Copernicus uzavřel partnerství s českou aplikací Windy pro poskytování informací o celosvětové kvalitě ovzduší

Praha, 8. března 2019 – Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) oznámila nové partnerství s Windy, českou aplikací pro předpověď počasí, za níž stojí podnikatel Ivo Lukačovič. Oba partneři se dohodli na spolupráci při poskytování informací o celosvětové kvalitě ovzduší.

Služba CAMS, provozovaná Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECSPP) pod hlavičkou Evropské unie, bude poskytovat informace o kvalitě ovzduší prostřednictvím populární aplikace Windy pro web a chytré telefony. Jedná se o jeden z mnoha projektů, které CAMS podporuje v boji proti znečištění ovzduší.

Windy, start-up se základnou v České republice, již informace od ECSPP využívá za účelem moci každý den svým 800 000 uživatelům poskytnout prostřednictvím mapy světa celou řadu parametrů o počasí. Aplikace zobrazuje různé prvky počasí, včetně druhu větru, deště, bouřek a oblačnosti.

Nyní budou ve Windy dostupná také data ze služby CAMS, jež byla vytvořena jako součást programu dálkového průzkumu Země Copernicus pro dodávání celosvětových údajů o kvalitě ovzduší, sluneční energii, emisích skleníkových plynů, ozonové vrstvě a podobně. Údaje CAMS o životním prostředí budou zahrnovat denní předpovědi dvou hlavních znečišťujících látek na zemském povrchu: oxidu dusičitého a jemných částic. Kromě toho budou na Windy dostupné i předpovědi optické hloubky aerosolu, které umožní sledovat dráhy částic z různých zdrojů po celé planetě, včetně prachu rozfoukávaného větrem, spalování biomasy, znečištění, mořských aerosolů a sopečných erupcí.

Vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší je významným globálním problémem, jenž pouze v Evropské unii každoročně způsobí přibližně 400 000 předčasných úmrtí, je schopnost předpovídat znečištění ovzduší a přijímat opatření v oblasti emisí zásadnější než kdy předtím. Globální dosah aplikace Windy pomůže doručit data o kvalitě ovzduší firmám, vládám, organizacím a jednotlivcům po celém světě.

„Vizualizace dat z CAMS je zásadní v tom, že lidem pomáhá porozumět kvalitě ovzduší,“ vysvětluje manažer CAMS, Vincent-Henri Peuch. „Znečištění ovzduší není jen lokální problém. Přenáší se větry, čímž se dotýká i těch, kteří žijí daleko od zdroje znečištění. Naše data umožňují uživatelům a firmám sledovat znečištění ovzduší přímo, včetně zdrojů znečištění a přenášení plynů a částic v atmosféře.“

„Máme radost, že jsme uzavřeli partnerství se Copernicus Atmosphere Monitoring Service, abychom mohli poskytovat kvalitní informace o znečištění ovzduší našim uživatelům po celém světě. Nyní je třeba více než kdy předtím nabízet údaje o kvalitě ovzduší, které mohou využívat všechny druhy organizací a které mohou v konečném výsledku pomoci zachránit lidské životy,“ říká tvůrce aplikace Windy, Ivo Lukačovič.

Partnerství cílí na to, aby se předpovědi o kvalitě ovzduší staly stejně běžnými jako předpovědi počasí, přičemž nová data se mají v aplikaci objevit od léta 2019.

Služba CAMS v současné době spolupracuje s řadou partnerů na vývoji nových způsobů využití dat, aby podpořila zájem uživatelů o problematiku kvality ovzduší. Společnostem, které mají o spolupráci s CAMS zájem, doporučuje, aby pravidelně kontrolovaly nová nabídková řízení na jejích webových stránkách.

Více informací najdete na stránce https://atmosphere.copernicus.eu/cams-signs-partnership-weather-application-windy

Poznámka pro editory

Copernicus je vlajkovým programem Evropské unie pro dálkový průzkum Země. Nabízí volně dostupná provozní data a informační služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se ochrany životního prostředí.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) je realizována Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECSPP) pod hlavičkou Evropské unie. ECSPP rovněž realizuje Copernicus Climate Change Service (C3S). ECSPP je nezávislá mezivládní organizace, která vytváří a šíří numerické předpovědi počasí do 34 členských a spolupracujících států.

Více informací o službě Copernicus: www.copernicus.eu

Webové stránky Copernicus Climate Change Service najdete zde: https://climate.copernicus.eu/

Webové stránky Copernicus Atmosphere Monitoring Service najdete zde: http://atmosphere.copernicus.eu/
Webové stránky ECSPP najdete zde: https://www.ecmwf.int/