a umožňuje lidem, aby byli stále lidmi.“

V tomto novém trendu sehrává Samsung Knox klíčovou úlohu, protože poskytuje podnikům technickou infrastrukturu k řízení a kontrole osobních údajů a obsahu, která přitom umožňuje jednotlivcům používat mobilní technologie tak, jak chtějí. Samsung Knox je bezpečnostní platforma splňující požadavky obranného průmyslu a používající bezpečnostní mechanismy již na úrovni hardwaru. Díky jednoduchému nastavení, zabezpečeným údajům a možnosti ovládání na dálku pomáhá Samsung Knox podnikům využívat výhod nové mobilní ekonomiky s vědomím, že jejich data jsou v bezpečí.

Studie Blurred World proběhla v rámci průzkumu společnosti Samsung zaměřeného na novou mobilní ekonomiku. Průzkumná studie zkoumá vzorce lidského chování v souvislosti s využíváním technologií na moderních pracovištích a do průzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů z celkem 10 evropských zemí.

Další informace o nové mobilní ekonomice a Samsung Knox naleznete v přiložené infografice nebo navštivte naše webové stránky:

https://www.samsung.com/uk/business/next-mobile-economy/

https://www.samsungknox.com/en

https://www.samsung.com/us/business/solutions/topics/enterprise-mobility/

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými transformačními myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, tabletů, nositelných chytrých zařízení a digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Nejnovější informace najdete v Samsung Newsroom na adrese http://news.samsung.com.

Průzkum „Blurred World“

Hlavní zjištění [všechny země]

Díky mobilním technologiím jsou pracoviště efektivnější
50 % respondentů se domnívá, že mobilní technologie měly na jejich pracoviště pozitivní dopad

Belgie 32 % – Francie 33 %

Řecko 70 % – Rumunsko 65 %
40 % respondentů se domnívá, že se díky nedávnému pokroku v mobilních technologiích mohou své práci věnovat lépe než před 5 lety

Belgie 24 % – Velká Británie / Francie 30 %

Polsko 51 % – Itálie 50 %
55 % respondentů uvedlo, že díky mobilním technologiím mohou pracovat efektivněji

Francie 38 % – Belgie 41 %

Rumunsko 69 % – Řecko 67 %
51 % se domnívá, že mohou snadněji spolupracovat s kolegy dislokovanými jinde

Belgie 40 % – Francie / Španělsko 47 %

Řecko 60 % – Rumunsko 58 %

Technologie mohou ale také zasahovat do osobního života
Pro 39 % respondentů je kvůli technologiím obtížné přestat ve volném čase myslet na práci

Řecko 24 % – Rumunsko 30 %

Španělsko 51 % – Velká Británie / Polsko 44 %
50 % se domnívá, že jsou kvůli technologiím pro své spolupracovníky a klienty až příliš dostupní

Belgie 37 % – Francie 40 %

Řecko 77 % – Polsko 57 %
45 % respondentů uvedlo, že jsou k dispozici pro řešení pracovních záležitostí i mimo pracoviště a mimo běžnou pracovní dobu

Belgie 31 % – Francie 39 %

Polsko 57 % – Rumunsko 54 %
Názory v jednotlivých zemích na dopad na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem se liší
43 % respondentů souhlasí s tvrzením, že jim nové technologie umožňují nalézt lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

Belgie 21 % – Francie 28 %

Rumunsko 64 % – Řecko 57 %

Průzkum „Blurred World“

Hlavní zjištění [všechny země]

Celkově je odstranění bariér mezi pracovním a osobním životem vnímáno mírně negativně

38 % respondentů se domnívá, že jsou vystaveni většímu stresu (29 % nesouhlasí)

Velká Británie / Itálie / Řecko 31 %

Polsko 50 % – Španělsko 42 %
41 % nesouhlasí, že by díky technologiím byli šťastnější (26 % se domnívá, že ano)

Itálie / Řecko 24 % – Rumunsko 29 %

Belgie 64 % – Francie 60 %
41 % respondentů si přeje, aby práce byla od osobního života oddělena zřetelněji (25 % nesouhlasí)

