S koncem roku graduje přetížení zaměstnanců. Peníze by k větší pohodě pomohly jen čtvrtině lidí

Pouhých 14 % zaměstnanců je v práci spokojených a nic jim nechybí, jen čtvrtině lidí by však k větší pohodě v práci pomohl jednorázový finanční bonus. Ostatní by překvapivě ocenili jiné věci jako je pochvala od nadřízeného, možnost relaxace v pracovní době či lepší vztahy na pracovišti. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 525 zaměstnanci.

Advent k pohodě v práci nepřispívá

Předvánoční období patří samo o sobě k nejstresovějším obdobím roku. Společně s nedostatkem pracovních sil, s kterým se český trh již delší dobu potýká, je tlak na zaměstnance v tomto období extrémní. To se promítá do atmosféry na pracovištích a také do pracovní pohody samotných zaměstnanců. Absolutně spokojených v práci je jen 14 % dotazovaných, z toho nejméně spokojení, a to pouze ve 2 % případů, jsou mladí lidé do 26 let.

Pochvala nad zlato

Ostatním k větší pracovní pohodě něco chybí, ve většině případů to však nejsou v první řadě peníze. Ty by nejvíce ocenila jen čtvrtina těchto zaměstnanců. Například 20 % respondentů uvedlo, že by jim aktuálně nejvíce pomohlo, kdyby někdo ocenil a pochválil jejich práci. „Zejména jsou-li zaměstnanci dlouhodobě vystaveni nadměrnému tlaku, je důležité dát jim najevo, že si jejich práce firma váží a že je důležitá. I materiální či finanční příspěvek je proto vhodné doplnit o osobní poděkování nadřízeného a neustále se zaměstnanci komunikovat,“ říká Petra Gubíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.    

Napjaté vztahy mohou ohrozit celou firmu

Právě komunikace a celkové vztahy na pracovištích evidentně nejsou zcela optimální, což se nejvíce projevuje hlavně v zátěžových obdobích, jako je to předvánoční. Z průzkumu totiž vyplývá, že téměř pětině dotazovaných kazí pohodovou atmosféru především pracovní vztahy, ať už mezi kolegy nebo se svými nadřízenými. Nejvíce by jim tak ulevila změna v tomto směru. „Neustálé napětí může vyústit v konflikty, absenci zaměstnanců, špatnou pracovní morálku a výkon, což může negativně ovlivnit chod celé firmy,“ vysvětluje Petra Gubíková a dodává: „Utužit vztahy a zlepšit atmosféru mohou například společné obědy či jiné pravidelné společné aktivity v rámci pracovní doby.“   

Relaxace a pohyb – zaměstnanci hledají formy úlevy

Z dalších cest ke zvýšení pracovní pohody by zaměstnance potěšilo zejména více volnosti v pracovní době. Desetině lidí by nejvíce pomohla masáž nebo jiná forma relaxace, možnost sportovních aktivit a cvičení či alespoň krátká procházka v pracovní době. „Dlouhodobě přetěžovaní zaměstnanci hledají stále více různých forem úlevy a odreagování. Kromě finančního ohodnocení či podpory pravidelného stravování tak roste význam práce s volnočasovými benefity,“ doplňuje Gubíková.

V rámci tzv. cafeterií, kde si může každý zaměstnanec vybrat výhody dle svého uvážení, patří mezi nejoblíbenější volnočasové benefity masáže a víkendové pobyty spojené s wellness. V zimě jsou pak hodně trendy saunové komplexy a v poslední době narůstá i nákup knih přes body z cafeterie, jako varianta pro ty, kteří raději relaxují doma.

Up Česká republika s.r.o., která zahájila své působení na českém trhu v roce 1995 pod názvem LeChèqueDéjeuner, je součástí mezinárodní skupiny Up Group, která dnes působí v 19 zemích celého světa. Up ČR se specializuje na zaměstnanecké benefity, ale nabízí rovněž inovativní řešení v oblasti marketingu a strategického rozvoje firem. Schopnost analyzovat aktuální situaci klientů a navrhovat a uvádět do praxe efektivní benefitní systémy a věrnostní programy, řadí společnost Up ČR k lídrům trhu určujícím trend v této oblasti. Více informací o společnosti na www.upcz.cz.