Kia a Nadace Naše dítě slaví 10 let společné pomoci dětem

 

  • Kia a Nadace Naše dítě letos slaví 10 let vzájemné spolupráce
  • Za 10 let automobilka Kia podpořila více než 80 rodin a neziskových organizací částkou téměř 2,5 milionu korun
  • Od roku 2014 funguje společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“
  • Od roku 2017 se Kia zaměřuje na podporu dětí s poruchami autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou (DMO)
  • V rámci oslav Kia připravuje další aktivity – budování povědomí o autismu a DMO; veřejně prospěšné činnosti

 

Praha, 2. dubna 2019 – Společnost KIA MOTORS CZECH a Nadace Naše dítě slaví jubilejní 10. výročí vzájemné spolupráce. Společně se od roku 2009 věnují podpoře konkrétních rodin se zdravotně postiženými či znevýhodněnými dětmi. V roce 2014 společně spustily program „Já a Kia pomáháme dětem“, v rámci kterého automobilka věnuje poměrnou částku z každého nově prodaného vozu na pomoc handicapovaným dětem. Od roku 2017 se podpora automobilky zaměřuje na děti s poruchami autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou a také jednotlivé organizace, které o tyto děti v Česku pečují. Během uplynulých deseti let pomohla Kia ve spolupráci s nadací více než 80 rodinám a organizacím celkovou částkou 2 405 550 korun.

„Nadace Naše dítě se za 25 let své existence stala symbolem pomoci znevýhodněným dětem. Jsme velmi rádi, že již deset let můžeme být u toho a spolu s nadací pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. V letošním roce zároveň oslavíme pět let fungování projektu „Já a Kia pomáháme dětem,“ který výrazně zvýšil objem naší finanční podpory a umožnil tak pomáhat většímu počtu rodin. V dalších letech se přitom chceme ubírat stejným směrem jako doposud, tedy drobné podpoře konkrétních rodin, která výrazně zlepšuje kvalitu jejich života,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH.

V rámci oslav desetiletého jubilea české zastoupení značky Kia uspořádá v průběhu roku řadu dalších aktivit budujících povědomí o podporovaných onemocněních. Jednou z prvních je odborná beseda s neziskovými organizacemi a vybranými hosty s cílem zvýšit povědomí a porozumět autismu. Další setkání odborníků v letošním roce proběhne u příležitosti podpory dětské mozkové obrny. Mimo to  automobilka Kia vyrazí se svými zaměstnanci „do terénu“ na obecně prospěšné práce do neziskových organizací, dětských či azylových domovů, kde bude jejich pomoc vítána.

Projekt „Já a Kia pomáháme dětem“ důležitým milníkem vzájemné spolupráce

První roky spolupráce s nadací se zakládaly převážně na hmotné podpoře. Zlom dlouhodobého partnerství nastal v roce 2014, kdy byl spuštěn projekt s názvem „Já a Kia pomáháme dětem“ na jehož základě Kia daruje nadaci padesát korun za každý nově prodaný vůz v Česku. Částka, kterou automobilka Kia nadaci pravidelně věnuje, souvisí bezprostředně s úspěchem značky na českém trhu. Díky tomu, že se počet prodaných vozů v posledních letech zvyšoval, rostla také darovaná částka, která mohla být rozdělena mezi větší počet rodin a organizací. Od roku 2017 se značka Kia v rámci společného projektu soustředí na podporu děti s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou. Za minulý rok věnovala Kia Nadaci Naše dítě poprvé v historii více než půl milionu korun, za něž bylo podpořeno celkem 16 rodin a 2 obecně prospěšné organizace.

