Skupina AXA Česká republika a Slovensko zveřejňuje bez cenzury klientské hodnocení svých produktů a služeb

Skupina AXA Česká republika a Slovensko na internetu transparentně zveřejňuje klientské hodnocení svých produktů a služeb. Je první finanční institucí, která jej na obou trzích publikuje v plném znění a bez cenzury v takovém rozsahu. V reálném čase získává, měří a zveřejňuje zpětnou vazbu svých klientů na všechny klíčové okamžiky, jako jsou sjednání pojištění, penze či investice, respektive jejich ukončení spojené s výplatou financí či pojistného plnění, a to i v případě likvidace škody. Dnes byl spuštěn ostrý provoz. Od zahájení pilotní fáze v roce 2017 se do něj zapojilo přes 7 tisíc klientů. Hodnocení klientské zkušenosti zajišťuje pro skupinu AXA Česká republika a Slovensko nezávislá společnost eKomi.

Naší strategií je důsledná orientace na klienta, posílení vzájemných vztahů a posun do role partnera, který stojí po boku klienta ve všech důležitých momentech jeho života. Ať už se jedná o prevenci, servis, krytí rizik, zhodnocení úspor na penzi či investice. Je na nás, abychom přemýšleli nad tím, jak být pro klienta lepší, odlišnější, odvážnější, aby si nás lidé vybírali kvůli dobré zkušenosti s našimi produkty a službami. Za zpětnou vazbu našim klientů děkuji, velmi si jí vážím, protože nám pomáhá být pro ně lepším partnerem,komentuje inovaci Chief Executive Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko Robert Gauci.

Konkrétní a věcná zpětná vazba klientů je pro nás důležitá. Podněty získané v rámci transparentní zpětné vazby klientů jsou pro nás spouštěcím mechanismem pro další úpravu procesů, produktů i služeb tak, aby naše nabídka odpovídala měnícím se potřebám našich klientů. Postupně budeme přidávat a měřit i další klíčové momenty ve vztahu s našimi klienty tak, abychom získali kompletní obrázek o tom, jak nás vnímají ve všech důležitých okamžicích,uzavírá Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko Frederic Boulanger.

Skupina AXA Česká republika a Slovensko již od roku 2017 nasbírala přes 7 tisíc hodnocení od svých klientů. Průměrné hodnocení se aktuálně pohybuje mezi 4,3 a 4,4 hvězdičkami z pěti možných. Další detaily představí skupina AXA Česká republika a Slovensko na tiskové konferenci v druhé polovině dubna.

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 160 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 64 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny pro rok 2017 oceněny na částku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. prosinci 2017 měla společnost AXA pod správou aktiva ve výši 1 439 miliardy EUR. Americká depozitní podílní společnost AXA je rovněž uvedena na platformě OTC QX pod označením AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones index udržitelnosti (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
AXA působí v České republice a na Slovensku prostřednictvím penzijní společnosti (na Slovensku pak přes doplňkovou důchodovou společnost a důchodovou správcovskou společnost), životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), a investiční společnosti. Má více než 1,35 milionu aktivních klientů, přes 500 zaměstnanců a více než 119 miliard korun aktiv pod správou.
Tato tisková zpráva a informace byly zveřejněny společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA Group (www.axa.com).
TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

 

 

Označeno tagem