AČTO: Podporujeme kvalitní české výrobce potravin

„V mnoha segmentech potravinářské výroby není Česká republika v současnosti soběstačná, ačkoliv by tomu tak být mohlo. Může za to mimo jiné politika zahraničních obchodních řetězců, jejich tlak na cenu a dovoz méně kvalitního zboží za nízkou cenu. I proto je ČR zbytečně často závislá na dovozech a mnohem snáze podléhá výkyvům na trhu.

Z pohledu AČTO mají české potraviny vysokou kvalitu a zákazníci se na ně mohou spolehnout. Tuzemští maloobchodníci dlouhodobě spolupracují zejména s regionálními výrobci a převážnou část sortimentu našich prodejen tak tvoří české potraviny. Naše Asociace od začátku podporuje kvalitní české výrobce potravin.

Případným zvýšením potravinové soběstačnosti, po čemž dlouhodobě voláme, snížíme riziko dovozu nekvalitních, závadných a dvojí kvalitou postižených potravin. To následně bude mít pozitivní dopad na celou českou ekonomiku, tuzemské výrobce, obchodníky i spotřebitele.

Zvýšení potravinové soběstačnosti ale musí jít ruku v ruce s podporou českých výrobců, producentů potravin i s osvětou spotřebitele. Úkol naší vlády a zástupců v Evropské unii je rovněž pokračovat v nastaveném kurzu a na mezinárodní úrovni nekompromisně vyžadovat jednotnou kvalitu potravin.“

 Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

=======

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 19 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory.

Reklamy