Výsledky průzkumu Global Food Security Index pro rok 2018.

Vydává the Economist Intelligence Unit a Corteva AgriscienceTM, zemědělská divize DowDuPont

Výsledky ukazují na posun směrem k pevnějším opatřením pro dosažení zabezpečení potravin

Corteva AgriscienceTM, zemědělská divize DowDuPont, a The Economist Intelligence Unit (EIU), oznámily výsledy průzkumu Global Food Security Index (GFSI) pro rok 2018. Zpráva, sponzorována společností Corteva Agriscience, poskytuje obecné schéma k pochopení hlavních příčin potravinové nezabezpečenosti. Singapur poprvé zaujímá přední příčku dle hodnocení GFSI pro rok 2018, a to částečně z toho důvodu, že HDP na jednoho obyvatele se od roku 2012 zvýšilo téměř o 30 %, zatímco procento spotřebovaných potravin na domácnost je 6,9.

Ke zvýšenému HDP má Singapur navíc nejnižší zemědělský dovozový tarif ze všech zemí zahrnutých do indexu.

Kritéria měření GFSI jsou nastavena podle zkoumání dynamiky potravinových systémů a dopadu na změnu životního prostředí. GFSI je jediné měřítko, které zkoumá zabezpečenost potravin s ohledem na jejich finanční dostupnost, obecnou dostupnost a kvalitu napříč 113 zeměmi, z nichž ve většině působí Corteva Agriscience.

Zpráva vypovídá o tom, že nízko a středně-nízko příjmové země zažívají nejmarkantnější výsledky během posledního roku, což signalizuje posun k pevnějším opatřením pro dosažení zabezpečenosti potravin. Lepší zemědělská infrastruktura a zvýšená schopnost nakrmit rozrůstající se populaci se připisují vývoji kupředu.

Dopad na životní prostředí

V roce 2017 vyhlásil GFSI novou kategorii životního prostředí, jež bere v potaz potřebu ochrany zdrojů, přizpůsobení klimatickým změnám a trvale udržitelných zemědělských postupů. Zvažováním faktorů, jako jsou teplotní změny, odlesnění půdy a vyčerpání vodních zdrojů, se kategorie Přírodních zdrojů a jejich  udržitelnosti využívá k měření budoucího dopadu na životní prostředí ve státech v rámci GFSI. V rámci GFSI kategorie Přírodních zdrojů a jejich udržitelnosti za rok 2018 zaznamenává stav zemí z vyšší příjmové skupiny průměrně větší pokles než ostatní příjmové skupiny. Tato rizika však představují hrozbu, na jakou se musí připravit všechny země.

“Přidáním kategorie Přírodních zdrojů a jejich udržitelnosti získali světoví lídři další způsob, jakým měřit bezpečnost potravin, a zároveň i to, jaké dlouhodobé následky mají naše aktivity ve smyslu klimatických změn,” sdělil Jerry Flint, vedoucí oddělení Světové iniciativy & Udržitelnosti ve společnosti Corteva Agriscience. “Monitoringem rizik, kterým se vystavujeme, se mohou zemědělští lídři lépe připravit na nepříznivé časy. To, že budeme znát způsob, jak tyto rizikové faktory spolupracují navzájem, ale i nezávisle na sobě, nám umožní některá rizika snížit a vybudovat budoucnost s větší odolností potravin.”

GFSI dospěl k přesvědčení, že světové klimatické změny už nyní znesnadňují podmínky potravinové výroby a distribuce, čímž vytváří nové a bezprecedentní výzvy. Díky tomuto nezmapovanému teritoriu je složité předvídat, a tím pádem se klade větší důraz na odolnost potravinových systémů.

