Pokud se nic nezmění, Taxify odejde z Ostravy, Olomouce, Plzně a Českých Budějovic

Přepravní služba Taxify čelí v Ostravě, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích systematickému pokutování ze strany místních úřadů, dále také zastrašování, fyzickému napadání a poškozování majetku řidičů a probíhajícímu exekučnímu řízení. Pokud se způsob chování k partnerským řidičům a společnosti samotné v blízké době nezmění, nezůstane Taxify žádná jiná možnost než se z těchto měst stáhnout a nadále působit pouze v Praze.

2018-11-08 17_57_14-Taxify - Praha

Vyjádření Romana Sysla, šéfa Taxify pro Českou republiku a Slovensko, k tomuto pravděpodobnému kroku:

Ve všech českých městech, ve kterých fungujeme, jsme svědky velmi vřelého přijetí jak ze strany cestujících, tak řidičů. Bohužel ani v jednom z nich jsme se nesetkali s podporou ze strany místních úřadů, přestože obyvatelé těchto měst jasně ukazují, že chtějí používat moderní, cenově výhodnější a transparentní přepravní alternativy. Nedovolíme, aby byli řidiči, kteří naši aplikaci využívají, opakovaně fyzicky a slovně napadáni. Nechceme je těmto útokům nadále vystavovat, a proto velmi vážně přemýšlíme o odchodu z těchto měst.

Velmi by nás mrzelo, pokud bychom tato města museli opustit. Uvědomujeme si totiž, že náš případný odchod nebude znamenat nic jiného než zakonzervování starých pořádků, které jsme se celou dobu snažili změnit. Pokud by k odchodu Taxify z těchto měst skutečně došlo, byly by to právě statisíce cestujících a stovky řidičů, kteří by to poznali nejsilněji. Ti první kvůli tomu, že by se opět radikálně zhoršila kvalita a stoupla cena přepravy, ti druzí kvůli tomu, že by ze dne na den ztratili zdroj svého příjmu či přivýdělku.

Chceme, aby se také Česká republika zařadila mezi země, které chtějí rozvíjet inovativní způsoby přepravy. Jsme přesvědčeni, že i u nás se musí podařit tuto novou progresivní legislativu přijmout. V posledních dnech byla například na Slovensku schválena legislativa, která zahrnuje moderní technologie, dereguluje trh osobní přepravy a umožňuje svobodný výběr služby spotřebiteli. Jejich nový zákon se inspiroval Estonskem a přišel s kompromisním řešením pro nové platformy i stávající tradiční taxislužby. Nastavuje jednoduché, jasné a jednotné požadavky, které všichni řidiči musí splnit.

Je nutné podotknout, že už před přijetím této legislativy byly slovenské úřady velmi nakloněny novým službám a s podobně odmítavým přístupem jako v ČR jsme se na Slovensku nikde nesetkali. Věříme, že zmíněnými zákony se budou inspirovat také čeští zákonodárci, s kterými jsme již nyní v kontaktu a spolupracujeme s nimi na tvorbě nového zákona, a co nejrychleji přijmou zákon, který zohlední moderní technologie a zruší nepotřebnou byrokracii. Věříme, že v České republice nakonec zvítězí zdravý rozum a že čeští zákonodárci nepodlehnou nátlakovým skupinám, které existenci moderních platforem odmítají.

O Taxify

Taxify je aplikace propojující řidiče s cestujícími. Vznikla v Talinnu, kde má také sídlo. V současné době působí ve více než 20 zemích v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a  Střední Americe. Po celém světě pro Taxify pracuje tým přesahující 200 lidí. Mnozí z nich dříve působili ve firmách typu Skype, TransferWise nebo Google. Nyní je nejrychleji rostoucí aplikací svého druhu v Evropě. V srpnu 2017 Taxify ohlásila uzavření strategického partnerství s platformou Didi Chuxing. Jeho cílem je zvětšení tržního podílu v Evropě a Africe. Aplikace je dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android a iOS. Zakladatelem a CEO je Markus Villig.