Trendy v open source pro rok 2019 podle SUSE: posílí role komunitních nadací, spolupráce s univerzitami a transformace firem

Manažeři společnosti SUSE shrnují představy, jak se v příštím roce bude vyvíjet trh s open source řešeními. Pražská pobočka dodala predikce určené pro český trh.

NORIMBERK, PRAHA 18. prosince 2018 – Jak se bude v roce 2019 vyvíjet trh s open source? Společnost SUSE, průkopník v oblasti linuxových operačních systémů, cloudové infrastruktury a řešení pro ukládání dat pro firmy, přichází s vlastními predikcemi pro nadcházející rok. Manažeři SUSE se zaměřili na několik základních oblastí, v nich SUSE hraje důležitou roli, a pokusili se shrnout představy, jaký vývoj se dá očekávat v cloudu, datových úložištích, prodejních kanálech a jaké rozhodování čeká top manažery firem v oblasti open source. U každé oblasti nabízíme i česká specifika, která připravil regionální manažer SUSE pro český a slovenský trh Miroslav Kořen.

CLOUD / OPENSTACK PREDIKCE NA ROK 2019

Matthew Johns, Global Product and Solutions Manager v SUSE

 • Odpovědí na to, jak nalákat nové talenty, budou komunitní nadace: Pro mnoho open source firem je pokračující výzvou stálá poptávka po šikovných developerech. V roce 2019 začnou jednotliví výrobci uzavírat partnerství s open source nadacemi, mezi které patří například The OpenStack Foundation, aby nalákali nové talenty. Dodavatelé open source řešení hledají vývojáře, kteří jsou zapojení do větších komunit a přispěli do různorodých projektů. Spoluprací s některou z nadací mohou najít jedince, kteří jsou již zapojeni do světa open source a jsou oddaní této filosofii. Tím mohou firmy posílit svou síť kontaktů a vazeb. Pro udržení talentovaných developerů musí firmy vývojářům poskytnout možnosti k rozšiřování jejich znalostí, umožnit jim dosažení certifikací a získat potřebné zkušenosti s novými technologiemi (především v oblasti IoT a bezpečnosti).
 • Nepředvídatelný trh? Pronikněte do partnerského ekosystému: S přihlédnutím k faktu politické i ekonomické nejistoty současného trhu, bude fungující ekosystém jednotlivých výrobců kritický pro jejich podnikatelské úspěchy v roce 2019. Ačkoliv nelze úplně předvídat, kam se bude politická sféra ubírat, můžeme mít kontrolu nad tím, jaké technologie jsou používány. S vědomím, že firmy nemohou uspokojit přání všech zákazníků, budou společnosti potřebovat velmi silné, a hlavně fungující portfolio dodavatelů, čímž si mohou udržet své místo na neustále se měnícím trhu a zároveň dodávat požadovaná řešení svým zákazníkům. Identifikace toho správného partnera může být celkem složitý úkol, zejména kvůli vysokému množství zdánlivě identických nabídek na dnešním již nasyceném trhu. Objev cest do nových regionů nebo nových vertikál prostřednictvím navázaných partnerství pomůže podnikům pokračovat v růstu a zároveň podporovat vlastní partnery, vše ve vzájemné symbióze.  
 • Specifika pro český trh: Na lokálním trhu se potýkáme s možná ještě větším nedostatkem kvalitních vývojářů, než je tomu v zahraničí – zejména v západní Evropě. V návaznosti na stále se zvyšující poptávku dochází k nárůstu finančního ohodnocení IT specialistů, čímž se zvyšují náklady jednotlivých firem. Ty se budou více uchylovat k práci s mladými talenty, které se budou snažit získávat, vychovávat a rozvíjet. Důležitá bude v této oblasti zejména spolupráce s univerzitami. Co se týká OpenStacku, pozorujeme v SUSE narůstající poptávku a také přibývající instalace řešení pro privátní cloud. Vzniká řada nových datových center a ta často směřují k softwarově-definované infrastruktuře. Adopce veřejného cloudu na českém trhu také posiluje. Očekáváme tedy další nárůst tržního podílu těchto technologií na lokálním trhu v roce 2019.   

