Jižní Čechy hostily odbornou debatu o insolvencích a oddlužení. Velký zájem advokátů, soudců a dalších hostů přiměl pořadatele přesunout akci do větších prostor

/Praha – Brno, 31. ledna 2019/ – Proces oddlužení a jeho chystané změny vyvolávají v posledních měsících a týdnech velký zájem médií, politiků i veřejnosti. Pozadu ale nezůstávají ani profesionálové z oblasti justice, jako jsou insolvenční správci, advokáti, či soudci. Důkazem je jejich vysoká účast na již VI. ročníku odborného diskusního semináře pořádaného Krajským soudem v Českých Budějovicích, který se uskutečnil na přelomu loňského listopadu a prosince v jihočeském Pracově. Tam se setkání přesunulo ze Žirovnice, jejíž konferenční prostory už přestaly rozrůstající se akci dostačovat.

Úvodního slova se před zaplněným sálem ujal místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA, který všechny zúčastněné přivítal a poté je provedl historií a vývojem institutu oddlužení v ČR. Ve svém příspěvku se věnoval celému časovému úseku od původního zákona o konkursu a vyrovnání až po aktuální novelu insolvenčního zákona, kterou nazval „oddlužením 4.0.“ JUDr. Strnad zároveň na semináři uvedl předběžná data o dohledu nad insolvenčními správci v působnosti jihočeského krajského soudu při plnění jejich povinností při přezkumu v oddlužení. Téměř ve všech sledovaných, namátkově vybraných případech, jež soud prozkoumal, se výkon insolvenčních správců ukázal být z hlediska sledovaných aspektů bez pochybení. Pouze jednotky případů nevyhověly v plném rozsahu platné právní úpravě. Insolvenční správce se v nich zejména osobně nezúčastnil přezkumu přihlášených pohledávek spolu s dlužníkem.

V dalším vystoupení nazvaném „Dluh – dobrý sluha, špatný pán“ seznámil doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., publikum s širokými společensko-ekonomickými souvislostmi dluhů a oddlužení. Odborný vhled do problematiky odměňování advokátů za sepis návrhů na povolení oddlužení pak přinesl člen představenstva České advokátní komory a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michal Žižlavský. Mluvil zejména o situaci, kdy advokát kromě sepisu návrhu na povolení oddlužení zastupuje dlužníka také u soudu. Stále totiž není zcela jasné, které konkrétní úkony mohou advokáti v souvislosti s oddlužením vykonávat a jak vysokou odměnu za to mají dostat. Další část semináře byla věnována všeobecně velmi diskutované novele insolvenčního zákona. Z pohledu insolvenčního správce ji tentokrát publiku přiblížil JUDr. Jan Kubálek.

V Pracově samozřejmě nechyběli ani zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR.  JUDr. Martin Richter a Mgr. Radomír Čujan mluvili o dohledové a kontrolní činnosti insolvenčního odboru. Svoje informace navíc doplnili o čerstvá statistická data a na praktických příkladech ukázali, za jakých okolností ministerstvo odebírá licence insolvenčním správcům.

Na dvoudenním výjezdním semináři dále se svými příspěvky k tématu vystoupili například místopředsedové a soudci Krajských soudů v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové či Ústí nad Labem, advokáti, akademici a další profesionálové. Na vysokou odbornou úroveň přednášek navazovala formální i neformální debata, při níž si účastníci vyměňovali v přátelské atmosféře cenné názory a zkušenosti důležité pro výkon jejich činnosti. Prezentace k jednotlivým příspěvkům budou v nejbližších dnech dostupné na internetových stránkách Krajského soudu v Českých Budějovicích (v sekci Základní informace / Insolvence). Výjezdní diskusní seminář v Pracově tak v plné míře dostál dobrému jménu, kterému se už od svého prvního ročníku těší. Krajskému soudu v Českých Budějovicích zároveň zadělal na příjemnou administrativní zátěž, která ho čeká, až bude rozesílat pozvánky na letošní VII. ročník. Není totiž sporu, že zájem o kvalitní odbornou debatu bude ještě větší než loni.

Mgr. Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 a. s.

O společnosti Insolvence 2008 a. s.

Společnost zajišťuje systémovou integraci (IT řešení), služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce. Systém Insolvenční správce® používá 40 % insolvenčních správců. Insolvence 2008, a. s. se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost CCV Informační systémy − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Naše poslání

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě jednotlivých insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání našich klientů.

Naše vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků v oblasti práva. Více na http://www.insolvencnizona.cz a http://www.insolvencnispravce.info.