Západočeská univerzita prohlubuje spolupráci s ČD – Telematikou, tradičním partnerem akademické obce

Západočeská univerzita v Plzni a ČD – Telematika spolupracují v celkem šesti oblastech. Jde především o vývoj a budování plzeňského Smart Campusu, vývoj a testování technologických řešení v rámci konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT). Další oblastí spolupráce je vývoj a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření a diagnostika mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění výsledků do praxe.

„Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni má pro nás veliký význam jak v oblasti vývoje, tak i při zavádění nových technologií do praxe,“ uvádí Peter Hudák, ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky. „Věříme také, že se nám díky této spolupráci podaří zaujmout některé absolventy natolik, aby se rozhodli rozšířit naše řady,“ dodává Hudák.

„Jsem velmi rád, že se moderní technologie současné doby implementují a testují na Západočeské univerzitě v Plzni a stávají se tak v rámci spolupráce Fakulty elektrotechnické a společnosti  ČD – Telematika přístupné pro studenty ZČU,“ zdůrazňuje Jiří Hammerbauer, proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické ZČU. „Studenti a zaměstnanci mají tak možnost se s nimi seznámit, pracovat na jejich rozvoji a pomáhat společnosti podporovat zájem o technické vzdělávání. Děkujeme společnosti ČD – Telematika, že se snaží takto šířit moderní technologie dále,“ dodává Hammerbauer.

ČD – Telematika ve spolupráci s firmou SUPTel aktuálně instalovala na parkovišti v areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) celkem 10 parkovacích senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou životnost 5 let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita především pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí uplatnění například u provozovatelů městských systémů parkování. „Partnerem v tomto projektu je i náš spolehlivý dodavatel, konkrétně plzeňská firma SUPTel, se kterou ČD – Telematika spolupracuje i na dalších projektech,“ doplňuje Hudák.  

Spolupráce ČD – Telematiky  s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU, ale zahrnuje významnou část české akademické obce. Zajišťuje totiž pro organizaci CESNET – sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky rozvíjející národní e-infrastrukturu – optickou infrastrukturu. V praxi to znamená, že vysoké školy, které jsou ve sdružení CESNET, stejně tak jako Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou sítí pracovišť a společná pracoviště AV a členských vysokých škol využívá služeb ČD – Telematiky, jakožto vlastníka druhé největší optické sítě, která je klíčovou infrastrukturou státu.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.