ČD – Telematika úspěšně dovybavila všech 78 lokomotiv řad 163 a 363 ČD Cargo systémem ETCS a dopravci slavnostně předala poslední retrofitované vozidlo

ČD – Telematika dovybavila palubní jednotkou evropského vlakového zabezpečovače ETCS poslední z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 dopravce ČD Cargo a úspěšně tak dokončila významnou zakázku. Celý projekt realizovalo sdružení dodavatelů ČD – Telematika (vedoucí sdružení) a AŽD. Úplně poslední lokomotivou dovybavenou systémem ETCS v rámci této zakázky se stalo vozidlo 363 256-9. Jeho slavnostního předání dopravci se zúčastnili mj. předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a zástupci ČD – Telematiky a AŽD. 

Continue reading „ČD – Telematika úspěšně dovybavila všech 78 lokomotiv řad 163 a 363 ČD Cargo systémem ETCS a dopravci slavnostně předala poslední retrofitované vozidlo“

Kvalitní hlasové i datové služby ve vlacích zajistí opakovače mobilního signálu; pro pilotní projekt jej do jednotky railjet Českých drah instalovala ČD – Telematika

Cestující ve vlacích Českých drah se mohou těšit na kvalitní pokrytí mobilním signálem po celou dobu jízdy. ČD – Telematika vybavila vybranou soupravu railjet opakovačem mobilního signálu, který umožní využívat kvalitní hlasové i datové služby po celé trase. Takto vybavená jednotka národního dopravce vstoupila do šestiměsíčního testovacího provozu. Symbolického startu testování se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, vedení ČD a ČD – Telematiky.

Continue reading „Kvalitní hlasové i datové služby ve vlacích zajistí opakovače mobilního signálu; pro pilotní projekt jej do jednotky railjet Českých drah instalovala ČD – Telematika“

Lokomotivy řady 363.5 dopravce ČD Cargo získají zabezpečovač ETCS; instalaci kompletně zajistí ČD – Telematika

Vícesystémové elektrické lokomotivy řady 363.5 nákladního dopravce ČD Cargo budou vybaveny špičkovým evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Zpětné vybavení 30 lokomotiv mobilní částí systému ETCS zajistí kompletně na klíč ČD – Telematika ve spolupráci se společnostmi Siemens, Škoda Transportation a AŽD Praha.  Instalace proběhne v závodě Škoda Pars v Šumperku. Lokomotivy řady 363.5 vznikly přestavbou jednotek původní řady 163 v letech 2010–2013.

Continue reading „Lokomotivy řady 363.5 dopravce ČD Cargo získají zabezpečovač ETCS; instalaci kompletně zajistí ČD – Telematika“

ČD – Telematika má nového předsedu představenstva, firmu povede Jan Hobza

Společnost ČD – Telematika má od dnešního dne nového předsedu představenstva. Valnou hromadou společnosti byl do této pozice zvolen Jan Hobza. V tříčlenném představenstvu nadále pokračují jeho dva dosavadní členové, a sice David Wolski a Tomáš Businský. Jde o reakci na skutečnost, že bývalý předseda představenstva ČD – Telematiky Michal Krapinec se stal šéfem Českých drah. Představenstvo ČD – Telematiky je tak opět kompletní.

Continue reading „ČD – Telematika má nového předsedu představenstva, firmu povede Jan Hobza“

První lokomotiva zpětně vybavená ETCS jezdí v ostrém komerčním provozu; sdružení dodavatelů ČD – Telematika a AŽD Praha ji dnes slavnostně předalo ČD

Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD – Telematiky spolu s AŽD Praha dnes slavnostně předali Českým drahám první vozidlo zpětně dovybavené palubní jednotkou evropského vlakového zabezpečovače ETCS, které může do ostrého komerčního provozu. Význam tohoto slavnostního předání podtrhl svou účastí i ministr dopravy Martin Kupka. Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. 

