S&T CZ představuje nové portfolio řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby S&T PilsCom

Spojení silného systémového integrátora S&T CZ a předního českého výrobce a poskytovatele systémů elektronické spisové služby AthenA umožní realizaci komplexních projektů

Praha, 6. listopadu 2018 – Společnost S&T CZ, přední český systémový integrátor a člen mezinárodní skupiny S&T AG, koupila 1. října 100% podíl ve společnosti PilsCom, významném dodavateli systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA. Tímto spojením S&T CZ výrazně posílila svou pozici systémového integrátora schopného dodat na českém i zahraničním trhu komplexní řešení informačních systémů, včetně řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby, jež jsou významnou měrou využívány subjekty státní správy, finančními institucemi i podniky soukromého sektoru.

Akvizicí předního českého poskytovatele systémů elektronické spisové služby se společnost S&T CZ přiblížila k naplnění svého strategického rozvojového cíle v oblasti správy dokumentů, kterým je nabídka uceleného řešení pro všechny skupiny zákazníků od malých až po ty velké a státní správu.

Spojení silného systémového integrátora a technologické společnosti zaměřující se na vývoj a dodávky systémů elektronické spisové služby umožňuje využít řadu synergických efektů a silných stránek obou subjektů. Vkladem na straně S&T CZ je nabídka a dlouholeté zkušenosti s realizací kompletních IT řešení a služeb, včetně vývoje software, zabezpečení a integrace. Vkladem PilsComu je zejména kvalitní portfolio produktů a know-how zavedené společnosti včetně silné vývojové základny s týmem 36 vývojářů, která se pod křídly S&T CZ rozroste na více než 50 expertů specializovaných na vývoj a implementaci systémů pro správu dokumentů. Zákazníci S&T PilsCom tak získávají nejen řešení elektronické spisové služby, a to jak v cloudovém, tak on-premise režimu, ale také možnost dodávky veškeré potřebné infrastruktury včetně hardware a bázového software od jediného dodavatele.

Řešení S&T PilsCom

Vést spisovou službu jsou podle zákona povinny zejména veřejnoprávní subjekty, správa dokumentů se ale stává díky rozvoji elektronických dokumentů stále důležitějším nástrojem také pro komerční subjekty. Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby státní správy i soukromého sektoru, které se musí pružně adaptovat na časté změny legislativy, stejně jako postupující digitalizaci, nutnost optimalizace a automatizace procesů v rámci zpracování dokumentů. S&T PilsCom však kromě řešení, která s předstihem zohledňují legislativní změny a jež jsou v souladu se všemi právními předpisy, nabízejí zákazníkům i jistotu rychlého jednání díky silnému zázemí projektového a obchodního týmu společnosti S&T CZ, která má v Česku více než 300  odborníků a pobočky v 8 městech.

Elektronická spisová služba AthenA je určena pro velké organizace, nabízí ale i možnost hostované spisové služby pro menší úřady a společnosti. Řešení je plně certifikováno pro prostředí České republiky, disponuje důvěryhodným úložištěm Cháron a plně podporuje veškeré kancelářské činnosti včetně integrace elektronických podpisů, podatelen nebo frankovacích strojů, či čárových kódů. AthenA zahrnuje správu kompletního životního cyklu klíčových dokumentů jako jsou faktury, smlouvy, objednávky, žádanky a usnesení a další, a to od jejich vzniku až po skartaci.

Mezi zákazníky společnosti PilsCom, která se během 20 let na českém trhu etablovala jako významný dodavatel systémů na řízení a správu dokumentů zejména pro státní správu (systémy pro vedení spisové služby), se řadí například Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Národní bezpečností úřad, ale i řada komerčních společností jako ČSOB, ČEPS či Skanska, stejně jako vzdělávací instituce jako Vysoká škola ekonomická nebo Univerzita Hradec Králové.

„Dnes často skloňovaný pojem digitalizace je aktuální jak ve veřejné správě, tak i v komerčním segmentu. Vstupem do digitálního světa může být právě zvládnutí elektronického oběhu dokumentů, tedy automatizace celého procesu životního cyklu dokumentu. Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby soukromého sektoru i státní správy, které musí být schopny se rychle přizpůsobit častým změnám v zákonech,“ říká Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti S&T CZ.

“Kombinace schopností S&T CZ a PilsCom nese již nyní ovoce v podobě prvních zahajovaných projektů, do nichž každá ze společností vkládá své dlouholeté know-how. Společně nám tato synergie umožní dodávat ucelená řešení ke spokojenosti zákazníka,” říká Martin Duchek, manažer projektových týmů S&T Pilscom.

O společnosti S&T CZ

Společnost S&T CZ je jedním z největších systémových integrátorů v České republice, disponuje zde týmem více jak 300 odborníků a má pobočky v osmi městech. Firma je součástí nadnárodní skupiny S&T AG, předního evropského dodavatele IT řešení a služeb s více jak 4200 spolupracovníky zastoupeného v 25 zemích zejména střední a východní Evropy a regionu DACH (německy mluvící země). Centrála S&T AG sídlí v Rakousku, s akciemi společnosti se obchoduje na frankfurtské burze. Do tuzemské skupiny S&T rovněž patří dodavatel lékařské techniky S&T Plus.

S&T CZ navrhuje, dodává a provozuje informační systémy a poskytuje řešení a služby v oblasti informačních technologií. Zaměřuje se zejména na výrobní podniky, utility, finanční instituce, obchodní organizace a veřejnou správu. K dlouhodobým klíčovým zákazníkům společnosti patří například ŠKODA AUTO a.s.; Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Citibank Europe plc, organizační složka; innogy Česká republika a.s.; J & T BANKA, a.s.; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo obrany ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a další. Více informací na www.sntcz.cz.

O společnosti S&T PilsCom

Společnost S&T PilsCom vznikla 1. října 2018 jako samostatná společnost s ručením omezeným po akvizici společnosti PilsCom s.r.o. společností S&T CZ. PilsCom s.r.o. byla založena v roce 1998 jako ryze česká rodinná firma. Nástupnická společnost S&T PilsCom kompletně převzala portfolio z oblasti vývoje informačních systémů určené zejména pro subjekty státní správy a finanční instituce i soukromý sektor. Mezi hlavní produkty patří kompletní spisová služba obohacená o mnohé variabilní moduly (např. možnost skenování či užití čárových kódů pro usnadnění práce), elektronické podatelny a datové schránky, digitalizace dokumentů nejen pro digitální archiv (práci s digitálními podpisy a časovými razítky nevyjímaje) a řešení systémové správy. Více informací naleznete na www.pilscom.cz.