PŘEDPOVĚĎ PRO DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ PRO ROK 2019

Michael Dilio, Senior Marketing Manager SUSE

 • Nadace budou i zde odpovědí na to, jak přilákat nové talenty: I v tomto segmentu platí to stejné – pro většinu firem je pokračující výzvou neustálá potřeba šikovných profesionálů a vývojářů. V roce 2019 začnou jednotliví výrobci uzavírat partnerství s novými nadacemi opět za účelem nalákání talentovaných lidí. Nově vzniklá nadace Ceph Foundation je příkladem tohoto trendu. Ceph Foundation plánuje rozšířit podporu pro svou komunitu, poskytnout finance a rozpočet na zvýšení povědomí o projektu, podpořit komunitní infrastruktury, události a akce, posílit inkluzivitu a diverzitu (míněno: cestovní asistence, stáže, apod.), tedy opravdu převratné kroky pro Ceph komunitu jako takovou. Výrobci datových úložišť mohou tedy díky propojení s některou z nadací najít jedince, kteří jsou již zapojeni a zapáleni do oblasti datových úložišť a tím celkově posílit jejich systémy pro správu dat a samozřejmě i celou Ceph komunitu. 
 • Flash storage & datová exploze: Průmyslové IoT, chytrá města a výrobky určené ke každodennímu používání produkují velké množství sofistikovaných dat. Zatímco neustálý nárůst dat není ničím novým, objem nestrukturovaných dat a způsob, jakým jsou spravována, nový je. Navíc se mnoho firemních IT týmů posouvá směrem k hybridním prostředím, která používají jak prostředí on-premise, tak i cloud, což jim přináší další výzvy. V roce 2019 bude více firem používat softwarově-definovaná úložiště („software-defined storage“, tzv. SDS), aby pokryly požadavky na výkonnost a dostupnost, které vznikly datovou explozí. Jednou z největších výhod softwarově-definovaných úložišť je automatizace, která jim umožňuje řídit sama sebe. Tento systém posílá svým administrátorům upozornění na změny, které v prostředí vzniknou, ať už jsou špatné, nebo dobré.  
 • Bezpečnost datových úložišť: Implementace standardů, jako je například GDPR, má významný vliv na ukládání dat. Bezpečnostní standardy se neustále mění a vyvíjí s tím, jak si kybernetická kriminalita nachází nové cesty, kterak ukrást to, co je nejcennější: data. Odborníci na datová úložiště musí pečlivě vymezovat hranici mezi IT a bezpečností. Aby mohli být úspěšní, musí mít správný mix dovedností a porozumění v obou oblastech. Jak se IT a bezpečnost postupně sbližují, vznikají nové pozice a nové role uzpůsobené tak, aby zajistily souznění v řízení dat a pravidlech nakládání s nimi. Navíc kromě vzniku nových pracovních pozic může toto pouto mezi IT a bezpečností vést ke změnám samotných pravidel. V roce 2019 také očekávejme další diskuse ohledně „U.S. GDPR“.
 • Specifika pro český trh: Stejně jako všude ve světě, objem dat poroste i v roce 2019 exponenciální řadou. Společnosti se neustále snaží s tímto trendem vypořádat a hledají alternativní cesty, které by jim pomohly ušetřit náklady. Softwarově-definovaná úložiště bývají stále častěji v takových případech předmětem diskuze. Státní i privátní organizace na českém trhu budou v roce 2019 více zohledňovat softwarově-definovaná úložiště ve svých výběrových řízeních a nebudou se orientovat jen na klasická disková pole. Vznikne celá řada nových vysokokapacitních úložišť s kapacitou v řádech petabytů. Je potřeba také zmínit, že s narůstajícím počtem implementací OpenStacku budou přibývat i produkční úložiště na bázi projektu Ceph.

