OMRON vydává 2 512 modelů bezdotykových senzorů řady E2E NEXT

Senzory jsou vybaveny funkcemi podpory IoT pro prediktivní údržbu. Zlepšují provozní výkon zařízení, protože zabraňují výpadkům a pracovním prostojům.

Společnost OMRON vydala celkem 2 512 modelů bezdotykových senzorů DC 3-Wire řady E2E NEXT, které se chlubí nejdelším snímacím dosahem na světě*1 a jsou nově vybavené funkcemi podporujícími IoT. Tyto senzory snižují u zařízení riziko náhlého výpadku a přerušení práce na třetinu*2. Detekují také varovné signály přehřátí, které tyto jevy zpravidla doprovází a upozorňují na ně uživatele prostřednictvím sítě. Zároveň pomáhají zlepšit provozní rychlost zařízení tím, že zabraňují nečekaným výpadkům nebo snižují dobu jejich trvání.

Ve výrobních závodech představují nepředvídané výpadky značný problém, který přímo souvisí se ztrátou výrobních příležitostí. Pro minimalizaci prostojů musí výrobci často najmout personál, který zajišťuje údržbu na místě a identifikuje neočekávaná selhání. Výrobci proto hledají způsoby, jak využít chytrá zařízení a IoT k udržení a vylepšení provozuschopnosti zařízení, aniž by se přitom museli spoléhat na lidské zkušenosti nebo dovednosti.

Současné senzory mají zpravidla krátký snímací dosah, s čímž jsou spojena určitá rizika. Vibrace zařízení mohou například způsobit, že se tělo senzoru posune příliš daleko od snímaného objektu nebo se k němu naopak dostane moc blízko. Podobné incidenty jsou důvodem přerušení provozu zařízení ve 20 % případů. *3

Bezdotykové senzory řady E2E NEXT (modely DC 3-Wire) jsou vybaveny vlastním systémem OMRON Thermal Distance Control 2 a technologiemi hybridního obvodu PROX3, které v porovnání s předchozími modely zajišťují minimálně dvojnásobný snímací dosah*4 a snižují rizika přerušení provozu zařízení na třetinu.

Vzdálenosti mezi těly senzorů a snímanými objekty jsou neustále monitorovány. Pokud jsou příliš velké nebo malé, jsou o tom uživatelé informováni prostřednictvím komunikace IO-Link*5.To umožní včasnou identifikaci varovných signálů náhlých výpadků zařízení, zajištění údržby a stabilního provozu zařízení, při kterém není třeba spoléhat na zkušenosti nebo dovednosti pracovníků údržby.

Společnost OMRON představila koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli tři „i“, které jsou – „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Snahou společnosti OMRON je výrazným způsobem vylepšit produktivitu a kvalitu ve výrobních závodech.

Za tímto účelem bude OMRON nadále rozšiřovat svoje portfolio řídicích zařízení podporujících IoT a s pomocí svých klientů bude budovat „inteligentní“ prvek (tj. zajišťování inteligentnější výroby) ve výrobních závodech, což je klíčem k naplňování konceptu „innovative-Automation“.

Klíčové vlastnosti senzorů řady E2E NEXT (modelů DC 3-Wire):

  1. Nejdelší snímací dosah na světě*1, nejméně dvakrát větší než u předchozích produktů OMRON*4. To otevírá možnosti pro prostornější design s menším rizikem kontaktu.
  2. Technologie pro stabilní detekci na velké vzdálenost. Thermal Distance Control 2 a hybridní obvod PROX3. Tato technologie umožňuje stabilní funkce dálkového snímání díky velmi přesnému měření jednotlivých charakteristik senzoru za různých teplotních podmínek a výpočtu opravných hodnot s využitím vlastního polynomického algoritmu společnosti OMRON. Tyto hodnoty se následně zapisují do hybridního obvodu PROX3 senzoru.
  3. Standardní vybavení systémem IO-Link*6.Umožňuje uživatelům v reálném čase a z jediného místa odečítat stav více senzorů, což vede ke včasné identifikaci polohy a příčiny selhání.
  4. Široké portfolio modelů. Společnost OMRON nabízí řadu 2 512 modelů, které jsou k dispozici v řadě velikostí a s různými snímacími dosahy, aby dokázaly uspokojit potřeby uživatelů.

 

  • *1 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018 o modelech DC 3-Wire.
  • *2 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018.
  • *3 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018 o příčinách přerušení práce zařízení v továrnách na výrobu automobilových dílů.
  • *4 Porovnání mezi předchozími produkty (modely 2 – Wire) a řadou  modelů 3-Wire E2E NEXT.
  • *5 Standardizovaná technologie pro komunikaci se senzory a akčními členy, podle předpisu mezinárodní normy IEC 61131-9.
  • *6 Pouze řada modelů 3-Wire PNP E2E NEXT vybavená systémem IO-Link; řady 2-Wire nejsou systémem IO-Link vybaveny.

=== KONEC ===

O programu „innovative-Automation“

Portfolio společnosti OMRON, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace zahrnuje řadu ovládacích prvků a zařízení, včetně kamerových senzorů, vstupních zařízení řídicích jednotek a výstupních zařízení, jako jsou například servomotory. Sortiment zahrnuje také bezpečnostní zařízení a průmyslové roboty. Jejich spojením prostřednictvím softwaru se společnosti OMRON podařilo vyvinout řadu unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií přišla společnost OMRON se strategickým konceptem nazvaným „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli tři „i“, které jsou: „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost OMRON si v současné době klade za cíl aplikovat tento koncept a s ním spojené inovace do výrobního prostředí.

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a výroby elektronických součástek, až po automobilovou elektroniku, systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933. Má více než 36 000 zaměstnanců po celém světě a své produkty a služby poskytuje ve více než 117 zemích. V oblasti průmyslové automatizace OMRON podporuje výrobní inovaci nabídkou pokročilých automatizačních technologií a produktů s komplexní podporou zákazníků a pomáhá tak budovat lepší společnost. Více informací najdete na webu společnosti OMRON: http://www.omron.com/