Změny v insolvencích nutí správce k neustálému vzdělávání. Zvládají to díky seminářům

Brno 9. října 2018 – Udržet tempo s neustálými novelizacemi zákonů a úpravami předpisů často vydá práce na další úvazek. Insolvenční správci musí detailně znát aktuální znění práva a řídit podle něj proces oddlužení. Sledovat změny a být na ně připraven pomáhají semináře společnosti Insolvence 2008. Ta se jim věnuje již téměř pět let.

Oblast oddlužení je velmi proměnlivá a teorie nemusí nutně korespondovat s praxí. Navíc každý soud rozhoduje individuálně, takže je důležité vědět, jak jednotlivé instance postupují, jmenovitě třeba v oblasti formálních kroků při podání insolvenčního návrhu. Rovněž je na místě znát předchozí judikatury vrchních soudů i Nejvyššího soudu. Každý případ je unikátní, může mít svá úskalí a aplikovat stejné kroky na všechny jednoduše nejde.  

Potřeba znalosti aktuálních předpisů, jejich výkladu a judikatur se týká téměř všech právnických a jim příbuzných profesí. Vzdělávací semináře tak pomáhají nejen insolvenčním správcům, ale i advokátům, věřitelům, advokátním koncipientům a exekutorům. Tím to ale nekončí, protože stejné tempo musí udržovat i jejich zaměstnanci a asistenti.   

Společnost Insolvence 2008 pořádá semináře každoročně na jaře a na podzim, vyvrcholením sezony je pak výroční Konference insolvence. Účastníci na těchto setkáních sdílí praktické zkušenosti i postupy a vyměňují si své zkušenosti navzájem, což je jejich největší přidaná hodnota. Témata seminářů pokrývají oblasti od insolvenčního minima, přes účetní praxi až po judikaturu Nejvyššího soudu. Týkají se porovnání judikatur soudů různých instancí a problematiky oddlužení i konkurzů, včetně palčivých témat, jako je společné jmění manželů či formuláře.

Více informací o seminářích a Konferenci insolvence naleznete zde.

O společnosti Insolvence 2008 a. s.

Společnost zajišťuje systémovou integraci (IT řešení), služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce. Systém Insolvenční správce® používá 40 % insolvenčních správců. Insolvence 2008, a. s. se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost CCV Informační systémy − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Naše poslání

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě jednotlivých insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání našich klientů.

Naše vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků v oblasti práva. Více na http://www.insolvencnizona.cz a http://www.insolvencnispravce.info.

Reklamy