IQOS získal prestižní ocenění Czech Superbrands 2021

Společnost Philip Morris ČR a.s. získala se svým zařízením na nahřívaný tabák IQOS ocenění Czech Superbrands 2021. Ocenění udělila komise expertů Brand Council v rámci několika kol hodnocení, jehož součástí byly i výsledky spotřebitelského průzkumu agentury INCOMIND. Spolu s titulem Nejdůvěryhodnější značka 2020 jde tak o další prestižní ocenění, kterým se značka IQOS může pochlubit.

„Velmi si vážíme získání titulu Czech Superbrands 2021. Považujeme ho za potvrzení toho, že značka IQOS má mezi našimi zákazníky i u odborné veřejnosti vynikající pověst. Společně s oceněním Nejdůvěryhodnější značka na trhu, kterého si také velice ceníme, bereme obě také jako závazek. Motivují nás ve zlepšování našich produktů i služeb a v pokračování v naplňování naší vizi světa bez kouře. Jsem přesvědčena, že obě ocenění jsou také jasnou zprávu o tom, že jdeme ve vývoji bezdýmných alternativ pro dospělé kuřáky správným směrem,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.

Udělení titulu Superbrands je uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu zahrnující i oblibu u zákazníků, kteří si s ní spojují významné hodnoty a mají k ní osobní vztah. Právě hodnocení zákazníků je v několika kolech řízení důležitým kritériem. Průzkum a jeho výsledky pro Superbrands zpracovává agentura INCOMIND. Součástí průzkumu je hodnocení podle nástroje Brand Potential Index (BPI), který měří atraktivitu značek podle vnímání spotřebitelů a validním způsobem zobrazuje relativní atraktivitu značky v jejím konkurenčním prostředí. 

Odborná komise Brand Council, složená z profesionálů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu, hodnotí značky podle předem daných kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace či prestiž. Do programu Superbrands se jednotlivé značky nemohou přihlásit. Při nominaci se vychází z databáze všech registrovaných obchodních trade-mark značek, kterou pro tento účel uvolňuje Úřad průmyslového vlastnictví. 

Ocenění Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Mezinárodní organizace Superbrands vznikla v roce 1994 ve Velké Británii, odkud se během své dlouholeté existence rozšířila do více než 90 zemí pěti kontinentů. V České republice je program Czech Superbrands aktivní již devátým rokem a za dobu své existence si vydobyl prestižní postavení. 

Titul Czech Superbrands 2021 není jediným prestižním oceněním, kterým se může značka IQOS společnosti Phillip Morris ČR pochlubit. Češi zvolili IQOS také v soutěži Nejdůvěryhodnější značka na trhu za rok 2020 jako nejoblíbenější zařízení pro užívání zahřívaného tabáku a společnost Phillip Morris tak obhájila své prvenství v kategorii bezdýmných tabákových výrobků. Soutěž, odborně vedená agenturou Nielsen, se věnuje měření a vyhodnocování spotřebitelské důvěry jako nejdůležitějšího aspektu při rozhodování o nákupu.

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 28 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k prodeji Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation).  Mohou se prodávat s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP).  Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke „snížení vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek“ ve srovnání s kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. prosince 2020 již 12,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 64 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.