Visa spustila svou první celosvětovou soutěž určenou ženám podnikatelkám

San Francisco, CA / Praha – 13. březen, 2019 – Společnost Visa klade stále větší důraz na posílení postavení žen,
a proto zahájila globální iniciativu Visa Everywhere: Women’s Global Edition. V tomto globálním programu zve Visa podnikatelky z celého světa, aby se podílely na hledání nových řešení v oblastech fintechu a společensky prospěšného podnikání. Výhra v každé z těchto oblastí činí 100 000 dolarů. Program vyvrcholí finálovým večerem, který se bude konat v den slavnostního zahájení Mistrovství světa ve fotbale žen FIFA 2019 ve Francii.

Více než 163 milionů žen na celém světě se za posledních pět let začalo věnovat podnikání, což představuje
až 37 procent celosvětové pracovní síly. Podnikání žen je na vzestupu a Visa se zavazuje je ještě více inspirovat k tomu, aby prostřednictvím platforem jako je iniciativa Visa Everywhere překonávaly různé překážky,“ říká Lynne Biggar, ředitelka marketingu a komunikace ve společnosti Visa.

Iniciativa Visa Everywhere přináší od roku 2015 vizionářská řešení pro obchodní sektor a platební výzvy budoucnosti. Tento program funguje už v 75 zemích a v jeho rámci už bylo oceněno přes 70 nejvlivnějších startupů, které získaly finanční prostředky, mentoring a přístup k partnerům a klientům společnosti Visa. Regionální akce tentokrát poprvé nahradí celosvětový program zaměřený na fintech a společensky prospěšné podnikání. Hlavním účelem iniciativy je zviditelnit miliony žen, jejichž zastoupení je v oblasti podnikání stále nedostatečné. Společnost Visa je proto odhodlána pomáhat především mikro a malým podnikům, které mohou být katalyzátorem změn v této oblasti.

Do soutěže se mohou přihlásit firmy, které mají mezi zakládajícími členy alespoň jednu ženu. Účastníci musí vypracovat řešení pro jednu ze dvou výzev, kterým aktuálně čelíme v oblastech fintechu a společensky prospěšného podnikání.

 • Výzva 1 (fintech): Ukažte, jak by vaše řešení, s využitím jedinečných schopností vaší firmy, pomohlo změnit spotřebitelskou a/nebo obchodní platební zkušenost na místní, oblastní a světové úrovni.
 • Výzva 2 (společensky prospěšné podnikání): Ukažte, jak můžou podnikatelky z celého světa ovlivnit společensky prospěšné podnikání tím, že budou podporovat udržitelné a spravedlivé způsoby obživy a posilovat místní/oblastní ekonomiku.

Další významné body programu:

 • Všechny kouty světa: Účastníci programu budou rozděleni do šesti skupin podle regionů: Severní Amerika, Latinská Amerika, asijsko-pacifický region, Evropa (kromě Francie), Francie, Afrika/Blízký východ. Do finále v Paříži odcestují vítězové obou výzev z každého uvedeného regionu.
 • Důležité termíny:
  •  Přijímání přihlášek – 6. březen
  •  Ukončení přijímání přihlášek – 14. duben
  •  Výběr regionálních finalistů – v průběhu května
  •  Celosvětové finále soutěže v Paříži – 7. červen
 • Finálové aktivity: Během zahajovacího týdne Mistrovství světa ve fotbale žen FIFA 2019 ve Francii
  se finalisti budou moci seznámit s partnery z globální sítě Visa a zúčastnit se slavnostního vyhlášení všech vítězů iniciativy Visa Everywhere.
 • Kvalitní podpora: Nejlepší řešení obou výzev společnost Visa odmění částkou 100 000 dolarů a zároveň každému z vítězů poskytne odborné poradenství a přístup ke klientům společnosti Visa a její rozsáhlé síti partnerů. Vítězové také získají vstupenky na úvodní zápas Mistrovství světa ve fotbale žen FIFA 2019.
 • Celosvětová kampaň: Visa zahájí celosvětovou marketingovou kampaň „Together as One“ (Všichni za jednoho) na oslavu iniciativy Visa Everywhere: Women’s Global Edition. V kampani vystoupí osm vítězek a finalistek minulých ročníků soutěže z různých koutů světa. Svojí účastí v kampani chtějí motivovat i další ženy a povzbudit je, aby se nebály riskovat a následovat svůj sen o vybudování úspěšného podnikání.

Prostřednictvím iniciativy Visa Everywhere naše produkty získaly přidanou hodnotu, a to s pomocí API
od platformy Visa Developer. Díky nabytému uznání jsme navázali spolupráci s novými zákazníky a získali nové obchodní příležitosti. Pro mě osobně je to výborný výsledek,“ říká Amparo Nalvarte, CEO a spoluzakladatelka společnosti Culqi. „Na vítězství v iniciativě Visa Everywhere jsem hrdá a jsem poctěna, že můžeme být součástí celosvětové kampaně pro ženy. Těším se, že budeme moci povzbudit všechny úžasné ženy, které se této jedinečné příležitosti zúčastní.“

V rámci dlouhodobého závazku podporovat podnikatelky společnost Visa navazuje s iniciativou Visa Everywhere: Women’s Global Edition na globální platformu She’s Next, Empowered by Visa, která vznikla s cílem povzbudit majitelky malých firem po celém světě  při budování, udržování a rozšiřování jejich podnikání. Platformu She’s Next podporuje
i Female Founder Collective (FFC) – síť společností určených ženám a pod vedením žen.

Více informací o iniciativě Visa Everywhere: Women’s Global Edition, o dalších oblastních událostech a o tom,
jak se zapojit, najdete na: www.visa.com/everywhereinitiativeglobal

O společnosti Visa

Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům
a ekonomikám prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný
a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě
za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty  a procesingovou síť
tak, aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte o společnosti Visa, visa.com/blog a sledujte nás na @VisaNewsEurope.

Označeno tagem