VPGC navazuje spolupráci s J&T Leasing

V Praze, 12. 11. 2018: J&T Leasing člen skupiny J&T Finance Group zajistí financování rozvojových aktivit a rozšíří možnosti financování ICT projektů, které VPGC jako value added distributor realizuje spolu se svými partnery.

ICT distributor s přidanou hodnotou, společnost VPGC oznamuje, že jejím hlavním partnerem pro oblast financování rozvoje a projektů se stává J&T Leasingová společnost.

„Při výběru partnera pro oblast financování jsme se rozhodovali na základě delší analýzy tržních

možností. IT distribuce je specifický byznys, proto nás J&T oslovilo zejména svým flexibilním přístupem a šíří finančních služeb. Získali jsme partnera, který nám umožní zabezpečit dodávky do mnohem větších projektů a expandovat na další trhy,“ uvedl Vjačeslav Petraševskij, CEO VPGC.

Kromě nabídky finančního a operativního leasingu J&T umožňuje i profinancování již pořízeného vybavení, poskytuje úvěry pro účelové financování a zajišťuje postoupení krátkodobých pohledávek. To umožňuje obchodním partnerům a zákazníkům zvolit nejvhodnější řešení financování od základního HW a SW až po velká IT řešení.

„Věřím, že společnosti VPGC poskytneme správnou páku, která pomůže k další akceleraci jejího růstu. VPGC jako VAD pohybující se v prostředí podnikového ICT dobře zapadá do složení našeho portfolia v oblasti informačních technologií,“ dodává Pavel Vojtek, obchodní ředitel J&T Leasingové společnosti.

O společnostech
Společnost VPGC byla založena v roce 2014 s cílem poskytovat obchodní poradenství a rozvíjet projekty globálních IT výrobců na lokálních trzích. V roce 2016 získala přímé zastoupení A10 Networks, a rozšířila tak podnikání o distribuci s přidanou hodnotou. Od roku 2017 se společnost zaměřuje na spolupráci s nejvýznamnějšími systémovými integrátory a postupně rozšiřuje portfolio o další výrobce z oblasti cloudu a IT bezpečnosti.

J&T Leasingová společnost se zaměřuje na financování informačních technologií a lékařské péče. Financuje běžné počítače i kompletní hardwarová a softwarová řešení. Klinikám i lékařům poskytuje finance na vybavení ordinací, pacientům na nákladnější zdravotní péči. Součástí poskytovaných služeb je i pojištění. Je dceřinou společností J&T Banky a součástí finanční skupiny J&T Finance Group SE.