Mládnout se dá zvládnout, AXA v nové kampani zdůrazňuje prevenci

Skupina AXA odstartovala začátkem května v Česku a na Slovensku komunikační kampaň podporující nově spuštěnou preventivní a edukativní platformu AXA Health Keeper. Kampaň využívá v plné míře online komunikační kanály od displejové reklamy po široké spektrum reklamních formátů na sítích Facebook a Twitter a PR. Součástí kampaně je také sponzoring a on site aktivace v rámci 106. AXA Primátorek. Kampaň pro skupinu AXA Česká republika a Slovensko připravila a realizuje agentura Havas. PR aktivity na Slovensku zajistí agentura Dynamic Relations. On site aktivaci a TV spoty k AXA Primátorkám má na starosti agentura RAUL.

Cílem kampaně je posílit a zviditelnit značku AXA jako silného partnera v důležitých životních situacích a zároveň motivovat širokou veřejnost, aby začala více přemýšlet o svém zdraví a nad možnostmi, jak jej dlouhodobě chránit.

„Součástí positioningu značky AXA je dlouhodobě důraz na prevenci, kdy pomáháme svým klientům pochopit důležitost prevence a zodpovědnosti k vlastnímu zdraví. Chceme být partnerem klientů v každé fázi jejich života, nejen při řešení pojistných událostí,“ uvedl Frederic Boulanger, ředitel marketingu a digitalizace skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

„Naše nová kampaň reflektuje čtyři hlavní oblasti prevence a odpovědného chování, na které se digitální platforma AXA Health Keeper zaměřuje – zdravé stravování, mentální zdraví, motivace k pohybu a boj proti kouření,“ vysvětluje Oskar Sekereš, ředitel marketingové komunikace skupiny AXA v České republice a na Slovensku.

Kreativní koncept stojí na hlavním benefitu digitální platformy AXA Health Keeper, kdy na základě vložených dat uživatelům počítá jejich „zdravotní věk“. Podle vyplněných testů a údajů získaných z připojených sport trackerů nebo aplikací potom uživatel získává rady a tipy na míru, jak ještě zlepšit svůj životní styl. „Cílem je motivovat uživatele z řad široké veřejnosti, aby se aktivně starali o své zdraví, a předešli tak možným zdravotním komplikacím v pozdějším věku,“ doplňuje Oskar Sekereš.

Digitální platforma AXA Health Keeper je určená pro širokou veřejnost, nejen pro klienty AXA, v České republice a na Slovensku. Kombinuje užitečné funkce, které uživatele podporují na cestě za zdravějším životním stylem. Po registraci jim nabídne možnost, aby si nechali spočítat svůj zdravotní věk, který vyhodnotí po jednoduchém zadání základních informací o sobě, jako je věk, výška, hmotnost, a o svém životním stylu (kolik času věnují aktivnímu pohybu, kolik cigaret denně kouří, jak často zařazují zeleninu a ovoce do svého jídelníčku apod.). Aplikace následně vypočítá současný zdravotní věk a doporučí oblasti pro zlepšení, které mohou uživatele „omladit“.

Pro zlepšení a udržení motivace si uživatel může v aplikaci stanovit cíle, kterých chce dosáhnout – hubnout, lépe jíst, lépe spát, více se věnovat fyzické aktivitě či přestat kouřit. Mezi další nástroje, které zde uživatelé najdou, patří testy zdraví, ve kterých je možné například zjistit, jaká je uživatelova aktuální úroveň stresu nebo jeho kardiovaskulární rizika. Zapojit se mohou také do různých osobních výzev, které udrží motivaci například více cvičit. K tomu všemu aplikace AXA Health Keeper průběžně aktualizuje personalizované tipy, jak omládnout, či rady týkající se zdravého stravování. Uživatelé si také mohou připojit svoje chytré hodinky, fit náramky nebo fitness aplikace, aby tak měli své výkony a aktivity na jednom místě. AXA Health Keeper si rozumí s většinou běžně používaných aplikací, jako jsou Fitbit, Garmin Connect, RunKeeper, iHealth nebo Strava.

Video spoty pro online

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 160 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 64 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny pro rok 2017 oceněny na částku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. prosinci 2017 měla společnost AXA pod správou aktiva ve výši 1 439 miliardy EUR. Americká depozitní podílní společnost AXA je rovněž uvedena na platformě OTC QX pod označením AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones index udržitelnosti (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
AXA působí v České republice a na Slovensku prostřednictvím penzijní společnosti (na Slovensku pak přes doplňkovou důchodovou společnost a důchodovou správcovskou společnost), životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), a investiční společnosti. Má více než 1,35 milionu aktivních klientů, přes 500 zaměstnanců a více než 119 miliard korun aktiv pod správou.
Tato tisková zpráva a informace byly zveřejněny společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA Group (www.axa.com).
TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

 

Označeno tagem