Úsekové měření může účinně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu, s výhodným a dostupným řešením přichází ČD – Telematika

ČDT-SpeedCAM je nový, v ČR vyvinutý, systém určený k úsekovému měření rychlosti na pozemních komunikacích. Zařízení, které také dokáže sbírat data o dopravě v měřeném úseku a vytvářet podrobné statistiky podle jednotlivých typů dopravy, dodává ČD – Telematika. Systém je určen především pro obce a města, kraje a pro ŘSD.

Continue reading „Úsekové měření může účinně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu, s výhodným a dostupným řešením přichází ČD – Telematika“

ČD – Telematika má nové představenstvo, firmu povede Michal Krapinec

Společnost ČD – Telematika má od dnešního dne nové představenstvo. V návaznosti na plné ovládnutí firmy Českými drahami o tom v minulém týdnu rozhodla valná hromada. Novým předsedou představenstva byl zvolen jeho dosavadní člen Michal Krapinec. David Wolski, který doposud působil jako předseda, zůstává i nadále součástí představenstva. Třetím, novým členem představenstva byl zvolen Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura. Tímto krokem je představenstvo opět kompletní.

Continue reading „ČD – Telematika má nové představenstvo, firmu povede Michal Krapinec“

ČD – Telematika i v době pandemie udržela tržby a naplnila očekávání

Společnost ČD – Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2020. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly výše 1 676 mil. Kč a přiblížily se úrovni roku 2019 (1 687 mil. Kč). Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2020 hodnoty 202 mil. Kč a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 66,9 mil. Kč (73,5 mil. Kč v roce 2019). Mírné meziroční snížení všech uvedených ukazatelů bylo ovlivněno zejména vývojem epidemické situace, kde oblast obchodu byla ovlivněna situací u řady zákazníků, kteří museli v průběhu roku 2020 přehodnotit své plány a investiční záměry, na jejichž realizaci byl vázán původní obchodní plán. Kromě toho se společnost musela stejně jako ostatní ekonomické subjekty vypořádat se zvýšenými zdravotními a bezpečnostními nároky v souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců, což mělo negativní dopad na nákladové straně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze pokládat rok 2020 za úspěšný.

Continue reading „ČD – Telematika i v době pandemie udržela tržby a naplnila očekávání“

Bratislavský tunel Sitina získá díky ČD – Telematice nový řídicí systém unikátně umístěný na webové platformě

ČD – Telematika spolu se svým partnerem ve sdružení, společností Tritium Systems, zajistí kompletní softwarovou výměnu centrálního řídicího systému včetně nadstavbové vizualizace v klíčovém městském dálničního tunelu na Slovensku, který je nedílnou součástí bratislavské dopravní tepny na příjezdu od Brna.

Continue reading „Bratislavský tunel Sitina získá díky ČD – Telematice nový řídicí systém unikátně umístěný na webové platformě“

Vybrané lokomotivy ČD Cargo získají moderní GSM-R radiostanice; montáž zajistí ČD – Telematika

ČD – Telematika vybaví až 105 kolejových vozidel ČD Cargo radiostanicemi pro komunikaci v systému GSM-R. Rozhodlo o tom výběrové řízení, které ČD – Telematika spolu se subdodavatelem, firmou NEXTRAIL, vyhrála. Do konce ledna 2021 bude vybaveno radiostanicemi LENA5 celkem 56 vozidel provozovaných společností ČD Cargo.  

Continue reading „Vybrané lokomotivy ČD Cargo získají moderní GSM-R radiostanice; montáž zajistí ČD – Telematika“

Na modernizaci pardubického železničního uzlu se podílí také ČD – Telematika

Železniční uzel Pardubice prochází celkovou modernizací, kterou v těchto týdnech zahájila Správa železnic. ČD – Telematika během stavebních prací zajišťuje ochranu stávajících dálkových a traťových kabelů a jejich eventuální úpravy. Jde o dodávku pro AŽD Praha, zhotovitele železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Continue reading „Na modernizaci pardubického železničního uzlu se podílí také ČD – Telematika“

Poskytovatel internetových služeb Nej.cz dále posiluje své sítě; ČD – Telematika zajistí vysokorychlostní propojení Třince s Frýdkem-Místkem

Společnost Nej.cz pokračuje v posilování svých sítí. ČD – Telematika pro ni aktuálně připravuje novou službu ČDT-DWDM, kterou propojí města Třinec a Frýdek-Místek, a její spuštění je naplánováno na listopad letošního roku. V rámci sítě Nej.cz se jedná o propojení dvou strategických bodů optickým kabelem s přenosovou kapacitou 100 Gbps. 

Continue reading „Poskytovatel internetových služeb Nej.cz dále posiluje své sítě; ČD – Telematika zajistí vysokorychlostní propojení Třince s Frýdkem-Místkem“

Ve Zkušebním centru Velim se testují naše nejrozšířenější elektrické lokomotivy nově vybavované systémem ETCS; palubní jednotky instaluje ČD – Telematika

Ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Železničního úspěšně proběhlo intenzivní testování elektrických lokomotiv dodatečně vybavených palubní jednotkou Evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Jedná se o lokomotivy řady 163 a 363 vyráběných v závodech Škoda, které aktuálně slouží u nákladního dopravce ČD Cargo. Vedoucím konsorcia, jež má tzv. retrofit na starosti, je ČD – Telematika. 

Continue reading „Ve Zkušebním centru Velim se testují naše nejrozšířenější elektrické lokomotivy nově vybavované systémem ETCS; palubní jednotky instaluje ČD – Telematika“

Železniční tunel Březno získá špičkový zabezpečovací systém; nejmodernější technologie dodá a nainstaluje ČD – Telematika pro AŽD

Březenský tunel na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov získá kompletně nové zabezpečení portálů. Druhý nejdelší železniční tunel v republice osadí nejmodernějšími zabezpečovacími technologiemi ČD – Telematika jako dodavatel zákazníka AŽD, který zakázku vysoutěžil u Správy železnic. Klíčovou součástí projektu je spolupráce na dodávce a instalaci nového bezpečnostního systému Accur8vision založeného na přesné lidarové detekci. 

Continue reading „Železniční tunel Březno získá špičkový zabezpečovací systém; nejmodernější technologie dodá a nainstaluje ČD – Telematika pro AŽD“

Rozšiřování sítě GSM-R na české železnici pokračuje, ČD – Telematika se opět podílí

Rozšiřování sítě GSM-R určené pro bezdrátovou komunikaci mezi výpravčími či řídícími dispečery a hnacím vozidlem na české železnici neustále pokračuje. Aktuálně probíhá výstavba další části systému na traťovém úseku Votice – České Budějovice. ČD – Telematika je v této zakázce důležitým partnerem společnosti Kontron Transportation s.r.o., hlavního dodavatele systému pro Správu železnic s.o., která je zadavatelem celé zakázky.

Continue reading „Rozšiřování sítě GSM-R na české železnici pokračuje, ČD – Telematika se opět podílí“