PRODEJNÍ KANÁLY A JEJICH PREDIKCE NA ROK 2019 

Mark Salter, VP Worldwide Channel Sales, SUSE

 • Vertikální znalosti a flexibilita zničí konkurenci: S tím, jak výrobci a provozovatelé cloudových řešení vyvíjejí stále více řešení na míru pro jednotlivá odvětví, musí partneři současně zlepšovat znalosti na pomyslných vertikálách mezi odvětvími. Následně mohou z takovýchto trhů profitovat. Flexibilita se stane klíčovým prodejním bodem: Společnosti preferující hybrid-cloud přístup nechtějí být závislé na jednom jediném dodavateli a z tohoto titulu budou preferovat spolupráci s partnery působícími ve světě open source.
 • Posílení rozmanitosti služeb přinese i vyšší zisky: V posledních dvou letech začali dodavatelé rozšiřovat své služby a nabídky do oblasti softwarově-definované infrastruktury, jakou jsou například linuxové kontejnery a softwarově-definovaná úložiště. Tento posun bude postupně sílit. Fakticky o tom hovoří současná situace: mnoho firem se nachází teprve v počátku procesu přesunu svých současných infrastruktur do tohoto „nového“ světa.
 • Specifika pro český trh: Všichni výrobci v oblasti softwarově-definované infrastruktury a open source budou čím dál tím více závislí na svých implementačních partnerech. Ti budou dále posilovat své kompetence a s přibývajícím množstvím projektů postavených na výše zmíněných technologiích budou i tyto dodavatelské firmy posouvat své zaměření. Jeden rok je velmi krátká doba na radikální změny ve fungování lokálních dodavatelů informačních technologií. Ti budou i přesto muset upravit svou obchodní strategii tak, aby byli připraveni na budoucnost a dokázali reagovat na poptávky z trhu.

PREDIKCE PRO ROK 2019 URČENÁ PRO NEJVYŠŠÍ POZICE (C-LEVEL EXEKUTIVA)

