Češi věří firmám sledujícím dlouhodobé světové trendy, nejčastěji by chtěli vlastnit akcie Apple

Praha, 7. května 2019 – Trvalé trendy, do kterých se vyplatí dlouhodobě investovat – právě na ty se zaměřuje tematické investování, které pro většinu Čechů v současnosti představuje stále velkou neznámou. To, co však Češi naopak znají velmi dobře, je umělá inteligence, kterou více než 34 % považuje za hlavní technologický trend dnešní doby. Nejvíce změn podle Čechů čeká automobilový průmysl, naopak za nejstabilnější považují bankovnictví a služby. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.

„Tematické investování jako pojem není mezi Čechy příliš známé. Jen 3,3 % respondentů našeho průzkumu vykázalo alespoň základní znalost toho, co tento pojem znamená. Většina Čechů tak neví, jaká pozitiva může přinést. Tematické investování je totiž úzce spjato s globalizací obchodu, se všeobecným technologickým pokrokem a inovacemi, demografickými trendy a změnami životního prostředí ovlivňujícími a měnícími zaběhnutý řád našeho světa. Právě tyto trendy poskytují zajímavé investiční příležitosti a cílem tematického investování je jich prostřednictvím různých společností využívat,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

Za nejlepší vynález současné doby považuje 69,1 % respondentů umělé srdce a 13,3 % chytrý telefon. Pro 34,6 %. Čechů představuje největší technologický trend současné doby umělá inteligence. Pro více jak 24 % je to pak robotizace a 22,5 % obyvatel vnímá jako největší trend automatizaci. „Více než polovina respondentů přitom automatizaci vnímá pozitivně. Pozitiva vidí zejména v tom, že se lidé uvolní pro práci ve službách a ve vzniku nových specializací a oborů. Naopak jako negativum automatizace vnímají obyvatelé České republiky nejčastěji to, že lidé přicházejí o práci,“ přibližuje Kryńska. Největší změny očekávají Češi v automobilovém průmyslu, nejméně jich naproti tomu očekávají v bankovnictví a ve službách.

Vynálezy, bez kterých se většina respondentů neobejde v každodenním životě, jsou internet (57,6 %) a mobilní telefon (53,3 %). Největší radost by udělal necelým 60 % Čechům vynález léků na rakovinu, více jak 21 % by pak potěšil nový způsob snadného získávání energie a 15 % by ocenilo vynález teleportace. Za největší převratnou změnu považuje 53,1 % Čechů elektřinu a 28,9 % internet.

Výzkum dále ukázal, že akcie společností, které reflektují dlouhodobé světové trendy, by upřednostňovalo nakoupit necelých 65 % Čechů. Většina by tak učinila z důvodu, že věří, že tyto firmy mají budoucnost. Pro více jak 21 % je pak tematické investování alespoň zajímavé. „Za největšího inovátora považuje 34,6 % respondentů Teslu a 26 % Google. Kdyby si měli Češi vybrat, část jaké společnosti by chtěli vlastnit a podílet se na jejím zisku, vybralo by si více než 70 % Apple následovaný Microsoftem,“ dodává Kryńska.

Průzkum pro skupinu Amundi Czech Republic realizovala společnost STEM/MARK v České republice na přelomu září a října 2018 na vzorku 512 mužů a žen ve věku 25–65 let.

O skupině Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku, a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě 1,476 bilionu2 eur. Prostřednictvím šesti hlavních investičních center3 nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní i Jižní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení a reálná aktiva. Amundi s centrálou v Paříži je od listopadu 2015 listována na burze a je prvním správcem aktiv v Evropě, co se týče tržní kapitalizace4.

Díky využití výhod vyplývajících z narůstajícího rozsahu a velikosti má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a pokročilé služby a nástroje. Díky svým jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, dovednostem takřka 4500 členů týmu a díky odborníkům na trhy v 37 zemích poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Ze 14. ročníku ceny Funds Europe Awards si společnost Amundi odnesla celkem tři významné ceny. Ocenění získali Yves Perrier, Pascal Blanqué a fondy Amundi ETF. Fond Amundi Funds Cash USD – AU zvítězil v kategorii krátkodobých investic v české anketě Finanční produkty roku 2018 webu Finparáda.cz. Ve slovenském hodnocení Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 zvítězil fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, který se tak stal slovenskou investicí roku.

V České republice Amundi působí prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s., a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banky, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů.  

Skupina Amundi Czech Republic je zodpovědná za řízení aktivit na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Více informací na amundi.cz

Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikováno v červnu 2018, podle AUM k prosinci 2017.

2Informace Amundi k 26. dubnu 2019.

3Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio.

4Podle tržní kapitalizace k 30. září 2018.