Praktici vyhlašují občanskou neposlušnost – kvůli e-neschopenkám

Praha, 13. 2. 2019 – Praktičtí lékaři ohlašují občanskou neposlušnost. Nedohodli se totiž s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), které vyzvali, aby stáhlo svůj návrh povinného zavedení elektronických neschopenek, se kterým počítá novela zákona o nemocenském pojištění od července 2019. Podle praktických lékařů není současný projekt e-neschopenek dotažený, přináší jen práci navíc a nemá žádný přínos pro zaměstnavatele ani pro zaměstnance. Praktici jej proto odmítají používat.

„Současná podoba e-neschopenek navržená MPSV je naprosto nesmyslná. Místo aby lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům usnadnila život, postará se o pravý opak. Lékař má totiž České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne 5 papírů. A co je obzvlášť absurdní – zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ. Zaměstnavatel se tedy musí dotázat na „sociálce“, jestli má jeho zaměstnanec neschopenku, a ta má na odpověď 8 dnů. O nějakém zjednodušení a zrychlení informačního procesu tak nemůže být ani řeč,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. K nevoli vůči nedotaženým e-neschopenkám se připojuje také Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Čeští praktici e-neschopenku jako myšlenku neodmítají. „Naopak, zavedení její skutečně funkční podoby požadujeme. Několik let jsme se na vývoji nového projektu e-neschopenky na MPSV podíleli. Výsledkem byl model, který vyhovoval všem stranám včetně zástupců zaměstnavatelů a ministerstvo s touto podobu tehdy souhlasilo,“ popisuje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

Praktičtí lékaři tak jednohlasně žádají, aby MPSV zavedlo model plně elektronické neschopenky, který v minulosti odsouhlasili a na jehož vývoji se podíleli. Jedině ten podle nich splňuje původní účel, kterým je zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi pacientem, lékařem, zaměstnavatelem a „sociálkou“. MPSV slibuje, že tak učiní od 1. 1. 2020. Přesto dál trvá na tom, že od 1. 7. 2019 spustí na přechodnou dobu stávající polovičatou e-neschopenku, jejíž používání bude pro lékaře povinné.

„Současný model e-neschopenky za 8 let prokázal svoji nevýhodnost, nepraktičnost a nevyužitelnost – používají ji méně než 3 % lékařů. Většina ji zkusí a okamžitě s tím přestane. I přesto chce MPSV tento model spustit v povinném režimu. To není resuscitace, ale exhumace,” říká MUDr. Cyril Mucha ze SVL ČLS JEP.

„Je nesmyslné zavádět nyní systém, který nikomu nic nepřináší, komplikuje nám život a stejně se vše budeme muset za půl roku opět přeučovat. Naprosto se tak vytrácí racionálnost nákladů a času, který tomu budou muset věnovat jak zdravotníci, tak úředníci,“ říká MUDr. Šonka a dodává: „Proto jsme upozornili ministryni Janu Maláčovou, že pokud MPSV tento zmetek, který označuje za funkční e-neschopenku, opravdu povinně zavede, my jej používat nebudeme. Praktičtí lékaři budou nadále vystavovat papírové neschopenky a k e-neschopence přistoupíme až poté, co se od 1. 1. 2020 rozjede skutečně plně funkční model. Ale i potom trváme na dvouletém přechodném období, než se e-neschopenka stane zcela povinnou.“

O SPL ČR

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a k aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací na www.svl.cz.