Petr Choulík prezident České manažerské asociace

Novou tváří ve vedení České manažerské asociace je Marta Nováková, dříve prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ministryně průmyslu a obchodu.

Brno/Praha, 7. června 2019 Prezidentem České manažerské asociace (ČMA) se stal Ing. Petr Choulík, CSc., její dosavadní viceprezident. Nahradil Ing. Pavla Kafku, který po osmi letech ukončil působení ve své funkci, v ČMA zůstává jako čestný prezident. O volbě nového šéfa v ČR rozhodlo prezídium asociace po jednání Shromáždění delegátů, které zastupuje 15 odborných či regionálních klubů. Delegáti se sešli 6. června v Brně.

Valnou část své kariéry Petr Choulík působil jako vrcholový manažer ve společnosti Linde Gas. O jeho manažerských schopnostech svědčí ocenění v soutěži MANAŽER ROKU, kdy za rok 2011 získal titul Manažer odvětví chemie a plasty a umístil se v TOP10 nejlepších.

V ČMA prosazuje výraznější klientský přístup, jeho snahou je více oslovit mladší generaci manažerů a akcentovat hlavní poslání ČMA, tedy vzdělávání manažerů v době nových technologií. Od letošního roku plánuje ČMA vzdělávat zdarma své členy – manažery i zaměstnance firemních kolektivních členů.

Současně chce Petr Choulík posilovat mezinárodní vazby, a to zejména díky letošnímu vstupu ČMA do evropské manažerské asociace CEC European Managers. K prosazování zájmů tuzemských manažerů chce využít bruselskou centrálu CEC European Managers, která je uznaným sociálním partnerem Evropské komise, i kontakty na 17 národních manažerských organizací.

Jeho snahou je zvýšit atraktivitu manažerské profese a přibližovat příběhy úspěšných manažerů veřejnosti prostřednictvím vlajkové aktivity ČMA, jíž je soutěž MANAŽER ROKU.

Viceprezidentkou ČMA se stala Marta Nováková, která řídila resort Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tato úspěšná podnikatelka, majitelka společnosti  U&SLUNO, oceněná titulem Manažerka roku 2016 a Manažerka odvětví v kategorii Služby pro podnikatele, byla prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentkou Hospodářské komory ČR.

Za členy prezídia byli dále potvrzeni spoluvlastník skupiny TRITON Luděk Pfeifer, Managing Partner ve společnosti skilled.cz Vilém Vrba a VŠ pedagog, konzultant a kouč Petr Kazík.

O Ing. Petru Choulíkovi, CSc.

Manažer mezinárodního formátu, od roku 1991 byl členem představenstva Linde Gas a od roku 2001 generálním ředitelem společnosti. V roce 2007 se stal regionálním manažerem Linde Gas pro Rusko, Slovensko a Česko, poté byl Cluster manažerem pro Česko, Slovensko, Polsko a Ukrajinu. Před tím pracoval pro Prognostický ústav ČR. Vystudoval obor ekonomika obchodu a poté aspiranturu. Dlouhodobě přednášel na VŠE v Praze na katedře financí, pravidelně publikuje články v odborných časopisech. Od roku 2012 je aktivním členem ČMA, v roce 2017 se stal viceprezidentem asociace. V roce 2011 se v soutěži MANAŽER ROKU zařadil mezi desítku nejlepších a stal se Manažerem odvětví chemie a plasty. Několik let byl členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU. ČMA spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj. Od května 2019 je ČMA členem evropské asociace manažerů CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů.