Mastercard: Města lázeňského trojúhelníku dostala návod, jak podpořit rozvoj regionu

Praha 10. dubna – Za co lidé v lázeňském trojúhelníku aktuálně utrácejí? Jak se budou v horizontu několika následujících let měnit požadavky turistů? Na co by se měla města i podnikatelé připravit? A jak může případný zápis na seznam UNESCO změnit Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně? Na tyto i další otázky odpovídá jedinečný projekt, který připravila společnost Mastercard a Destinační a informační agentura Františkovy Lázně. Se zajímavými výsledky se brzy seznámí také veřejnost. Celá analýza a projekt je určen obecně pro vedení jednotlivých měst a měl by, vedle unikátní analýzy o návštěvnosti a ekonomickém chování jak obyvatel, tak i turistů, poskytnout městům ucelený návod, jak tato krásná a tradiční lázeňská města postupně připravit na možný nárůst turistů s ohledem i na možné členství v rámci UNESCO a současně postupně do měst implementovat nástroje, které tomuto rozvoji dále napomohou,“ vysvětlil Petr Zlámalík, odborník Mastercard Advisors na oblast Smart City. „Část výsledků bude samozřejmě sdílena i s odbornou veřejností, primárně s malými a středními podnikateli v oblasti cestovního ruchu tak, aby městům pomohli připravit se na tyto budoucí změny. Pokud se chtějí města dále rozvíjet a být připravena na narůstající požadavky turistů, musí se neustále prohlubovat spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou. Města mohou připravit v mnoha oblastech zázemí a podmínky, ale konečný efekt – kvalitu a variabilitu turistických, lázeňských a dalších volnočasových služeb – má v ruce právě soukromý sektor. Bez něj a jeho proaktivní role tato rovnice nikdy nebude plně fungovat,“ doplnil. 

Projekt se skládá z analytické a návrhové části. Ta návrhová na základě dat z analytické části řeší pět hlavních oblastí západočeského lázeňského trojúhelníku: dopravu a mobilitu, služby a infrastrukturu, bezpečnost, životní prostředí a komunikaci.

Dnešní doba umožňuje díky technologiím mnohé zjednodušit, učinit věci pohodlnější pro uživatele. My jako města bychom měli tuto příležitost využít jak ve spravování vlastních věcí, tak k oslovování potenciálních návštěvníků,“ řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. „Bylo by také dobré nevnímat se jako nějaká tři oddělená místa v jednom jinak prázdném kraji, tak to rozhodně není. Náš region je vlastně možné co do počtu obyvatel vnímat jako jedno větší město, i když plošně rozsáhlé. A kromě lázeňství nabízí i neuvěřitelné kulturní, historické, technické i přírodní bohatství. To je velký potenciál, pro jehož využití by měla města ve spolupráci s dalšími důležitými hráči vytvořit co nejlepší podmínky.

V Mariánských Lázních bude s výsledky projektu pracovat speciální komise. „Analýza poskytla spoustu cenných dat, která můžeme využít nejen my, města lázeňského trojúhelníku, ale také další města a obce v kraji a samozřejmě i podnikatelé. Mariánské Lázně navíc založily pro UNESCO speciální komisi v čele se site managerem, která se bude analýzou i návrhovou částí projektu zabývat. Členy komise jsou odborníci z různých oblastí, kteří poté navrhnout adekvátní opatření, která ve městě přijmeme,“ uvedl Martin Kalina, starosta Mariánských Lázní

Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře mají města malým a středním podnikatelům poskytnout co nejlepší podmínky. „Díky projektu víme, na co se budou muset podnikatelé zaměřit, tudíž i to, na čem musíme zapracovat my. Lidé jezdí za kvalitou a pohodlím. Z pohledu měst to znamená například i to, aby byly v rámci kraje sjednocené systémy parkování. Stejné by to mělo být i se systémem sdílení automobilů nebo kol. Lidé by měli mít možnost si je v jednom městě půjčit, ve druhém vrátit a zaplatit za ně stejně, jako třeba za jízdné v hromadné dopravě. To je ale samozřejmě jen jedno z řady opatření, ke kterým by měla města v lázeňském trojúhelníku přistoupit.“ Jak starosta Jan Kuchař doplnil, zápis na seznam UNESCO by navíc neovlivnil pouze tři lázeňská města. „Dopad zápisu lze pocítit v okruhu 20 km od daného statku. To v našem případě, při nominaci tří měst, znamená téměř celé území našeho kraje,“ dodal Jan Kuchař. 

S výsledky projektu se veřejnost seznámí 24. dubna od 10.30 hodin v karlovarské Becherově vile. Společnost Mastercard zde společně s Destinační a informační agenturou Františkovy Lázně, třemi lázeňskými městy a Karlovarským krajem uspořádá workshop s názvem „Lázně 21. století – rozvoj regionu a podnikatelské příležitosti“. Akce je určená především pro podnikatele v cestovním ruchu, kteří se od expertů společnosti Mastercard dozví, na co by se měli v následujících letech připravit a zaměřit. Vstup na akci není nijak zpoplatněný. 

Lázeňský trojúhelník

Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně jsou dlouhodobě známá pod označením Západočeský lázeňský trojúhelník. Jejich jedinečnost je dána vzájemnou geografickou blízkostí, architektonickým charakterem hlavních lázeňských objektů, ale také významnou urbanistickou odlišností. Vzhledu Karlových Varů zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku 20. století ve formách historizujících slohů a secese. Mariánské Lázně jsou jedním z plošně nejrozsáhlejších lázeňských souborů v ČR a představují půvabné město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami, jehož těžištěm je centrální park s Hlavní kolonádou. Františkovy Lázně tvoří významný celek koncentrací a architektonickou kvalitou dochované zástavby. Jádro města se vyznačuje klasicistní, empírovou a historizující zástavbou, které obklopuje rozsáhlý park, v němž jsou situovány jednotlivé lázeňské objekty nad prameny. Zdroj: www.unescomuzes.cz.

O společnosti Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti Mastercard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.