Při převzetí dodaných zásilek můžete u Gebrüder Weiss platit hotově i kartou

Praha, 18. června 2019 – Gebrüder Weiss nově nabízí možnost platby při převzetí zásilky bezhotovostně. Implementaci platebních terminálů do systému dodávek zboží na dobírku byla věnována soustředěná pozornost. V zájmu hladkého přechodu na bezhotovostní systém se u GW věnovali jak testování systému, tak školení instalačních posádek.

Výhody bezhotovostních plateb

Jednou z řady nabízených služeb Gerüder Weiss je komfortní řešení pro dodání B2C, tedy od společností ke koncovým zákazníkům, s názvem „GW pro.line home“. Drobný nábytek, bílé i černé zboží nebo jiné přístroje dodá GW z domu do domu v časovém rozmezí, které si příjemce zvolí. Mimořádnou přidanou hodnotou této služby je nasazení dvoučlenných týmů, které zajišťují nejen samotnou dodávku, předání a vybalení, ale navíc i připojení dodávaných zařízení a spotřebičů. Součástí této služby, dodávané například velkým online obchodníkům, je i výběr plateb na dobírku. „Ačkoli to tak ve větších městech nemusí vždy vypadat, podstatná část koncových zákazníků upřednostňuje při převzetí doručovaných zásilek platbu v hotovosti. Tuto možnost pochopitelně zachováváme, ale nově jsme přidali vybraným posádkám, které jsou dislokovány na každé z našich poboček po celé České republice, i možnost realizace dobírkových plateb prostřednictvím platebních karet. Bezhotovostní transakce jsou jednoznačně rychlejší, bezpečnější a posádkám zároveň odpadá odpovědnost za manipulaci se shromážděnou hotovostí,“ vysvětluje  Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel GWCZ.

Implementace systému a školení posádek

Možnost bezhotovostní platby posádce vozu je adresátům zásilek aktivně nabízena pracovníky dispečinku v okamžiku, kdy se s příjemcem zásilky domlouvají na času a termínu jejího doručení. V případě zájmu příjemce je tak zásilka doručována posádkou, která byla v používání platebního terminálu speciálně proškolena. „Rozhodně jsme nechtěli naše zákazníky dostávat ani potenciálně do situace, kdy by se bezhotovostní platba mohla stát zkušeností časově náročnější než hotovostní transakce,“ uvádí Jan Kodada. „Platební terminál v rukou doručující posádky je pouze špičkou poměrně rozsáhlého a propojeného systému přenosu dat.  Proto jsme spolehlivost všech jeho částí poměrně dlouho testovali za všemožných podmínek a na mnoha lokalitách v České republice. Jak v městských aglomeracích, tak v územích s nízkou hustotou populace. Školení a výcviku posádek jsme potom věnovali zvláštní pozornost. Řidič je pro toho, kdo zásilku přebírá, ztělesněním Gebrüder Weiss a je proto zcela nezbytné, aby forma, způsob a odbornost každého z našich kolegů odpovídala standardům a hodnotám, které jako Gebrüder Weiss vyznáváme,“ dodává Kodada.

Více informací o GW pro.line home, dalších nabízených službách a informace ze světa Gebrüder Weiss naleznete na www.gw-world.cz

O společnosti:

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.