Administrativní zátěž malých prodejen je neúměrně vysoká, říkají nezávislí obchodníci

Praha, 27. 3. 2019 – Asociace českého tradičního obchodu dlouhodobě upozorňuje na nepřiměřeně vysoké zatížení malých obchodníků administrativními povinnostmi, které nezávislé obchodníky ročně vyjdou až na čtvrt milionu korun.
Administrativní zatížení českých podnikatelů je dlouhodobě kritizováno a sféra nezávislého maloobchodu není výjimkou. Především menší obchodníci, kteří působí na venkově a v menších městech, jsou zavaleni administrativními povinnostmi na úkor samotného podnikání a to v situaci, kdy tradiční obchodníci v konkurenci zahraničních řetězců i nečitelných vietnamských večerek bojují o přežití.

Jak to funguje v praxi? Malá prodejna s jedním zaměstnancem, která získá dotaci např. 100 tis. Kč na svůj provoz v malé obci, „proinvestuje“ za jeden rok na zákonných povinnostech při teoretickém provozu 365 dní v roce až 237 350 Kč ročně. Tato částka však nezahrnuje další náklady v podobě mzdy zaměstnance, nájmu, energií a pravidelných odvodů. Časová náročnost je cca 1200 hodin/ ročně, což odpovídá 50 dnům.

„Z dlouholeté praxe víme, že kromě tradičních českých obchodníků tu existuje hustá síť zdánlivě samostatných prodejců, kteří zákonné povinnosti obcházejí nebo je vůbec neplní a přesto jejich provozovny dál fungují a prosperují. Na to by se měly orgány státní správy a dozorové orgány zaměřit především. V opačném případě je to totiž nepřímá podpora nekalé konkurence, které čeští obchodníci dokáží čelit jen velmi obtížně,“ říká Zdeněk Juračka, prezident Asociace českého tradičního obchodu.

Výčet povinností, které musejí obchodníci plnit je dlouhý. Revize hasicích přístrojů a požárního vodovodu, plynových kotlů, elektrických spotřebičů a další – 1x/rok, částka se pohybuje v průměru okolo 5000 Kč za každou položku = cca 20 tis Kč/rok jen za revize. Ostatní výkazy a hlášení zaberou ročně 40 hodin, tj. 6000 Kč. Cca 38 hodin za rok stráví majitel prodejny s případnou přípravou na audit nebo na její kontrolu. Částka: 5700 Kč/rok. A dále pak administrativa spojená se zaměstnaneckým poměrem (nástup do zaměstnání, zaměstnanecké výkazy, nemocenská, školení zaměstnanců apod.). Měsíční paušál na školení je 3300 Kč + administrativa, jež je v kompetenci mzdové účetní. Ta je většinou placena fixně. V ideálním případě veškerou další účetní agendu (kontrolní hlášení atd.) zvládá jedna účetní. Náklady na jednoho zaměstnance měsíčně (bez plateb zdravotního a sociálního pojištění a pojištění zaměstnanců) činí 150 Kč, což odpovídá jedné hodině za měsíc.

Příprava prodejny tak, aby splňovala všechny normy a zákonem dané požadavky (EET, aktualizace cenovek, alergenů), probíhá denně a časová náročnost je cca 2-3 hodiny, tj. 450 Kč.

Co všechno musí majitel prodejny hlídat, aby měl vše v pořádku?
přípravu na audit
pravidelné BOZP a PO
kontrolu z Finančního úřadu
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Český metrologický institut
Státní veterinární správa
Česká obchodní inspekce
Krajská hygienická stanice
Celní správa
inspektorát práce

Jaké výkazy musí pravidelně dělat (denně nebo ročně)?
výkaz stravenek
EKO-KOM
Statistický úřad
Evidence/likvidace obalů a odpadu
GDPR
Roční vyúčtování daně za firmu
Roční vyúčtování daně za zaměstnance
DPH a kontrolní hlášení
Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 25 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a dodavatelů. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory. K lednu 2019 eviduje AČTO 101 certifikovaných prodejen.