Systém GSM-R se dále rozšiřuje, významný podíl na tom má ČD – Telematika

Výstavba systému GSM-R na železničních tratích České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště má za sebou další etapu. ČD – Telematika dokončila svou část subdodávky pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o., která je smluvním partnerem Správy železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), zadavatele zakázky.

„Dlouhodobě se účastníme na projektech směřujících k vyšší bezpečnosti železniční či silniční dopravy,“ uvádí Bruno Wertlen z ČD – Telematiky. „A projekt výstavby GSM-R mezi takové projekty jednoznačně patří,“ dodává.   

ČD – Telematika se výstavby zúčastnila v rámci sdružení. ČD – Telematika přímo dodává včetně montáží dispečerské terminály, přenosové technologie a další zařízení pro základnové stanice BTS (Base Transceiver Station – základnová převodní stanice). Samotné BTS zajišťují šíření rádiového signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt zahrnuje dodávky technologických domků včetně vnitřního zařízení.

V rámci realizace stavby „GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ jsou dotčené tratě vybavovány technologií GSM-R a pracoviště výpravčích získávají kompletně nové IP telefonní zapojovače a IP rozhlasové ústředny. Dochází i k výměně a doplnění pracovišť obou řídících dispečerů tratí, kteří sídlí v Českých Budějovicích a je řešeno i dispečerské telekomunikační vybavení celého uzlu – železniční stanice České Budějovice.  

Zároveň pokračuje stavba „GSM-R Plzeň – České Budějovice“, která zahrnuje pokrytí tratě Plzeň – České Budějovice signálem GSM-R a vybudování nového přenosového systému SDH na úrovni STM4. Pracoviště výpravčích na trati jsou také kompletně vybavována novými IP telefonními zapojovači. S dokončením subdodávky počítá ČD – Telematika v první polovině příštího roku.  

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem (lokomotivou). Jedná se také o základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.