Dívky a mileniálové snášejí rizika na internetu hůře

Praha 5. února 2019 – Podle aktuálních výsledků průzkumu Studie o chování na internetu 2018* (Digital Civility Index – DCI) vypracovaného pro Microsoft, se chování i reakce uživatelů na případná rizika v online prostředí zlepšují. Studii pravidelně vydává společnost Microsoft na mezinárodní Den bezpečnějšího internetu, který tento rok připadá na 5. února 2019.

Online rizika v roce 2018:

Za nejčastější hrozby v online prostředí respondenti uvedli za uplynulý rok hlavně nebezpečné chování a nevyžádané kontaktování. Nejhůře se lidé vyrovnávali s útoky na svou osobní image. Až polovina respondentů se obává, že se útok může opakovat.

  1. Nebezpečné chování

Respondenti se setkali zejména s nadávkami, cíleným ztrapňováním či dalšími formami šikany.

  1. Nevyžádané kontaktování (40 %)

Čtyři z deseti uživatelů internetu zaznamenali minimálně jeden opakovaný pokus o nevyžádané kontaktování ze strany neznámých lidí.

  1. Sexuální útoky (34 %)

Lidé zažili i nevyžádané pokusy o navázání vztahu, zejména ve formě obrázků a zpráv se sexuálním obsahem.

  1. Hoax & podvodné e-maily (28 %)

Nejrozšířenějšími online podvody byly falešné zprávy a internetové hoaxy převyšující internetové stránky nabízející falešné antivirové programy.

Většina online hrozeb pocházela loni (stejně jako v roce 2017) od neznámých útočníků a lidí známých pouze z online prostředí (63 %). Respondenti byli nejčastěji napadáni na základě pohlaví, věku či vzhledu.

Nejvíce zkušeností s kyberútoky mají mileniálové (18-34 let), kteří se nejčastěji pohybují v online světě. Útoky na ně mají těžký dopad – ztrácejí pak důvěru nejen v online, ale i offline světě, jsou vystresovaní, trápí je nespavost, deprese či ztráta přátel. I když by rádi podnikli kroky na svou obranu, až 60 % z nich neví, kde může vyhledat pomoc.

Online útoky těžce snášejí i dívky. Útočníci je totiž napadají sexuálně či pro jejich osobnostní charakteristiky. Dobrou zprávou je, že ačkoliv jsou dívky při útocích v online prostředí méně sebevědomé a hůře to snášejí, nebojí se podniknout kroky na svou ochranu – například zajištěním svého účtu na sociálních sítích nebo požádají o pomoc rodiče či dospělé.

„Studie o chování na internetu nám ukazuje, že online útoky a rizika mají vliv i na reálný život. Následky negativního zážitku na internetu mohou vážně ovlivnit život napadeného – postižení jsou v této souvislosti méně důvěřiví při kontaktu nejen s lidmi v digitálním prostředí, ale i v reálném světě. I proto je dlouhodobou odpovědností Microsoftu vytvářet online služby a komunity, kde se lidé cítí bezpečně. Vyzýváme lidi, aby se spojili ve snaze o bezpečnější internet a praktikovali digitální slušnost při jakýchkoli interakcích na internetu, “ uvedl Václav Koudele, manažer projektů veřejné správy společnosti Microsoft, která je partnerem projektu Kraje pro bezpečný internet v Česku.

Microsoft v rámci své výzvy Digital Civility Challenge přišel se 4 praktickými principy pro bezpečnější a zdravější online komunikaci. Principy si může osvojit každý a praktikovat je během celého roku, aby tak pomohl vytvořit bezpečnější online prostředí pro každého:

  1. Řiď se zlatým pravidlem – jednej s empatií, soucitem a laskavostí v každé interakci a zacházej se všemi v online prostředí důstojně a uctivě.
  2. Respektuj rozdíly – cti různé pohledy na věc, a pokud vznikne nesouhlas, zapoj se rozumně, vyhni se nadávkám a urážkám.
  3. Vyčkej chvíli s odpovědí na věci, se kterými nesouhlasíš, nezveřejňuj ani neposílej něco, co by mohlo někoho citově zranit, zničit mu reputaci či ohrozit něčí bezpečí.
  4. Postav se za sebe i za ostatní tak, že podpoříš oběti zneužívání nebo krutosti, oznámíš výhružné jednání a zachováš důkazy o nepatřičném nebo nebezpečném jednání.

Více o studii se dozvíte také na blogu Jacqueline Beauchere, ředitelky pro oblast online bezpečnosti v Microsoftu.

Poznámka: * Studie o chování na internetu (Digital Civility Index – DCI) zjišťovala postoje a vnímání bezpečnosti a interakcí na internetu u respondentů ve věku 13 – 17 a 18 – 74 let v 23 zemích světa. Podrobné výsledky v angličtině naleznete zde.

O společnosti Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) pomáhá s digitální transformací v éře inteligentního cloudu a inteligentniho internetu vecí.

Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Reklamy