Brent Schroeder, CTO pro Severní a Jižní Ameriku, SUSE

 • Blockchain bude používán i v oblastech mimo finance: Díky kryptoměnám začal být blockchain spojován s měnami a finančním světem. Nicméně, blockchain je otevřený a sdílený a může efektivně zaznamenávat transakce – verifikovat je a permanentně ukládat. V roce 2019 bude open source technologie blockchain hnacím motorem pro hledání nových způsobů užití, a to v mnoha průmyslových odvětvích, finance nevyjímaje. Například ve stravování bude blockchain používán na sledování dodávek potravin od farmáře až k zákazníkovi napříč dodavatelským řetězcem. Blockchain má například potenciál zrychlit identifikaci zdroje a distribučních bodů v případě nutnosti realizovat proces návratu závadné potraviny. Navíc se pracuje na vývoji propojení kontejnerů a blockchain technologie pomocí platforem CaaS, což v roce 2019 vytvoří nové příležitosti pro vývojáře.
 • Open Data připravují cestu pro zavedení Machine Learningu: Machine Learning (ML) je technologie, která v roce 2018 učinila velký skok, ale zároveň narazila na své hranice. Bez přístupu k dostatečně velkému objemu různorodých dat nemůže ML plně uspět. Změna vnímání  dat a jejich vstup do světa open source: Open source kód je volně sdílený ke spolupráci a tím posouvá inovace kupředu, ovšem v oblasti dat se neprojevil stejný pozitivní efekt. Nicméně komunita tuto oblast rozpoznala jako tu, již lze hodně vylepšit, a tak v roce 2019 uvidíme koncept „open data“ jako nový způsob, jak data sdílet a shromažďovat. Projekty jako je Community Data License Agreement (CDLA) – oznámený nadací The Linux Foundation – jsou nyní v plném proudu a pobízejí organizace k otevřenému a transparentnímu sdílení dat. CDLA bude klíčovým hybatelem sdílení dat, která mohou být použita k zrychlení, zpřesnění a použití v ML. Už nyní můžeme sledovat některé společnosti, které data sdílejí a sdílená data používají k výstavbě ML modelu na řízení softwarově-definovaného úložiště. Iniciativy jako například tato se budou v roce 2019 dále šířit a růst.
 • ML se stane páteří v průmyslu – Pomalu ale jistě tento závod vyhraje: Řešení pro Machine Learning (ML) se v současnosti využívají v prostředí velkých společností, avšak většinou na menších projektech v testovacím prostředí. V roce 2019 se adopce této technologie zvýší, i když o expanzi v této oblasti ještě mluvit nelze. Co stojí za tímto pomalejším vývojem? Společnosti se soustředí na implementaci způsobem, který vylepšuje obchodní procesy a přináší hmatatelné výsledky. Opatrnější implementace také umožňuje kulturní posun a dává IT profesionálům a uživatelům stejnou šanci přijmout toto průlomové řešení nové generace. Tato záměrná adaptace postupně nabere obrátky v dalších několika letech tak, že se ML nakonec stane hlavním nástrojem inovace ve všech odvětvích již v následující dekádě.
 • Prostředí veřejného cloudu se diverzifikuje zejména díky specifickým potřebám různých odvětví: Mnoho předních lídrů předpovídá, že prostředí veřejných cloudů se tento rok začne rozrůstat rychleji. Velikost hlavních hráčů na tomto poli je však překážkou pro nováčky, pro které je těžší si najít na trhu své místo. Rychlá inovace, která postupuje u velkých amerických cloudových poskytovatelů, je pro všechny velkou výzvou. Dodavatelé se začínají více soustředit na vertikály spojené s předpisy v jednotlivých průmyslových odvětvích. Takovým jsou například streamovací společnosti a telco. Trend dodavatelů se zaměřením na specifický segment bude v roce 2019 pokračovat, stejně jako se budou i nadále objevovat noví regionální poskytovatelé.
 • Důraz na bezpečnost bude čím dál patrnější již na úrovni samotného vývoje: Bezpečnost se pro mnoho IT profesionálů stala jedním z hlavních požadavků a tento trend také v novém roce poroste. IT odvětví si uvědomilo, že bezpečnost by měla ležet v srdci probíhající digitální transformace a myšlenka na ni by neměla být až druhořadá. Její součást by měla být záměrně zabudovaná už v samotném konceptu. Od počátku až do konce, přítomná v každé projektové fázi. Kód by měl být bezpečný, stejně tak jako design a navržené procesy. DevSecOps by měly být používány pro vývoj aplikací i cloudu, v infrastruktuře a práci s partnery. Vzdělávání ohledně IT bezpečnosti bude i nadále stěžejní, zvláště když lidská chyba je pro bezpečnost stále největší hrozbou. Firmy se v následujícím roce zaměří na posílení kompetencí bezpečnostních ambasadorů, kteří budou evangelizovat a posilovat povědomí zaměstnanců na poli celkové bezpečnosti.
 • Specifika pro český trh: Pro top management v českých firmách bude důležitá zejména flexibilita, tedy schopnost reagovat na poptávky z trhu a veškeré změny co možná nejrychleji. Lze to například pozorovat ve finančním sektoru, kde dochází k zásadním změnám procesů, organizační struktury a technologií za účelem dosažení agility. Tyto transformace budou v roce 2019 nadále pokračovat a budou se týkat i ostatních segmentů. Důraz bude dále také kladen na snižování nákladů zejména v oblasti IT provozu. Bude také dále pokračovat digitální transformace firem a státních organizací.

O společnosti SUSE

Společnost SUSE jako průkopník v oblasti open source softwaru poskytuje spolehlivý linuxový operační systém, cloudovou infrastrukturu a řešení pro ukládání dat, jež firmám přinášejí větší míru kontroly a flexibility. Firma má za sebou více než 20 let, během nichž vynikala v inženýrské oblasti, poskytovala špičkové služby a bezkonkurenční ekosystém partnerství. To vše je hnacím momentem pro vývoj produktů a podpory, jež jejím zákazníkům pomáhají zvládat složité situace, snižovat náklady a spolehlivě zajišťovat služby, u nichž nesmí dojít k výpadkům. Dlouhodobě budované vztahy společnosti také umožňují reagovat a dodávat stále více inteligentní inovace, kterou její zákazníci potřebují. Další informace jsou k dispozici na adrese www.suse.com.