108 AGENCY Czech Republic a 108 AGENCY Slovakia se stávají členy mezinárodní platformy IRELS

108 Agency ČR a 108 Agency Slovensko se nedávno staly členy networking sítě IRELS (International Real Estate Logistics Solutions). Sitˇ IRELS byla založena firmou EOL v roce 2017, aby podpořila rozvoj mezinárodního partnerství a výrazně přispěla k růstu mezinárodních logistických projektů.

Tento rok 108 Agency, jako jedenému z významných aktérů na trhu s nemovitostmi v České republice a na Slovensku, se podařilo se stát členem IRELS spolu s dalšími významnými mezinárodními logistickými hráči jako LOGIVEST z Německa a AXI IMMO z Polska. Partnerství IRELS a 108 Agency přispěje k profesionálním individuálním řešením na trhu nemovitostí, jak na českém, tak i na slovenském trhu, které z dlouhodobého hlediska pomohou dosáhnout velkého obchodního úspěchu.

IRELS nyní má 18 poboček a 200 odborníků na podporu svých klientů ve všech svých realistických logistických projektech (ať už jde o identifikaci stávajících budov nebo o stavbu podle projektu, vyhledávání pozemků pro rozvoj, kapitálový trh atd.).

Probíhající diskuse s řadou zemí se dostaly do velmi pokročilé fáze a v krátkodobém horizontu se očekává rozvíjení sítě s novými profesionály z oblasti logistiky nemovitostí, kteří sdílejí stejnou filozofii a dodržují stejné hodnoty jako stávající členové. Rychlé dosažené úspěchy spolu se stálou zpětnou vazbou od klientů byly velmi povzbudivé.

Jakub Holec, zakladatel 108 Agency: „Jsme velmi rádi, že jsme součástí takové rychle rostoucí a rozvíjející se sítě jakožto IRELS. Doufáme, že naše partnerství bude úspěšné a povede k vzájemné prosperitě „.

IRELS také oznamuje uvedení svých nových internetových stránek na adrese www.irels.net

Reklamy