Blue Panther představuje zdravotníkům RaySafe i2

Pracovníci v radiologii mají nyní možnost aktivně omezovat množství RTG ozáření, kterému jsou průběžně vystavováni při výkonu své práce.


PRAHA – 18. dubna 2019

Společnost Blue Panther, výhradní zástupce světoznámého výrobce zařízení pro kontrolu kvality rentgenových přístrojů ve zdravotnictví firmy RaySafe (dříve Unfors) pro ČR a SR, nyní představuje ucelený aktivní systém pro ochranu zdravotnického personálu v oblasti RTG a radiologie – RaySafe i2.

Každoročně se na celém světě provádí přibližně 3,6 miliardy rentgenových vyšetření, což vede k dřívější a přesnější diagnostice onemocnění. Kliničtí pracovníci a pacienti však čelí významným rizikům stochastických a deterministických dopadů záření. Autorizované regulační orgány zdůrazňují, že je důležité udržovat dávku pro zdravotnický personál a pacienty tak nízké, jak je rozumně dosažitelné (ALARA).

Minimalizace expozice a dosažení standardu ALARA

Tradiční metodou zajištění radiační bezpečnosti je nabízení školení o radiační ochraně. Zdravotnický personál, který pracuje v tomto velmi dynamickém prostředí, snadno přehlíží neviditelné radiační riziko. To může často vést k vyššímu než nutnému ozáření.

Systém RaySafe i2 umožňuje pracovníkům vizualizovat množství ozáření v reálném čase. Budování silné radiační ochrany začíná poskytováním informací zdravotnickému personálu o jejich osobní expozici v reálném čase. To otevírá možnost lékařům, zdravotním sestrám a zaměstnancům efektivněji využívat všechna řešení radiační redukce poskytované v místnosti. RaySafe i2 je aktivní dozimetrický systém, který poskytuje přehled o expozici ozáření v reálném čase, pomáhá zdravotnickému personálu a lékařům hodnotit a přímo upravovat jejich chování.

Snadnost použití

RaySafe i2 nabízí snadné použití spolu s rychlým nastavením a instalací. Systém dozimetrie RaySafe i2, obdobně jako např. mobilní telefony, nabízí technologii dotykové obrazovky. Personál nosí digitálně přiřazené dozimetrické odznaky a pokračuje v provádění denních povinností bez přerušení. Data o dávce se měří a ukládají pro kontrolu a analýzu po zákroku.

Nízká údržba

Systém RaySafe i2 uchovává data po dobu až 5 let, což činí tento systém dlouhodobým partnerem při budování vysoké radiační bezpečnosti. Dosimetr má životnost 3-5 let, v závislosti na použití, a nevyžaduje žádnou roční kalibraci nebo údržbu. Systém je konstruován pro robustní použití v intervenčních a cévních laboratořích.

Další podrobnosti získáte zde: https://www.blue-panther.cz/raysafe.

O společnosti Blue Panther

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskytování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře.

Společnost je též držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro dodávky a servis měřicí techniky.