Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting: Státní dluhopisy se vrací na scénu

Jistě jste zaznamenali, že Ministerstvo financí přichází s novým projektem státních dluhopisů. Novinkou je, že tato emise je určena pouze pro fyzické osoby. První emise státních dluhopisů je v prodeji již od pondělí 3. 12. 2018. Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy k 100. výročí vzniku československé republiky a k 100. výročí československé měny, proto emise dluhopisů nese název Dluhopis Republika.

Cílem tohoto projektu je dle ministerstva nabídnutí nové investiční možnosti pro domácnosti a zvýšení celkového podílu domácností na financování státního dluhu. Podíl domácností na státním dluhu činí 1,32 procent, což je dáno minulými emisemi dluhopisů. Úkolem projektu Dluhopis Republika je navýšení tohoto podílu k hranici okolo 5 procent. To by mělo přinést větší stabilitu při řízení dluhové služby státu a státní dluhopisy pak do budoucna nemusí být pod tak velkým tlakem zahraničních investorů či spekulantů. Toho jsme byli svědky v nedávné minulosti, kdy se výnos státních dluhopisů právě kvůli spekulacím na vývoj kurzu české koruny propadl jednu dobu do záporných čísel.

Podmínky emise

Dluhopis Republika je tzv. reinvestičním dluhopisem, to znamená, že výnos nebude pravidelně vyplácen, ale bude reinvestován do stejné emise dluhopisů. Dluhopis je vydán s dobou splatnosti šest let v nominální hodnotě minimálně 1 000 korun a maximálně pak 1 milion korun. Ministerstvo financí bude ke dni vyhlášení emise také uvádět výši úroku, která bude garantovaná po celou dobu trvání dluhopisu.

Dluhopis ale nemá po celou dobu trvání stejný výnos. Ten se zvyšuje od hodnoty 0,5 % pro první rok až po 4,5 % v roce posledním. Průměrná výše výnosu dluhopisu je 2,07 % p. a., ale před zdaněním. Výsledný průměrný roční výnos tak činí pouze 1,76 %. Dluhopis je pak možné 1krát ročně ukončit a výnos si nechat vyplatit bez sankcí a poplatků. Na daňovou povinnost se toto zvýhodnění nevztahuje.   

Dle vyjádření ministryně Aleny Schillerové na stránkách Ministerstva financí  „… je v plánu nabízet občanům alespoň jeden typ státního dluhopisu dlouhodobě.“. Od 3. 12. 2018 do 1. 7. 2019 bude spuštěna tzv. testovací fáze, ve které občané budou moci dluhopisy nakupovat a ve které se bude vyhodnocovat zájem a spokojenost. Není vyloučeno, že se v budoucnosti můžeme dočkat i emise jiných typů státních dluhopisů. Objednávání první emise dluhopisů bude ukončeno 18. 1. 2019, přičemž emise bude vydána 1. 2. 2019, dále jsou v testovací fázi naplánovány další 2 emise.

Měli byste se o Dluhopis Republika jako investoři zajímat?

Bohužel nabízený výnos státního dluhopisu nepokrývá ani současnou inflaci a z dlouhodobého pohledu  nemusí být příliš zajímavý pro splnění cílů investora, nebo jednorázového uložení prostředků. Na druhou stranu se jedná o velmi bezpečný cenný papír s, dá se říci, garantovanou návratností, a může být zajímavý pro velmi konzervativní investory. Pro splnění dlouhodobých cílů je ale tento dluhopis spíše nevhodný, hlavně s ohledem na jeho výnosový potenciál. Důležité pro případné zájemce je nezapomenout na to, že výnos této emise dluhopisu se každým rokem mění. Chce-li investor dosáhnout maximálního zhodnocení, musí udržet celý 6letý horizont.

O společnosti Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1 500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty  životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 43. Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.

Reklamy