Belgie 27 % – Velká Británie 29 %

Polsko 52 % – Španělsko 50 %

Mobilní technologie poskytují jen omezenou flexibilitu

46 % respondentů se nedomnívá, že by jim mobilní technologie poskytovaly při práci větší flexibilitu

Řecko 37 % – Rumunsko 38 %

Francie 59 % – Belgie 57 %
58 % respondentů nepracuje v důsledku mobilních technologií častěji z domova ani na dálku

Itálie 49 % – Velká Británie 54 %

Belgie 69 % – Francie 66 %

50 % respondentů uvádí, že se nemusí chovat při práci jinak než doma, takže mohou být i při práci sami sebou
60 % uvedlo, že přijali kroky k oddělení svého pracovního a osobního života

Německo 45 % – Švýcarsko 54 %

Rumunsko / Řecko 69 %

 

Průzkum „Blurred World“

Hlavní zjištění [všechny země]

Práce na dálku

24 % respondentů pracuje v důsledku mobilních technologií častěji z domova nebo na dálku

    Itálie: 30 % – Velká Británie: 29 %

    Belgie: 17 % – Francie: 21 %

Produktivita

73 % respondentů uvádí, že nejproduktivněji pracují, pokud jsou fyzicky přítomni na pracovišti

Rumunsko: 81 % – Španělsko: 78 %

Francie: 67 % – Švýcarsko a Velká Británie: 68 %
18 % respondentů uvádí, že nejproduktivněji pracují z domova

Francie: 23 % – Velká Británie: 22 %

Rumunsko: 12 % – Španělsko a Polsko: 13 %

58 % respondentů se domnívá, že flexibilní a pružný způsob práce umožňuje lidem být produktivnější

Rumunsko: 71 % – Španělsko: 68 %

                 Velká Británie / Francie / Belgie: 48 %

Využití času – průměrný počet hodin týdně
28 hodin

práce s fyzickou přítomností na pracovišti

Velká Británie: 30,2 hodiny

Rumunsko: 25,5 hodiny
1,4 hodiny

práce během dojíždění

Švýcarsko: 1,9 hodiny

Belgie: 0,8 hodiny
5,8 hodiny

práce z domova

Velká Británie: 8,2 hodiny – Francie: 8,1 hodiny

Řecko: 4,2 hodiny – Rumunsko:4,3
0,7 hodiny

práce z kavárny / restaurace
1 hodina

práce venku

Švýcarsko: 1,9 hodiny

Belgie: 0,3 hodiny
4 hodiny

práce na sdíleném pracovišti

Začátek pracovní doby
36 % začíná pracovat mezi

Francie: 44 %

Belgie / Rumunsko: 43 %
23 % začíná pracovat mezi
Švýcarsko: 37 %

Polsko: 32 %
Německo: 21 % mezi 6:00–7:00
Španělsko / Itálie: 25 % mezi 9:00-10:00

Konec pracovní doby
22 % končí s prací mezi

Velká Británie: 35 %

Švýcarsko: 31 %
18 % končí s prací mezi
Rumunsko: 27 %

Německo: 26 %
Polsko: 27 % mezi 15:00–16:00
Itálie / Francie / Španělsko: 41–47 % po 18:00

 

Povědomí o GDPR Povědomí o bezpečnosti mobilních zařízení
82 % respondentů o nařízení slyšelo 39 % se domnívá, že jsou s nařízením dobře obeznámeni 45 % respondentů má často nebo vždy na paměti bezpečnost dat na mobilních zařízeních 44 % respondentů se domnívá, že jsou dobře obeznámeni se zabezpečením dat na pracovních zařízeních
87–96 % souhlasí s většinou prohlášení o GDPR
Pouze 50 % souhlasí s tvrzením, že GDPR ovlivní používání mobilních technologií v práci
17 % zřídka nebo nikdy K osobním potřebám používají respondenti mobilní zařízení v průměru 1,6 hodiny denně

 

Reklamy