V Praze se děti ve školkách učí s ježkem Asíkem a žabákem Batem proč a jak třídit použité elektro a baterie

6. listopadu 2018 – Celkem 14 mateřských škol v Praze navštěvují v průběhu podzimu lektoři Recyklohraní aneb Ukliďme si svět s výjezdním programem HRÁTKY S ASÍKEM A BATEM. Není nad to, když se děti vzdělávají formou hry. A právě tak jsou koncipovány „hrátky“. Mají formu 45minutového divadelního představení. Děti se zapojují do scének, s ježkem Asíkem a žabákem Batem plní úkoly a učí se přitom základům nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Program probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy a tento týden se konají letošní poslední pražské lekce, a to v MŠ Libkovská na Praze 2 a v Církevní mateřské škole Studánka na Praze 12.

V průběhu roku program HRÁTKY S ASÍKEM A BATEM zavítá i do dalších regionů republiky. Bližší informace o místech a termínech jsou k dispozici zde.

Program je interaktivní, v úvodu sestává z divadelní scénky, děti jsou postupně vyzývány k osobní aktivitě – zapojení do příběhu a spolupráci s postavami příběhu žabákem Batem a ježkem Asíkem. Následuje část, kdy děti plní postupně jednoduché úkoly a rekapitulační závěr pro zopakování a ukotvení základních sdílených informací.

„Cílem lekce je ukázat dětem nesprávné, a naopak potřebné způsoby nakládání s vysloužilými spotřebiči a bateriemi. S pomocí lektorů děti pochopí, že bez recyklace se neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití. Lektoři za nimi přijedou přímo do školy,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do října 2018 se do programu zdarma registrovalo 3670 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.

Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Asekol, a.s., Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s.