Slavia pojišťovna nabízí podnikům pojištění přerušení provozu

Praha, 22. 3. 2019 – Slavia pojišťovna nabízí pojištění, která minimalizují dopady živelních událostí na provoz podniků. Vedle pojištění škody na věcech nemovitých i movitých, ať už ve vlastnictví firmy nebo cizích, je k dispozici i pojištění ztráty zisku a stálých nákladů firem v případě přerušení provozu, ke kterému dojde v důsledku přírodní katastrofy.

Živelní pojištění

Základní živelní pojištění Slavia pojišťovny je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí. „Již naše základní pojištění zahrnuje náhradu škody vzniklé požárem, výbuchem nebo úderem blesku. Je dobře vědět, že předmětem pojištění jsou nejen budovy a nemovitý majetek, ale i cennosti, písemnosti a věci zvláštní hodnoty, které se v podnicích obvykle nacházejí. Může se jednat o dokumentaci výrobních a pracovních postupů, finanční archivy nebo třeba prototypy výrobků,“ uvádí Ing. Patricia Lepšíková, vedoucí oddělení Underwritingu Slavia pojišťovny.  Slavia poskytuje svým klientům také pojištění věcí cizích, které se nacházejí v pojištěných objektech. Tak je možno vzít pod ochranu pojištění i předměty leasingových nebo nájemních smluv. „Pojištění se převážně sjednává na novou hodnotu, v případě poškození nebo zničení vlastních věcí tedy pojišťovna vyplatí náklady na opravu nebo nové pořízení věci v plné výši,“ říká Lepšíková.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení firemního provozu je důležitým, a přitom často opomíjeným pojištěním podniků. „Například v důsledku požáru, povodně nebo jiné přírodní katastrofy bývá zničen nejen majetek, ale dochází i k přerušení výroby nebo jiného, výdělečného provozu. Mzdy, zálohy na energie a další platby je ale nutno hradit v každém případě, přerušení produktivní činnosti podniku navíc přirozeně přináší i ztrátu na zisku,“ vysvětluje Patricia Lepšíková.  Ušlý zisk a stálé náklady jsou přitom kryty právě prostřednictvím pojištění přerušení provozu Slavia pojišťovny. Základní varianta pojištění zahrnuje přerušení provozu v důsledku požáru, ostatní živelní události je pak možno pojistit v jednom z celé řady pojištění doplňkových.

Podrobné informace o možnostech a variantách dostupných pojištění, kalkulátor a informace o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz 

O společnosti:

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím.

www.slavia-pojistovna.cz