Na letní sezónu 2019 se připravte již teď!

Letošní letní sezona je jistě za námi. Globální hospodářský růst v kombinaci s krásným letním počasím přispěl ke zvýšenému zájmu o dovolené a cestování . Hotely po celé Evropě příští rok očekávají rekordní obsazenost, která odráží snahu lidí maximálně využít svůj volný čas.

Na masivní příliv hostů během hlavní sezony je potřeba dokonale připravit nejen hotelové pokoje a restaurace, ale také IT sítě, které ubytovacím zařízením pomáhají uspokojit základní očekávaní hotelových hostů a personálu usnadňují plnění jeho každodenních pracovních povinností.

Více hostů znamená větší nároky na šířku pásma – od streamování videí na pokojích

a ve společných prostorech po využívání WiFi k plánování výletů a k udržování kontaktů s příbuznými a přáteli prostřednictvím sociálních sítí a video hovorů. Ze statistik za letní sezonu 2017 vyplývá, že hosté v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních v Evropské unii strávili o 45,6 milionu nocí více než v roce 2016, přičemž letošní čísla – a s nimi

i dopad na vytížení hotelových WiFi sítí – budou podle všeho ještě vyšší.

Hosté požadují trvalé připojení

Ačkoliv dovolenou vnímáme jako únik před každodenním stereotypem, jen málokdo během ní odloží své mobilní zařízení. Skutečnost je taková, že naše touha zůstat v kontaktu se světem přes sociální média, vyřizovat emaily a streamovat videa a filmy je často silnější než po zbytek roku. Velkým lákadlem, a to zejména pro mladší ročníky, jsou také online hry. Jen stěží najdete teenagery, kteří by několik dnů, natožpak dva týdny na dovolené, vydrželi bez hry Fortnite. Hotely si tohoto trendu začínají být vědomy a mnohé z nich pro spokojenost dětských hostů instalují herní konzoly ve společných prostorách nebo dokonce přímo na pokojích.

Instalace spolehlivé síťové infrastruktury, která zajistí kvalitní WiFi připojení hostů, nicméně pro ubytovací zařízení znamená dodatečné náklady. Ačkoliv se hotely po celém světě liší v tom, jak svým hostům zpoplatňují používání WiFi, jedno musí mít společné: nabízená služba musí za všech okolností být spolehlivá, a to i během provozních špiček.

Pro hosty je spolehlivá WiFi v ubytovacím zařízení naprostou nezbytností a často řešením, jak se vyhnout nečekaným poplatkům za roaming, pokud cestují mimo EU a chtějí nadále zůstat připojeni, jak jsou na to zvyklí z domova. Stačí si přečíst novinové články o astronomických účtech za datový roaming během dovolené, a hned je každému jasné, proč je WiFi pro hosty tak důležitá. Hosté jednoduše očekávají spolehlivou WiFi s dokonalým pokrytím a neváhají si stěžovat, pokud ji nemají k dispozici.

Rostoucí nároky personálu na síťovou infrastrukturu

K vytížení sítí nicméně nepřispívá jen vyšší obsazenost ubytovacích zařízení. Nárůst počtu návštěvníků s sebou nese potřebu zaměstnat více sezónních pracovníků, kteří se starají o hosty a jejich spokojenost a také přispívají k vytížení IT sítí. Personál potřebuje přístup do hotelových informačních systémů a různá uživatelská oprávnění k plnění svých pracovních povinností. Personál navíc do sítě potřebuje připojovat svá vlastní zařízení. Například v restauraci mohou číšníci objednávky přímo u stolu zadávat do mobilního zařízení a odesílat do kuchyně, což usnadňuje a urychluje celý objednávkový proces. Více personálu tak znamená vyšší provoz na síti. Pokud na něj síť není dimenzována, může fungování daného hotelu nebo restaurace spíše zkomplikovat než usnadnit.

