Poslanci podpořili přípravné třídy

Poslanecká sněmovna na aktuální schůzi schválila novelu školského zákona
(sněmovní tisk 115), která má zmírnit podmínky pro vznik přípravných
tříd. Hlasování proběhlo 5. 12. 2018. Novelu musí ještě odsouhlasit Senát.
Pedagogická komora novelu podporuje, ale zároveň upozorňuje, že by
učitelky mateřských škol měly mít stejné podmínky, jaké mají učitelé v
přípravných třídách ZŠ pro děti s odkladem povinné školní docházky
(počet dětí na jednu učitelku, plat i pracovní podmínky).

Jedná se jen o návrat do stavu před novelizací, kterou prosadila
Kateřina Valachová. Původně ještě platilo, že přípravnou třídu lze
zřídit od počtu 7 dětí, nyní je to minimálně 10 dětí. Řada přípravných
tříd bohužel kvůli předchozí novele zanikla a nové se nedařilo otevřít.
Od příštího školního roku by se situace mohla zlepšit, pokud změnu
schválí i senátoři.

Poslanci podpořili přípravné třídy:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/09/poslanecka-snemovna-bude-hlasovat-o.html

Přípravné třídy se zřejmě znovu otevřou i pro děti s odkladem kvůli
věku:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/491129-pripravne-tridy-se-zrejme-znovu-otevrou-i-pro-deti-s-odkladem-kvuli-veku.html