Změny hodnocení

Přes změny v GFSI pro rok 2018, týkající se finanční i obecné dostupnosti, se celková hodnota kvality a zabezpečenosti potravin snížila, a to z části kvůli snížené rozmanitosti potravin a nižšímu obsahu proteinu. Současné trendy životosprávy, nutriční strategie a regály obchodů s potravinami se zlepšují. Výsledky průzkumu však poukazují na to, že země mohou toho do budoucna dělat pro zajištění bezpečnosti a zdraví potravin více, především s ohledem na rizika kontaminace v rámci celosvětového potravinového řetězce.

Již druhým rokem v řadě hodnoty měření GFSI Spojených států poklesly. Spojené státy si drží přední příčku z roku 2012 a 2016, nyní jsou na třetím místě spolu s Velkou Británií. Pokles v hodnotách zrcadlí nižší míru vylepšení (85.0 v roce 2018) ve srovnání se svými kolegy, nejedná se však o pokles v rámci celkového hodnocení (84.6 v roce 2017). Hodnocení politické stability země od roku 2016 pokleslo, čímž se brzdí kroky k dosažení potravinové zabezpečenosti, jež byly provedeny mezi roky 2016 a 2018. Hrozba obchodních hranic by mohla navýšit ceny potravin, což by znamenalo další dopad na hodnocení.

Jak si stojí Česká republika

Při hodnocení GFSI dosáhla Česká republika 24. místa z celkových 113 zemí, přičemž činilo skóre 76,1 z maximálních 100 bodů. Oproti loňskému (75,9) a předloňskému (75,3) roku si tedy opět polepšila a co se týká celkového skóre v hlavních kategoriích, drží se v první třicítce: 26.místo v rámci finanční dostupnosti, 24.místo v obecné dostupnosti a 29.místo v kategorii bezpečnosti a kvality. Celkově se umístila lépe než sousední Slovensko nebo Polsko, ale hůře než Německo (11.místo) či Rakousko (14.místo).

Česko vykazuje během posledních let výraznou změnu k lepšímu, jelikož poslední tři roky zažívá hodnota GFSI v zemi růst, který patří k největším v rámci hodnocených evropských států. Má velmi dobře vyřešené skladování potravin a vykazuje nízké množství potravinového odpadu v rámci sklizní. Podle hodnocení mají čeští farmáři výborný přístup k financování a země si bezpečnost a zabezpečení potravin dobře hlídá programy.

Zároveň se dlouhodobě rostoucí ekonomika a rekordně nízká nezaměstnanost odráží ve výdajích domácností na potraviny, které jsou poměrně vysoké ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Z hlediska možného narušení politické stability země hovoří globální index o mírně zvýšené hodnotě u České Republiky, podobně jako u sousedních zemí kromě Německa a Rakouska.

Detailní hodnocení České republiky k nalezení zde:

https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Czech%20Republic

Pro další informace o GFSI navštivte tento odkaz  http://foodsecurityindex.eiu.com/

#   # #

O Corteva Agriscience, zemědělské divizi DowDuPont                    

Corteva Agriscience, zemědělská divize DowDuPont (NYSE: DWDP), se stane vznikne po dokončení odštěpení do června 2019 samostatnou veřejně obchodovanou společností. Tato divize spojuje silné stránky značek DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection a Dow AgroSciences. Corteva Agriscience nabízí pěstitelům po celém světě to nejkompletnější portfolio v oboru, a to včetně některých z nejuznávanějších značek v zemědělství: značky Pioneer®, Encirca®, nově založené Brevant Seeds a oceněné produkty Crop Protection, a zároveň uvádí na trh nové produkty aktivní chemie a technologie prostřednictvím svého rozsáhlého obchodního řetězce. Více informací naleznete na adrese www.corteva.com.

Sledujte Corteva Agriscience, zemědělskou divizi společnosti DowDuPont, na platformách Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a YouTube.

Všechny výrobky, pokud není uvedeno jinak, označené ™, nebo ® jsou obchodní značkou či registrovanou obchodní značkou společnosti DowDuPont.

 

Reklamy