Podpořené rodiny finance využívají převážně na pořízení zdravotnických pomůcek, osobní asistenci a neurorehabilitace, které výrazně zlepšují zdravotní stav postižených dětí. Příkladem jsou například podpořená dvojčata Tomáš a Jirka, kteří měli kvůli předčasnému porodu a dětské mozkové obrně problém s vyjadřováním, a to u nich vedlo k frustracím. Díky pravidelných terapiím však udělali velký pokrok. Šestileté Vanesce s kombinovaným handicapem byl z finančního daru zajištěn osobní asistent. Tříleté Nikolce mohla rodina díky penězům od Kia pořídit speciální kočárek a rehabilitační židli, která jí zajistí dostatečnou oporu a kvalitní sed. Mentálně postiženým dětem dokáže pomoci i změna prostředí. Odlehčovací pobyt pomohl například malé Markétce i její mamince, která se o ni nepřetržitě stará. Dětem s mozkovou obrnou výrazně zlepšuje stav pro mnohé málo dostupná Klim-Therapy®. Díky podpoře značky Kia už několik dětí tuto terapii absolvovalo se znatelnými výsledky zkvalitňující život jak samotným dětem, tak i rodičům, jež se o handicapované děti denně starají.

Z neziskových organizací získaly v předchozích letech jednorázový finanční dar například Dětský domov Pyšely na studium talentovaného chlapce, Občanské sdružení Hurá na relaxační a ozdravné pobyty mentálně či jinak postižených dětí, APLA Jižní Čechy, z.ú., která aktivně podporuje autisty a jejich rodiny a díky finančním darům mohla zorganizovat a zajistit letní tábor pro děti s tímto postižením. Denní a týdenní stacionář Jihlava z daru financoval muzikoterapii pro klienty, organizace Modrý klíč o.p.s. peníze použila na výstavbu bezbariérové zahrady pro pohybové vyžití dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Peníze putovaly také do centra Helppes o.p.s, které se věnuje výcviku vodicích psů pro postižené či do Slunečního domova o.p.s., který poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra. Nadace Naše dítě spolu s automobilkou Kia pomohla Dětskému domovu v Klánovicích nejen poslat děti na dětský tábor, ale pomáhá i již starším dětem v prvních krůčkách dospělého života. Podpora směřovala i na projekt „Jsi Nula!“ proti šikaně ve školách určený žákům 4. – 9. tříd základních škol.

Poznámky pro redaktory (ky):

O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia.

Porucha autistického spektra (zkráceně autismus):

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO) je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech. Nemocný s DMO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst) pohyby. Některé osoby s DMO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života.

KLIM-THERAPY® je pohybová terapie, která probíhá ve speciálních místnostech či boxem s pomocí stabilizačních obleků a dalších pomůcek, které využívají fyzioterapeuti. KLIM-THERAPY® se zaměřuje na zahřívací cvičení a hlubokou masáž tkání. Klade důraz na neuromobilizaci horních a dolních končetin. Redukuje napětí s cílem potlačit patologické pohybové návyky. Při terapii též dochází k procvičování a zpevňování specifických svalových pohybových skupin. Trénuje se rovnováha, koordinace, přenášení váhy těla a funkcionální aktivity a nácvik chůze.

KIA MOTORS CZECH je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od roku 1993. Za 25 let své existence prodala Kia na českém trhu téměř 110 000 vozů. Aktuálně prodává na 12 modelových řad z čehož 6 s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). Kia má v ČR 59 autorizovaných prodejních a servisních míst a průběžně jí patří 7. místo na trhu. V roce 2015 uzavřela partnerství se společností Autodrom Most, která provozuje motorsportové aktivity a Centrum bezpečné jízdy. Kurzy pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu navštívilo za dobu spolupráce téměř 8 tisíc účastníků, kteří s více než třemi desítkami modelů Ceed najezdili na 20 tisíc kilometrů. Od roku 2009 Kia úzce spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity rozšířila o projekt dárcovské samolepky „Já a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení spolupráce obdržela nadace částku převyšující 2 miliony korun a podpořeno bylo více než 80 projektů na pomoc znevýhodněným či zdravotně postiženým dětem. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.

Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944 a je nejstarší korejskou automobilkou. Dnes, ve 190 zemích celého světa, prodává ročně cca 3 miliony vozidel ve 14 výrobních a montážních závodech v 5 zemích světa s ročním obratem přes 49 miliard USD a zaměstnává přes 52 000 pracovníků. Kia je hlavním partnerem tenisového šampionátu  Australian Open, oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA, oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA a hlavním partnerem evropského mistrovství League of Legends 2019. Hlavní slogan značky „The Power to Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapovat zákazníky cestou atraktivních a inspirujících zážitků překonávajících původní očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com