Advokátní kancelář dosáhla zamítnutí žaloby na České dráhy o 776 milionů ve sporu s Grandi Stazioni

Tisková zpráva | 5. 4. 2019 – Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ zastupující České dráhy zaznamenala další významný úspěch ve prospěch českého státu. České dráhy nemusí platit bývalému nájemci Hlavního nádraží, společnosti Grandi Stazioni, částku více než 776 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 1 dnes zamítl žalobu, kterou se Grandi Stazioni vůči Českým drahám a SŽDC domáhala zaplacení zmíněné částky s příslušenstvím jako náhrady nákladů na nedokončenou revitalizaci pražského Hlavního nádraží.

„Soud opět potvrdil, o co se usilujeme od počátku sporu. Znění nájemní smlouvy z roku 2003 jednoznačně vylučovalo, že by České dráhy, případně SŽDC jako nový vlastník Hlavního nádraží, hradily Grandi Stazioni jakékoliv náklady na revitalizaci této železniční stanice. Společnost Grandi Stazioni navíc vůbec revitalizaci Hlavního nádraží nedokončila a porušila tak své povinnosti z nájemní smlouvy,“ říká společník kanceláře JUDr. Jaromír Císař.

Grandi Stazioni v žalobě také napadaly platnost převodu nádražních budov, včetně Hlavního nádraží, z Českých drah na SŽDC v roce 2016. Soud však jejich argumenty odmítl a platnost převodu, na kterém se za České dráhy podílela advokátní kancelář CÍSAŘ, ČĚŠKA, SMUTNÝ, potvrdil.

„Opět se potvrdilo, že státní společnost dokáže úspěšně hájit svá práva a majetek. Pro nás to byly dva a půl roku intenzivní práce a mám radost, že soud dnes dal naší argumentaci zapravdu. Celý příběh kauzy kolem Grandi Stazioni dneškem ale rozhodně nekončí,“ dodává Jaromír Císař.

Ve sporech s Grandi Stazioni se již se podařilo dosáhnout pravomocného zamítnutí žaloby na určení vlastnictví Fantovy budovy. Další významný spor se týká žaloby Grandi Stazioni na České dráhy o zaplacení částky přesahující 1,2 miliardy Kč, kterou bude Obvodní soud pro Prahu 1 projednávat již 16. dubna. Italská společnost se v něm domáhá náhrady údajné škody, která jí měla vzniknout tím, že České dráhy odmítly uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a prodloužit jí tak nájem Hlavního nádraží o dalších 30 let. I v tomto řízení zastupuje České dráhy advokátní kancelář CÍSAŘ, ČĚŠKA, SMUTNÝ.  

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ působí na trhu již 26 let a zaměstnává více než sto lidí, z toho zhruba padesát právníků. Patří mezi největší kanceláře na trhu. Díky širokému spektru poskytovaných služeb je zajišťuje špičkový právní servis klientům ve všech oblastech jejich činnosti. V rámci své specializace klade důraz zejména na právo obchodní, správní, právo veřejných zakázek, hospodářské soutěže či na insolvenční právo.

www.akccs.cz