AČTO: Pozměňovací návrh č. 360 /součástí: (2018/0082(COD)/ brání podnikání

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která v České republice zastupuje nezávislé obchodníky, tj. 7000 prodejen ( =  30 000 zaměstnanců) zejména v menších městech a na venkově, upozorňuje na :

●        pozměňovací návrh č. 360 /součástí: (2018/0082(COD)/, který právě projednává Evropský parlament, kde se výslovně zakazuje model „našeho“ podnikání, totiž zákaz společného nákupu nezávislých malých a středních maloobchodníků v potravinářském sektoru. Obchodní model malých a středních maloobchodníků je postaven právě na společném nákupu zboží a služeb.

V českém prostředí je jedinou možností maloobchodních prodejců, jak mohou obstát v boji s konkurencí mezinárodních řetězců, vytvoření nákupní aliance drobných obchodníků a družstev (např. COOP centrum, ČEPOS). Pozměňovací návrh č. 360 s ohledem na nekalé obchodní praktiky mezi podnikateli v potravinovém řetězci to však zakazuje.

Důsledkem odsouhlasení tohoto návrhu je:

●        snížení konkurenceschopnosti samostatných maloobchodníků z řad MSP,

●        poškození zemědělského sektoru i malých a středních dodavatelů,

●        zvýšení vyjednávací síly velkých dodavatelů proti maloobchodníkům,

●        podpora velkých zahraničních řetězců, které ovládají více než 2/3 trhu,

●        postupná likvidace českého maloobchodu.

Jde o koordinovaný postup založený na platformě Independent Retail Europe (IRE), evropské organizace, která sdružuje nezávislé obchodníky v EU, více:  https://www.independentretaileurope.eu/

Dopis, který AČTO poslalo europoslancům najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1XVQL6YdxcHv8DLJZUvgKNMv9LQNec-Fm


Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 22 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české, a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.

Reklamy