Andrea Gontkovičová novou členkou představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Praha, 14. května 2019 – valná hromada Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SPČR) dnes zvolila nové představenstvo s funkčním obdobím na roky 2019 až 2023. Své zastoupení ve vedení této významné oborové organizace bude nově mít i naše společnost. Členkou představenstva byla zvolena i Andrea Gontkovičová, členka představenstva Philip Morris ČR a.s. a ředitelka obchodního rozvoje.

„Svaz průmyslu dlouhodobě vnímám jako nejdůležitější a nejrespektovanější hlas české ekonomiky, který má svou nezastupitelnou roli při jednání s vládou a veřejnými institucemi v České republice. Vážím si toho, že se nyní na této práci budu moci aktivně podílet v rámci představenstva svazu, jehož jsme dlouholetým členem.“ řekla po svém zvolení Gontkovičová.

Pro společnost Philip Morris International pracuje Andrea Gontkovičová více než 20 let a vystřídala řadu pracovních pozic na Slovensku, v České republice i ve švýcarské mezinárodní centrále.

V rámci představenstva by se chtěla zasadit o silný hlas průmyslu při přijímají národní i evropské legislativy. Kvalitní podnikatelské prostředí se stabilními a předvídatelnými pravidly pro všechny podnikatele má být společným cílem soukromého a veřejného sektoru. Za neméně důležitou oblast pak považuje zavádění inovací a zvyšování konkurenceschopnosti domácího průmyslu.

„V posledních letech sama velmi dobře vidím, jak zásadní jsou inovace pro udržitelný rozvoj
a konkurenceschopnost. Díky nim prochází naše firma podstatnou transformací, která má zásadní vliv na celý sektor. Inovace v důsledku přínášejí prospěch nejen naší firmě, našim zákazníkům
a akcionářům, ale společnosti jako celku,“ dodala Andrea Gontkovičová.

K novým členům představenstva se vyjádřil i znovuzvolený prezident SPČR Jaroslav Hanák: „Jsem rád, že ve vedení Svazu budu moci spolupracovat s novými kolegy. Jsou to špičkoví podnikatelé
a manažeři, kteří nám výrazně pomohou nejen v naší snaze o zlepšování podnikatelských podmínek, ale také při vylepšování obrazu českého průmyslu.

Andrea Gontkovičová

Ve společnosti Philip Morris International začala Andrea Gontkovičová pracovat v roce 1997, a to ve slovenské pobočce, kde postupně zastávala různé funkce, včetně pozic v oddělení vnějších vztahů.
V roce 2004 přešla do centrály společnosti ve Švýcarsku, aby získala zkušenosti v oddělení strategického obchodního plánování. Po svém návratu v prosinci 2005 byla jmenována ředitelkou vnějších vztahů Philip Morris Slovakia s.r.o. a od roku 2009 následně zastávala funkci ředitelky vnějších vztahů a členky představenstva Philip Morris ČR a.s. Od roku 2012 byla ředitelkou vnějších vztahů pro EU ve švýcarské centrále, načež od roku 2016 přešla na pozici ředitelky pro komercionalizaci bezdýmových produktů. Po návratu do Philip Morris ČR a.s. roku 2016 byla jmenována ředitelkou oddělení bezdýmových produktů pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Od roku 2018 pracuje jako ředitelka obchodního rozvoje.

Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR a.s. je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a distributorem bezdýmných setů HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Firma zde působí již od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 27 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Společnost je součástí globální skupiny Philip Morris International Inc. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.