ProCredia: Za pět let se trh nebankovních úvěrů výrazně proměnil

Praha, 23. dubna 2019 – ProCredia, která se zaměřuje na poskytování nebankovních úvěrů pro spotřebitelskou i podnikatelskou sféru, letos slaví pět let na českém trhu. Za tu dobu obsloužila přes 500 klientů a poskytla jim úvěry v celkovém objemu převyšující 344 milionů korun. Je také jednou z 88 společností, která má licenci České národní banky jako poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů.

„Během těch pěti let, co působíme na trhu, se výrazně změnily podmínky pro poskytovatele nebankovních spotřebitelských úvěrů. Tou nejzásadnější byla regulace ze strany České národní banky z prosince 2016. Změny měly výrazný vliv na počet poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů, který se značně snížil. Našli se ale i tací, kteří dokázali nová pravidla obejít a dále poskytovat úvěry i bez licence,“ uvádí Tomáš Karl, obchodní ředitel ProCredia.

Služba ProCredie je postavená na poskytování nebankovních úvěrů pro retailovou i podnikatelskou sféru, kterou nemůže nebo nechce financovat bankovní sektor. Úvěry jsou s ručením nemovitostí a jejich výše může být až do 50 procent hodnoty zastavené nemovitosti.

„Naším cílem je klienta finančně ozdravit, stabilizovat a v horizontu dvou až pěti let ho navrátit zpět k bankovním hypotéčním úvěrům a tomu máme přizpůsobená pravidla i naše produkty. V nabídce máme tři základní produkty, u nichž jsou předem dané a srozumitelné smluvní podmínky. Pokud klient pravidelně splácí, tak po uplynutí fixace dochází ke zvýhodnění úrokové sazby. O tom, že klientům tento přístup vyhovuje, svědčí to, že jsme během pěti let navrátili do bankovního sektoru řadu našich klientů,“ vysvětluje Karl.

Problematika mokrého IČ

ProCredia tedy jako jedna z mála společností poskytující nebankovní spotřebitelské úvěry získala licenci ČNB, bez níž není možné od června 2018 nové nebankovní úvěry spotřebitelům poskytovat.

„Regulace měla zatočit s neférovými praktikami, ale bohužel se tak úplně nestalo. Společnosti si našli způsob, jak na trhu dál působit a klienty dostat do finanční tísně. Objevil se trend mokrého IČ, který je postaven na účelovém zřízení živnostenského listu, kdy se žadatel přesune z regulovaných spotřebitelských úvěrů do neregulovaných vod podnikatelských půjček,“ poukazuje na praktiky Tomáš Karl.  

Neférové společnosti a lichváři přesvědčí klienta pro sjednání podnikatelského úvěru zejjména výhodnější úrokovou sazbou v řádu jednotek procentních bodů, která ale platí velmi omezenou dobu. Už jim ale nerozkryjí nepřehledné sankce za sebemenší odklon od smluvních podmínek. Zárukou za takovou „výhodnou“ podnikatelskou půjčku je lukrativní nemovitost.

„Sečteno, podtrženo, dlužníci mnohdy sami netuší, co podepisují. Výhodná úroková sazba je časově omezená, většinou na několik měsíců. Pak se skokově navýší, často dvoj- až trojnásobně, což znamená mnonásobný nárůst měsíční splátky. Navíc jakékoli drobné nesplnění smluvních podmínek je spjato s vysokými finančními sankcemi. Sankce u podnikatelských a spotřebitelských úvěrů jsou tedy diamětrálně odlišné. V praxi jsem se setkal třeba s tím, že k porušení podmínek stačilo dodání potvrzení o vinkulaci pojistného plnění o jeden den později a rázem byla klientovi naúčtována sankce v řádu milionů korun. Taková situace znamená jediné: jednosměrnou jízdenku do dluhové pasti,“ varuje Tomáš Karl a pokračuje: „Možná se problematika mokrého IČ může zdát jen okrajovým problémem. Praxe však říká něco jiného. Za poslední rok pociťujeme obrácený trend. Poměr žadatelů, kteří se na nás obracejí s prosbou o refinancování či konsolidaci svých úvěru, je takový, že z drtivé většiny se jedná o podnikatelské úvěry a ve zbytku o spotřebitelské. Přitom před rokem byl poměr zhruba obrácený. Jejich příběhy jsou velmi podobné: Kývli na výhodnější nabídku a z počátku bylo vše v pořádku. Pak ale došlo k několikanásobnému navýšení splátky, třeba z důvodu konce fixační doby, a oni se dostali do platebních problémů. Situaci se rozhodli řešit formou refinancování, za což jim společnost vyměřila sankce často i dvojnásobně přesahující půjčenou částku. Takové praktiky poškozují celý trh a vrhají špatné světlo i na ty společnosti, které jednají s klienty čestně.“

O společnosti ProCredia

Společnost ProCredia, a. s., poskytuje nebankovní půjčky po celém území České republiky pro retailovou a podnikatelskou klientelu, kterou nechce nebo nemůže financovat bankovní sektor. Posláním společnosti ProCredia, a. s., je aktivně řešit finanční potřeby klientů a nabídnout jim pomoc z dluhové pasti, do které se ne vždy vlastní vinou dostali. Hlavní kvalitou služeb společnosti je rychlost, serióznost a flexibilita. Více informací na www.procredia.cz.