Slavia pojišťovna navázala strategické partnerství

Životní pojištění je zásadním obohacením portfolia pojišťovacích produktů nabízených Slavia partner, dceřinou společností Slavia pojišťovny. Tento dlouho připravovaný krok Slavia pojišťovny odpovídá její strategii rozvoje, která směřuje k maximálně komplexní nabídce pojištění.

Spojení s renomovaným partnerem

Slavia pojišťovna, jako pojišťovna neživotní, věnovala pečlivou pozornost přípravě spolupráce, která umožní klientům sjednat si právě prostřednictvím dceřiné společnosti Slavia partner kvalitní životní pojistku. Tým odborníků posuzoval aspekty případné spolupráce se všemi renomovanými životními pojišťovnami, které již na území ČR působí. Prioritami pro volbu partnerské pojišťovny byly především tradice, solidnost a reputace poskytovatele, individuální přístup ke klientům a současně odpovídající podmínky pro zprostředkovatele smluv s koncovými zákazníky. „Vedle komplexní nabídky a poskytnutí kvalitních služeb pro naše klienty nám jde i o to, aby z oboustranné spolupráce měli odpovídající užitek i naši zprostředkovatelé“, říká Mgr. Karel Bezděka, ředitel interního obchodu Slavia pojišťovny.

„Naše nově navázaná spolupráce s NN Životní pojišťovnou, kterou můžeme s potěšením potvrdit, nejlépe odpovídá právě takovým požadavkům. Spojuje nás i představa o moderním využití informačních technologií pro zrychlení komunikace mezi zákazníkem, zprostředkovatelem a poskytovatelem služby. Kompletní elektronické zpracování smluv o životním pojištění v NN je příkladem takového procesu.“

Nabídka pojištění se bude nadále rozšiřovat

Přestože flexibilní rizikové pojištění NN Životní pojišťovny bylo poprvé klientům prostřednictvím Slavia partner nabídnuto teprve nedávno, setkalo se již se zájmem nejednoho z nich. „V první fázi jsme tuto možnost komunikovali pouze prostřednictvím pracovníků přímo na našich pobočkách,“ uvádí Mgr. Bezděka. Během prosince již bude možnost sjednání rizikového životního pojištění dostupná nejširší veřejnosti prostřednictvím všech zástupců Slavia partner

Spolupráce Slavia pojišťovny a NN se pravděpodobně neomezí pouze na životní pojištění. „Jak ve Slavii, tak v NN máme zájem o širokou dlouhodobou spolupráci. Synergické efekty v distribuci produktů a komunikace, spokojení spolupracovníci a skutečně ucelené a kompletní portfolio pojišťovacích služeb pro naše klienty jsou cílem, který je nám společný. V roce 2019 budeme připravovat jak další varianty pojistných programů, tak produkty z oblasti osobních investic“, dodal Mgr. Bezděka.   

Podrobné informace o možnostech a nových variantách pojistných produktů naleznete na novém webu  www.slaviapartner.cz

Slavia partner je česká společnost, která zprostředkovává převážně pojišťovací služby. Na trhu působí od roku 2016, a nabízí stabilitu a tradici. Je 100 % dceřinou společností Slavia pojišťovny a.s., patřící do české finanční skupiny SPGroup.

www.slaviapartner.cz

O společnosti:

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím.

www.slavia-pojistovna.cz