Unicorn se stal dodavatelem dispečerského systému IFA2 mezi Francií a Velkou Británií

Praha, 15. dubna 2019 – Společnost Unicorn Systems, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, byla oficiálně jmenována dodavatelem dispečerského systému IFA2 za National Grid IFA2. Nový dispečerský systém rozšiřuje správu systémů vysokonapěťových podmořských kabelů (dále HVDC) implementovaných v oblasti Lamanšského průlivu společností Unicorn Systems. Díky novému dispečerskému systému získá IFA2 výkonný nástroj zajišťující bezpečnost provozu, zlepšující jeho celkové ekonomické parametry a přinášející klíčovým uživatelům moderní a flexibilní uživatelské rozhraní.

Podmořský HVDC interkonektor IFA2 slouží k propojení přenosových soustav mezi Velkou Británií a Francií. Jádrem dispečerského systému IFA2 je schopnost zpracovat hodnoty nominací, optimalizovat tok prostřednictvím pokročilého algoritmu a rozeslat odsouhlasený diagram toků. Tato optimalizace redukuje odchylky způsobené nezbytnou transformací obchodních hodnot na hodnoty toků, což zvyšuje efektivitu provozu interkonektoru IFA2.

„Jsem hrdý na to, že zakázku na implementaci a dodávku dispečerského systému pro interkonektor IFA2 dostala od National Grid právě společnost Unicorn Systems. Jsem přesvědčen, že dispečerský systém IFA2 zvýší efektivitu a přispěje ke stabilnímu provozu nového HVDC interkonektoru National Grid budovaného v partnerství s RTE a zároveň rozšíří portfolio společnosti Unicorn v oblasti vysoce specializovaných systémů pro HVDC v tomto regionu,“ říká Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems.

Dodávka nezahrnuje jen dispečerský systém samotný, ale i veškerou nutnou infrastrukturu a její instalaci. Celkovou spolehlivost provozu v režimu 24/7/365 dále zlepšuje automatizovaný proces, který spolu se systémovými nástroji zvyšuje odolnost a zefektivňuje odezvu na případné výpadky.

„Dispečerský systém představuje jeden z klíčových IT prvků nezbytných pro zajištění plné provozuschopnosti interkonektoru. Věříme, že dodávka tohoto dispečerského systému bude dalším úspěšným společným projektem společností Unicorn Systems a National Grid,” dodává Nick Sides, vedoucí oddělení Global Transmission Operations organizace National Grid.

O interkonektoru IFA2

IFA2 je HVDC interkonektor s kapacitou 1000 MW budovaný mezi Spojeným královstvím a Francií. Tento interkonektor dále rozšiřuje portfolio existujících HVDC propojení National Grid mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou a je vyvíjen v partnerské spolupráci s francouzským provozovatelem přenosové soustavy, společností RTE.

Hlavním obchodním cílem je prodej kapacit na HVDC propojení, tedy prodej kapacit prostřednictvím alokačních mechanismů a jejich nominace ze strany obchodníků.

Základní vstupy pro generování objednávek energií získává systém prostřednictvím zákaznických nominací zasílaných z nominační platformy (tj. ze systému pro správu hodnot nominací). Na jejich základě je vygenerován referenční program interkonektoru, který si systém vymění s oběma sousedícími PPS. Poté jsou objednávky energií odeslány do systému řízení a ochrany HVDC. To je závěrečný krok postupu, jehož prostřednictvím je interkonektor IFA2 prakticky řízen, a dostává tak pokyny ohledně skutečného provozu.

Hlavním provozním cílem je zajištění bezpečného provozu HVDC interkonektoru, tj. zajištění bezpečného a nepřetržitého provozu HVDC vedení, poskytování relevantních podpůrných služeb a minimalizace odchylek na tomto vedení. IFA2 má dále zlepšit cenovou dostupnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek energií ve Spojeném království a v oblasti Lamanšského průlivu. Podrobnější informace o interkonektoru IFA2 naleznete na internetové adrese ​http://ifa2interconnector.com/

O Unicornu

Unicorn je skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Významnou součástí skupiny Unicorn je Unicorn Systems, Unicorn College a Plus4U. Další informace o Unicornu jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com.

Reklamy