Společnost Huawei představuje Program tisíce snů, který má zlepšit úroveň vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií pro mládež ve střední a východní Evropě

Na Ekonomickém fóru Číny a zemí střední a východní Evropy, které se v pátek koná v Chorvatsku, představila společnost Huawei „Program tisíce snů.“ Tento program má v plánu vyškolit 1 000 talentů v oblasti ICT v 16 zemích střední a východní Evropy (včetně Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Česka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie a Albánie) a darovat 1 000 knih univerzitním knihovnám a 1 000 hraček dětským nemocnicím v každé z těchto 16 zemí v průběhu příštích pěti let. Jako hlavní program společenské odpovědnosti v regionu má „Program tisíce snů“ za cíl vytvořit dlouhodobou a udržitelnou platformu pro mládež v regionu a podpořit mladé lidi, aby pracovali v sektoru ICT, a pomohli tak svým zemím vytvořit inteligentní společnost zítřka.

Rok 2019 je rokem čínsko-středoevropského vzdělávání. Obě strany chtějí prohloubit vzájemné porozumění prostřednictvím nejrůznějších nástrojů, jako jsou debaty, návštěvy a školení a posílit vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání a podpory mládeže. Informační a komunikační technologie mohou efektivně zlepšit zkušenost se vzděláváním a přispět ke kvalitní výuce pro každého. Společnost Huawei neustále zdůrazňuje důležitost investic do rozvoje dovedností v oblasti ICT mezi mládeží a důležitost kultivování místních talentů v tomto oboru. Toto naše snažení napomůže přenosu know-how, posílí porozumění lidí odvětví ICT a vzbudí o něj větší zájem. Zároveň podpoří větší počet lidí v jejich vstupu do digitálního světa.

Prezident společnosti Huawei pro region Evropy, Li Jian, říká: „V budoucím digitálním světě nebude stačit disponovat pouze konektivitou. Společnost Huawei chce seznámit více lidí s výhodami digitálních technologií a umožnit jim přístup k používání digitálních znalostí. Děti a mladí lidé jsou v tomto smyslu nadějí budoucího digitálního světa. Program tisíce snů, který dnes představujeme, je pětiletým programem společenské odpovědnosti. Společnost Huawei věří, že prostřednictvím průběžných investic pomůže zlepšit digitální dovednosti mládeže v zemích střední a východní Evropy a podpoří více mladých lidí v tom, aby se nadchli pro vědu a bádání. To je cíl, k jehož dosažení se společnost Huawei zavázala při svém působení v regionu střední a východní Evropy.“

Díky školení v oblasti ICT mohou lidé lépe využívat informace a digitální nástroje. Proto se společnost Huawei zaměřila na zlepšování vzdělávání v oblasti ICT. Vlajkovou lodí programů společenské odpovědnosti společnosti Huawei je program Seeds for the Future, který od konce roku 2017 proběhl ve 108 zemích a regionech napříč zeměkoulí. Užitek z tohoto programu mělo za posledních pět let téměř 300 univerzitních studentů z 16 zemí střední a východní Evropy a do programu byli zapojeno více než 30 studentů z Česka.

O společnosti Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei