Komora certifikovaných účetních si zvolila staronové vedení

PRAHA, 30. listopadu 2018 – Libor Vašek obhájil na XXII. výročním sněmu Komory certifikovaných účetních (KCÚ) svou pozici předsedy a povede Komoru v dalším čtyřletém období. Ve vedení Komory byl potvrzen také Petr Píša, který tak zůstává nadále místopředsedou. Výbor Komory nově rozšířila Vlaďka Přibylová.

Na XXII. výročním sněmu Komory certifikovaných účetních obhájili svůj mandát Ing. Libor Vašek, Ph.D., účetní expert, nezávislý konzultant, zástupce Komory v Národní účetní radě, člen katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, a Ing. Petr Píša, účetní expert. Tandem, který společně s dalšími třemi členy výboru vede Komoru poslední dva roky, bude pokračovat v budování pevné profesní organizace účetních, která v dubnu 2019 oslaví 20. výročí. KCÚ sdružuje zhruba 1 100 certifikovaných účetních.

Do výboru Komory byla nově zvolena Ing. Vlaďka Přibylová, účetní expertka a daňová poradkyně, která se zaměří na pokračující budování sítě účetních kanceláří KCÚ. Zúročí tak svou osobní dlouholetou zkušenost klientského vedení účetnictví.   

Účetní profese – obdobně jako jiné – prochází dynamickým vývojem, působení automatizace a digitalizace formuje její současnou a budoucí podobu. Naším úkolem je nebát se novinek, jako je blockchain nebo různé podoby umělé inteligence. Naopak je třeba využít příležitostí a nových nástrojů ke zlepšení práce účetních a spolupráce účetních s podnikateli. Komora se bude dále silně angažovat v legislativním procesu, spolupracovat s auditory a daňovými poradci na platformě Národní účetní rady a nově se zapojí do legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR),“ říká předseda Komory certifikovaných účetních Libor Vašek.

Součástí sněmu byly také volby do komisí KCÚ, dále se hodnotily aktivity Komory za uplynulý rok v oblasti vzdělávání členů i širší odborné veřejnosti, zapojení Komory a jejích členů do různých metodických rad a pracovních skupin. Sněm rovněž schválil účetní závěrku Komory za rok 2017, vzal na vědomí očekávané hospodaření za rok 2018 a schválil rozpočet na rok 2019.

—————————————————————————————————————————

O KCÚ

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní organizace působící v ČR od roku 1999. Sdružuje profesní účetní, kteří absolvovali několikaletý dvoustupňový systém certifikace účetních postavený na vzdělávacích standardech Mezinárodní federace účetních (IFAC). KCÚ podporuje účetní profesi, zdůrazňuje význam kvalitní účetní práce pro finanční řízení podniků, zajišťuje odborná školení, připomínkuje novelizace účetních zákonů a předpisů, má svého zástupce v Národní účetní radě.

Web: http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace- komory