Skupina MOL dosáhla v roce 2018 nejvyšší zisk za uplynulých sedm let

 

  • Čistý CCS EBITDA dosáhl 2,69 mld. USD, oproti předcházejícímu roku tak vzrostl o 10 %
  • Podíl divize Upstream na zisku vzrostl meziročně o 49 %, podíl Služeb zákazníkům o 18 %
  • Čistý zisk opět dosáhl úrovně 1,1 mld. USD, což odpovídá výsledku z minulého roku

 

Budapešť / Praha, 25. února 2019 – Skupina MOL oznámila své finanční výsledky za rok 2018. Díky významně vyššímu příspěvku divizí Upstream a Služby zákazníkům, ale i silné výkonnosti Downstreamu, který částečně eliminoval slabší marže, vzrostl EBITDA Skupiny MOL o 10 %. Překonal tak upravený cíl na rok 2018.

Čistý CCS EBITDA vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 16 % a přispěl k celkovému EBITDA za rok 2018 ve výši
2,69 mld. USD. V porovnání s rokem 2017 jde o 10% nárůst a výrazné překročení stanoveného cíle. Skupina MOL pokračovala ve free cash flow na úrovni 1,4 mld. USD, přičemž příspěvek divize Upstream dosáhl téměř 70 %.

EBITDA divize Upstream na úrovni 1,269 mld. USD měla v roce 2018 největší podíl na ziskovosti Skupiny MOL. K nárůstu o 49 % přispěly vyšší ceny ropy a zemního plynu i těžba uhlovodíků s vysokou marží v oblasti Catcher ve Spojeném království. Těžba na ložisku Catcher se stabilizovala a celková denní těžba z portfolia Upstream dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 2018 průměrně 115 000 barelů ropného ekvivalentu (boepd) denně. Průměrná těžba za rok 2018 tak byla 111 000 barelů denně.

EBITDA Downstreamu dosáhl 995 miliónů USD. Pokles o 16 % je způsobený především nižším zpracováním ropy a výrazně slabšími petrochemickými maržemi. Silnější vnitřní výkonnost (úspěšné zvýšení efektivnosti v hodnotě 110 mil. USD v rámci programu DS2020) spolu s vyšší výrobou mohly jen částečně kompenzovat slabší marže.

EBITDA Služeb zákazníkům pokračovala v dvojciferném růstu na nová rekordní maxima. V roce 2018 EBITDA dosáhla 423 miliónů USD, což je nárůst o 18 % oproti předešlému roku, díky dynamické expanzi nepalivové marže a příznivým trendům na trhu s palivy. Marže nepalivového zboží rostla za poslední čtyři roky v průměru o 15 % ročně.

Segment přepravy zemního plynu (Gas Midstream) dosáhl v roce 2018 EBITDA na úrovni 189 miliónů USD, což je o
15 % méně než před rokem v důsledku změn tarifu a rostoucích nákladů na energie.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, k výsledkům uvedl: „Rok 2018 byl dalším silným rokem s nejvyšším EBITDA za uplynulých sedm let. Byl to také rok pokračující transformace, včetně přijetí finálního rozhodnutí o investicích do projektu Polyol. Upstream vygeneroval hotovost ve výšce téměř 1 mld. USD a zvýšil těžbu, Downstream dosáhl vysoké ziskovosti i přes slabší rafinérské a petrochemické marže a zaznamenal další výrazné zvýšení efektivity. Služby zákazníkům si udržely dvojciferný růst EBITDA a spustily několik nových inovativních služeb. Naše základy podporuje silná tvorba volných peněžních toků, která trvá už několik let, robustní integrovaný podnikatelský model, i talentovaná a specializovaná pracovní síla. Náš výhled na příští rok je proto optimistický. Očekáváme, že EBITDA bude v roce 2019 přibližně 2,3 mld. USD, přičemž předpokládáme konzervativnější parametry prostředí, ve kterém působí Downstream, a ceny ropy přibližně 60 USD za barel Brent. Poskytne nám to dostatek peněžních toků i na pokrytí rostoucích investic do našich hlavních transformačních projektů.“

O skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Aktivně působí ve více než 30 zemích, kde disponuje dynamickou mezinárodní pracovní silou 26 000 lidí a zkušenostmi a výsledky, které v odvětví získala za více než 100 let své historie. Průzkumné a výrobní aktivity společnosti MOL vycházejí z více než 80 let získávání zkušeností v oblasti uhlovodíků. V současné době se výrobní činnosti realizují v 8 zemích a aktiva sloužící k vyhledávání přírodních zdrojů jsou k dispozici ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinérie a dvě petrochemická zařízení v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť téměř 2 000 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy.