Výzkum Cisco: Už 70 % velkých podniků obsadilo funkci Chief Data Officer

Praha, 5. února 2019 – IT ředitelé velkých podniků stále méně spoléhají na reporty z minulých měsíc a zaměřují se více na automatizaci v reálném čase, která dokáže predikovat budoucí vývoj a optimalizovat strategii firmy. I proto se 88 % z nich shodlo, že jejich investice do IT provozu měly pozitivní dopad na zákaznickou zkušenost. Vyplývá to z výzkumu společnosti Cisco. Kromě toho se také mnoho velkých podniků spoléhá na umělou inteligenci, hledá datové vědce a vidí potenciál v zařízení internetu věcí. Globálního výzkumu IT Operations Readiness Index se zúčastnilo více než 1500 IT ředitelů.


Z výzkumu IT Operations Readiness Index vyplývá, že průměrně využívají podniky 28 % svého IT rozpočtu na optimalizaci provozu. Navíc 68 % respondentů z řad IT ředitelů by tento rozpočet chtělo v příštích 12 měsících navýšit. Pro dvě pětiny organizací navíc hrají data z IT provozu důležitou roli v celkovém obchodním rozhodování. Všímají si totiž přímých dopadů investic do IT provozu. 88 % IT ředitelů se shodlo, že investice do IT provozu během posledních 12 měsíců měly přímý vliv na zlepšení zákaznické zkušenosti a 89 % z nich vyzdvihlo také zlepšení v oblasti inovací.

Klíčovým motivátorem pro sběr dat je pro podniky zajištění bezpečnost. Již 82 % velkých podniků podle výzkumu sbírá data o provozu a výkonu své bezpečnostní infrastruktury. Bezpečnost je navíc hlavní motivací i pro sběr dat v reálném čase. Exponenciální nárůst dat má také vliv na technologie, které velké podniky využívají a na pozice, které obsazují či hledají. Celých 42 % respondentů řeklo, že umělá inteligence je klíčovou technologií, která bude mít největší vliv na jejich schopnost automatizovat. Více než polovina IT ředitelů říká, že v současnosti alespoň částečně využívají umělou inteligenci pro zlepšení automatizačních funkcí. Navíc 70 % velkých podniků obsadilo funkci Chief Data Officer a průměrně zaměstnává velký podnik více než 40 datových vědců. Ti mají za úkol analyzovat i mimofiremní data. Pro 84 % firem je totiž důležitý přístup také k datům, která jsou sbírána i mimo jejich organizaci.

Cesta k efektivnímu využití dat je stále na začátku

Pro další výzkum úrovně ve využívání dat, byly organizace rozděleny do 4 kategorií podle jejich pokročilosti ve využívání dat pro optimalizaci IT provozu. Nejnižší kategorii tvoří tzv. „reaktivní organizace“, které využívají data pouze pro reakci na události. Druhou nejnižší pak „proaktivní organizace“, které minulé události využívají pro optimalizaci svých procesů. Do třetí kategorie spadají „prediktivní organizace“, které používají data k předvídání a reakcím na bezprostřední události. Nejpokročilejší kategorii reprezentují „preemptivní organizace“, které průběžně využívají aktuální data ke zlepšení svých výsledků.

Pouze 14 % organizací dosáhlo nejvyšší, tedy „preemptivní“ úrovně. V příštích dvou letech chce do této kategorie patřit 33 % organizací. Naopak do nejnižší „reaktivní“ kategorie dnes spadá 26 % podniků. Stejné procento organizací sbírá data na denní bázi a pouze 17 % využívá automatizovanou analytiku v reálném čase. Velký rozdíl lze pozorovat i ve využívání zařízení internetu věcí, který se dostává do centra pozornosti. 74 % organizací z nejvyšší „preemptivní“ kategorie sbírají data ze svých zařízení internetu věcí. Pro srovnání, ve druhé nejvyšší „prediktivní“ kategorii je to 59 %. Navíc 77 % ze všech oslovených IT ředitelů souhlasí s tím, že zařízení internetu věcí jsou dnes kritické pro efektivní fungování celé jejich IT infrastruktury.

Celou studii v anglickém jazyce najdete zde.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.