Průzkum Lime: Uživatelé koloběžek touží po cyklostezkách. Jejich průměrný věk je 31 let

Praha 6. května 2019: Společnost Lime, která od konce září minulého roku působí i v Praze, iniciovala průzkum mezi uživateli svých elektrických koloběžek. Z anonymních odpovědí vyplynulo, že uživatelé touží po cyklostezkách a koloběžky nejčastěji využívají k dojíždění do práce či do školy, nebo k přesunu na nejbližší zastávku MHD.  

Z anonymního průzkumu, který společnost Lime rozeslala na desetitisíce registrovaných uživatelů, vyplynula především silná potřeba kvalitní infrastruktury pro bezpečný a ekologický pohyb po městě. Takřka 80 % uživatelů by jednoznačně preferovalo jízdu po cyklostezce nebo pruhem pro cyklisty, kdyby byl k dispozici. S rozvinutou infrastrukturou pro cyklisty by se i uživatelé koloběžek cítili o mnoho bezpečněji a mohli by se po městě snáze přesouvat.

S rozvojem cyklostezek by chtěl Lime v Praze pomoci. „Cyklostezky a pruhy pro cyklisty jsou pro rozvoj ekologické přepravy po městě klíčové. Chceme spolupracovat s městem a se zodpovědnými institucemi a podílet se na rozvoji infrastruktury v Praze, a to třeba sdílením anonymizovaných dat o pohybu uživatelů koloběžek, případně sdílením našich zkušeností z ostatních světových či evropských metropolí,“ komentuje cíle Limu v Praze provozní manažer společnosti Ondřej Široký.

Z průzkumu Limu mezi pražskými uživateli rovněž vyplynulo, že koloběžky slouží jako prostředek rychlé, pohodlné, bezpečné a ekologické přepravy po městě pro širokou část populace. Průměrný věk jezdců na koloběžkách Lime v Praze je 31 let a celá čtvrtina jezdců je starších 36 let. Koloběžky Lime jsou široce využívány lidmi napříč věkovými, ale i příjmovými skupinami. Takřka polovina jezdců (45 %) žije v domácnosti s příjmem nižším než 500 000 korun ročně, tedy pod 42 000 korun měsíčně.

Co se týče konkrétního využití koloběžek, uživatelé je nejčastěji použili k jízdě do práce či do školy (37 %), nebo k dopravě na nejbližší zastávku MHD (23,9 %). Takřka 40 % uživatelů koloběžky využívá k bezemisní přepravě opakovaně, tedy vícekrát za měsíc.

Společnost Lime rozmístila po Praze první své koloběžky 28. září 2018 a obyvatelé i návštěvníci Prahy si je okamžitě oblíbili. Jen do konce roku 2018 měli Pražané na kontě 185 tisíc jízd, během kterých urazili 315 000 kilometrů. Průměrná doba jízdy na koloběžce byla 9 minut a uživatelé koloběžku v průměru využili na vzdálenost 1,6 kilometru.

O společnosti Lime:

Lime je mladá firma zaměřená na inovace v oblasti městské mobility, jejímž cílem je do měst přinášet ekologické, pohodlné a dostupné možnosti přepravy a řešit tak problémy s dopravními zácpami či znečištěním. Nejznámějším produktem Limu jsou sdílené elektrické koloběžky, které obyvatelům Prahy umožňují rychlý, příjemný a bezpečný pohyb po městě. Elektrické koloběžky na kratší vzdálenost plně nahradí automobil a na delší vzdálenosti jsou skvělým doplňkem k městské hromadné dopravě. Společnost působí již ve více než 100 světových městech napříč 20 zeměmi a 5 kontinenty. Ti mají aktuálně na kontě již přes 50 milionů jízd.