Národní dopravce České dráhy zvyšuje zabezpečení své interní sítě. Komplexní službu zajišťuje ČD – Telematika

Společnost ČD – Telematika zajišťuje pro České dráhy komplexní provoz služby pro řízení přístupu do jejich interní sítě. Klíčovým prvkem této služby jsou ISE servery (CISCO Identity Service Engine), které ČD – Telematika  udržuje a provozuje podle stanovených funkčních a kvalitativních specifikací a eventuálních požadovaných změn.

„Zabezpečení námi poskytovaných služeb věnujeme dlouhodobě velkou pozornost a ceníme si, že můžeme přispět i k zabezpečení rozsáhlé interní sítě Českých drah,“ uvádí Peter Hudák z ČD – Telematiky.

ISE servery navazují na předchozí službu ověřování pomocí technologie Radius a zajišťují ověřování uživatelů a zařízení připojených do sítě Českých drah (ČD) jak prostřednictvím LAN tak i Wi-Fi . Umožňuje povolit přístup pouze oprávněným pracovníkům ČD a schváleným zařízením, jako jsou příslušné tiskárny, IP telefony a podobně. Součástí služby je i poskytování Guest portálu, který přiděluje oprávnění přístupu do WiFi sítě ČD hostům společnosti. Nasazená technologie zajišťuje, že se nikdo neoprávněný nedokáže do sítě ČD připojit.      

ČD – Telematika dodá potřebný hardware i software a bude také poskytovat zákaznickou podporu a službu helpdesk pro řešení případných nahlášených incidentů či požadavků.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.