Continue reading „První lokomotiva zpětně vybavená ETCS jezdí v ostrém komerčním provozu; sdružení dodavatelů ČD – Telematika a AŽD Praha ji dnes slavnostně předalo ČD“

ČD – Telematika i přes pandemii dosáhla rekordních tržeb i zisku

Společnost ČD – Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly rekordní výše 2 033 mil. Kč oproti 1 676 mil. Kč v roce 2020. Meziročně se jednalo o nárůst ve výši 21 %, a to hlavně zásluhou realizace zakázek na instalaci evropských vlakových zabezpečovacích systémů ETCS. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2021 hodnoty 205 mil. Kč a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 109,7 mil. Kč (66,9 mil. Kč v roce 2020). Lepšího hospodářského výsledku ČD – Telematika dosáhla vlivem mírně odlišné struktury tržeb a úsporami jak variabilních, tak fixních nákladů. V oblasti fixních nákladů se přitom společnost potýkala i s neplánovanými výdaji. Zejména se jednalo o nájemné za užívání pozemků Českých drah a Správy železnic spojené s časovým posunem zřízení služebností nebo podobně jako v předchozím roce o náklady související s dopadem pandemie koronaviru. Pro ČD – Telematiku byl tedy rok 2021 i přes pokračující pandemii velmi úspěšný.

Continue reading „ČD – Telematika i přes pandemii dosáhla rekordních tržeb i zisku“

ETCS dohlédne i na příměstskou dopravu; zabezpečovací systém do populárních CityElefantů Českých drah nainstaluje ČD – Telematika

Elektrické soupravy řady 471 Českých drah budou vybaveny špičkovým evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. Jednotky, známé mj. jako ‚CityElefant‘, vybaví moderním zabezpečovačem ČD – Telematika ve spolupráci se společnostmi Alstom, Škoda Transportation a AŽD Praha. Mobilní částí systému bude vybaveno dohromady 66 souprav, náklady na jednu soupravu dosáhnou výše 22,9 milionů Kč a celková hodnota zakázky je zhruba 1,5 miliardy Kč. Vlastní instalace palubní jednotky proběhne v závodě Škoda Pars v Šumperku.

Continue reading „ETCS dohlédne i na příměstskou dopravu; zabezpečovací systém do populárních CityElefantů Českých drah nainstaluje ČD – Telematika“

Bratislavský dálniční tunel Sitina získal špičkový řídící systém, o instalaci se v rekordně krátkém čase postaralo sdružení ČD – Telematika a Tritium Systems

Sdružení společností ČD – Telematika a Tritium Systems provedlo v rekordně krátkém čase výměnu centrálního řídicího systému a vizualizace dálničního tunelu Sitina v Bratislavě. Celá akce, zahrnující nainstalování a zprovoznění nového systému včetně komplexního vyzkoušení všech tunelových technologií, trvala nakonec pouhých 49 hodin.   

Continue reading „Bratislavský dálniční tunel Sitina získal špičkový řídící systém, o instalaci se v rekordně krátkém čase postaralo sdružení ČD – Telematika a Tritium Systems“

Bezpečněji v Čechách i na Slovensku. Pendolina Českých drah získají špičkový zabezpečovač ETCS; instalaci provede ČD – Telematika

Populární elektrické jednotky řady 680 Českých drah, široké veřejnosti známé pod označením „Pendolino“, získají moderní evropský vlakový zabezpečovač ETCS (European Train Control System). ČD – Telematika ve spolupráci se společností Alstom vybaví všech sedm souprav řady 680 mobilní částí této špičkové technologie. Rozhodl o tom výsledek výběrového řízení vypsaného Českými drahami. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 410 milionů Kč.  

Continue reading „Bezpečněji v Čechách i na Slovensku. Pendolina Českých drah získají špičkový zabezpečovač ETCS; instalaci provede ČD – Telematika“

ČD – Telematika rozšířila bezplatnou WiFi na pražském Hlavním nádraží. Přijíždějící uprchlíci z Ukrajiny nezůstanou bez informací ani spojení s blízkými

ČD – Telematika ve spolupráci se Správou železnic pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. Díky expresní montáži nových WiFi routerů v prostorách železniční stanice Praha hlavní nádraží mají přijíždějící občané Ukrajiny k dispozici neomezený přístup k internetu zcela zdarma a mohou sledovat aktuální vývoj a zůstat ve spojení se svými blízkými.  

„To, co se nyní děje na Ukrajině, ani situaci jejích obyvatel si nikdo z nás neumí představit,“ zdůrazňuje Tomáš Laga, manažer odboru provoz a rozvoj z ČD – Telematiky. „Každá pomoc Ukrajině je nyní důležitá a jednou z forem naší pomoci uprchlíkům je právě zajištění možnosti navázat spojení s blízkými hned po příjezdu do Prahy,“ dodává Laga. 

WiFi zajišťující neomezený přístup k internetu na Hlavním nádraží nyní nově pokrývá prostory určené jako zázemí pro přijíždějící obyvatele z Ukrajiny, kteří tuto bezplatnou službu již od pátku využívají. 

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.