Prioritou musí být bezpečnost

Připojení dodatečných zařízení hostů a nových uživatelů k síti má nejen dopad na provozuschopnost sítě, ale také otevírá další zranitelná místa. Z toho důvodu je nutné za prvořadou prioritu považovat ochranu sítě před různými hrozbami včetně malwaru a úniku firemních nebo osobních údajů.  Nařízení GDPR, které nabylo účinnosti letos v květnu, hotelům ukládá povinnost zajistit lepší zabezpečení jimi zpracovávaných a shromažďovaných osobních údajů.

Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, jehož příčinou je laxní ochrana WiFi sítě, může provozovateli hotelového zařízení velmi uškodit nejen kvůli ztrátě pověsti a důvěry v očích klientů, ale také kvůli obrovským finančním pokutám, které mu mohou být dle nařízení GDPR vyměřeny.

Jak se připravit na sezónní vytížení sítě

Zvýšený sezónní provoz může IT vybavení hotelů vystavit značné zátěži. Pokud na něj není připravena nezbytná infrastruktura, hotely se často ocitají v situaci, kdy si jejich síť nedokáže s provozem během nejvytíženějších měsíců poradit.

Aby se tak nestalo, hoteliéři by měli zvážit čtyři základní opatření, která jim pomohou zajistit spolehlivý provoz jejich sítí i v těch nejvytíženějších měsících.

  • Přehled o síťovém provozu a kontrola nad sítí. Víte, kde a kdy jsou na vaši hotelovou síť kladeny nejvyšší nároky? Jelikož hotely fungují v režimu nepřetržitého provozu, jejich síť musí spolehlivě fungovat v kteroukoliv denní i noční hodinu. Jednoduchá platforma pro správu sítě prostřednictvím cloudu vám dává kontrolu nad sítí a zlepšuje přístup v místech, kde je nejvíce potřeba, aniž byste museli investovat do zbytečně drahých řešení. Nasazením platformy pro správu sítě přes cloud mohou menší a butikové hotely určit místa s vysokou intenzitou provozu a splnit nároky hostů pomocí cenově dostupnějších produktů poskytujících WiFi podnikového standardu.
  • Segmentace sítě. Vytvoření samostatných sítí pro hosty, personál a hotel přidává dodatečnou bezpečnostní vrstvu a omezuje zranitelnosti spojené s vysokým počtem připojení do sítě. Tímto opatřením získáte přehled o tom, kdo je na síti a jakým způsobem ji používá, což vám pomůže hotel i jeho hosty bránit před nečekanými útoky a zajistit dlouhodobou ochranu citlivých údajů.
  • Škálovatelnost a flexibilita. Zvládá vaše současné řešení všechny výzvy, kterým je vystaveno, a poskytuje vám přehled nutný k efektivní správě sítě? A je dost flexibilní na to, aby si poradilo s dodatečnou zátěží? Hotely disponující řešením, které lze v případě potřeby snadno rozšířit, si dokáží s rostoucími nároky hostů mnohem lépe poradit.
  • Připravenost na budoucnost již dnes. Připravit se na budoucí nároky uživatelů, provozní špičky a náročnější aplikace již dnes je mnohem lepší přístup než provádět upgrady na poslední chvíli, až když nastanou problémy. Zavedení správy sítě po cloudu majitelům hotelů umožňuje sítě odkudkoliv spravovat pouhými několika kliknutími a bez nutnosti smluv nebo licencí a současně celoročně poskytovat skutečně flexibilní a moderní síť.

O společnosti Zyxel Communications

Společnost Zyxel Communications připojuje lidi k internetu už téměř 30 let, vždy s důrazem na inovace a zákazníka. Díky schopnosti adaptovat a inovovat síťové technologie patříme mezi leadery v oblasti konektivity pro telekomunikační společnosti, poskytovatele služeb, organizace i domácí uživatele.

Vytváříme sítě budoucnosti, čímž pomáháme využívat potenciál a plnit potřeby moderních pracovišť. Pomáháme lidem v práci i při hraní.

3 500 partnerů v ČR a SR

100 milionů zařízení propojujících svět

700 tisíc organizací, které fungují chytřeji díky produktům Zyxel

Působnost na 150 trzích celého světa

Zyxel, Your Networking Ally.

 

Reklamy