Zaměstnanci Providentu zvelebili zahradu Klokánku v Ústí nad Labem

Praha, 28. 5. 2019 – Zástupci mostecké pobočky Provident Financial letos již podruhé vyrazili do Klokánku v Ústí nad Labem. Zatímco na začátku roku vedení Klokánku předali výtěžek z finanční sbírky, v polovině května se převlékli do pracovních úborů a pomohli s péčí o zahradu. Deset dobrovolníků se zapojilo do plení, sázení nových dřevin i obnovy starých laviček. Náročný den společně zakončili opékáním špekáčků.   

V Klokánku v Ústí nad Labem aktuálně poskytují nepřetržitou týdenní péči 28 dětem. Hlavním cílem je zajistit jim co nejpřirozenější a nejbezpečnější prostředí. Také proto děti žijí společně s „tetami“ v sedmi „Klokánčích bytech“. „Děti k nám přichází s různými traumaty, mohou být zanedbané, deprivované a my se snažíme, aby se u nás cítily dobře a v bezpečí. Vzhledem k často náročné péči o děti ale nezbývá mnoho času na provozní věci, jako je třeba péče o zahradu a společné prostory. Jsme proto velmi vděční, že nám zaměstnanci Providentu nabídli pomocnou ruku i v tomto směru,“ říká Daniela Brníková ředitelka Klokánku Ústí nad Labem.  

Zaměstnanci mostecké pobočky Providentu pomáhali Klokánku již podruhé. „Na začátku roku, kdy jsme předávali šek z naší sbírky, jsme se s paní ředitelkou domluvili, že jim přijdeme ještě pomoci zvelebit prostory, které děti využívají k hrám a odpočinku,“ vysvětluje zástupce mostecké pobočky Provident Radek Krásný. I přes nepřízeň počasí zvládli dobrovolníci za jedno odpoledne vyplít a uklidit pískoviště a zahrádky v okolí budovy i částečně obnovit několik laviček. Ty dobrovolníci přislíbili natřít v rámci příští návštěvy. Závěr celého dne patřil dětem, s nimiž si zaměstnanci pohráli, popovídali a společně opekli špekáčky na ohni.  

O Klokánku

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V současné době existuje třicet dva Klokánků na území celé republiky, s celkovým počtem čtyři sta devadesát míst. Více zde: https://www.klokanekusti.cz/o-nas/  

O společnosti Provident Financial

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 20 let a od vstupu na trh poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 600 zaměstnanců a na 1200 obchodních zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace. Díky jasným a férovým smluvním podmínkám se Provident Financial umístil mezi nejlepšími finančními institucemi v Indexu odpovědného úvěrování od neziskové organizace Člověk v tísni.

www.provident.cz

Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod obchodním označením Provident v současnosti působí v 11 zemích světa: v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Španělsku, Austrálii a v Mexiku. Prostřednictvím své sítě 30 000 obchodních zástupců poskytuje služby 2,5 milionům zákazníků a zaměstnává na 6 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných papírů od svého vzniku (IPF.L). www.ipfin.co.uk