Soutěž o nejlepší projekt v public relations je zahájena

Praha, 11. března 2019 – Asociace Public Relations agentur (APRA) otevírá další ročník oborové soutěže. Letošní ročník pro soutěžící přináší mnoho novinek a změn. Dosavadní název Česká cena za Public Relations (ČCPR) se mění na LEMUR – Česká cena za Public Relations. Uzávěrka přihlášek
je 7. dubna 2019 a vyhlášení výsledků se uskuteční 4. června 2019 na slavnostním večeru v Centru současného umění DOX v Praze.

Letošní čtrnáctý ročník soutěže je vlastně ročníkem prvním, který je opět plný novinek a změn. Dosavadní název soutěže, který byl mezi odborníky na public relations a marketing známý jako Česká cena za Public Relations, se mění na Cenu LEMUR – Česká cena za Public Relations (Cena LEMUR). Zájemci mohou přihlašovat své projekty do 7. dubna 2019 a své síly poměří v kategoriích Komunikační disciplíny, Oborové kategorie a Komunikační nástroje, které jsou navíc rozděleny do podkatergorií.

Nový název soutěž získala podle pradávného symbolu komunikace. „Už dlouho jsme přemýšleli o tom, že světové soutěže, jako je Goldem Drum, Cannes Lions či Sabre Awards, mají svůj název,“ uvedl Patrik Schober, předseda výkonné rady Asociace Public Relations Agentur. „Dali jsme hlavy dohromady a lemur byla jasná volba,“ doplňuje Schober. Se změnou názvu souvisí i trofeje, kterými jsou úspěšné projekty oceňovány.

Další novinkou tohoto ročníku je i místo, kde se uskuteční slavnostní večer, na kterém se hosté večera seznámí s nejlepšími projekty a vítězi jednotlivých kategorií. „Po mnoha letech se vyhlášení vítězů stěhuje do nového prostoru, Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích. Ten nabízí větší kapacitu a také velkolepější formát slavnostního večera,“ představil další novinky Michal Hoblík, člen výkonné rady APRA.

LEMUR – Česká cena za Public Relations

Profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2018 až do března 2019, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

O Asociaci public relations agentur (APRA)

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

 

Označeno tagem